DELEN

Pushberichten marketing behoort tot één van de nieuwe nog niet volledig ontgonnen domeinen binnen de marketingwereld. Pushberichten marketing is een krachtig instrument omdat het in een groter engagement resulteert. Anderzijds kan pushberichten marketing ook storend werken, zeker indien de pushberichten de telefoon met sluikreclame overstelpen. Spijtig genoeg staat pushberichten marketing nog niet op punt en is het nog vaak beperkt tot testen, meten en bijsturen. Toch zijn er de laatste jaren een aantal cijfers gepubliceerd die jou kunnen helpen met het verhogen van de effectiviteit van jouw push berichten. Hieronder heb ik het over die cijfers en koppel ik er een aantal conclusies aan vast.

Pushberichten zijn niet het populairste marketingkanaal

SessionM, een Amerikaans bedrijf dat klantdata verzamelt en analyseert, voerde eerder al een grootschalig onderzoek uit naar pushberichten marketing. Daaruit bleek dat ongeveer 62% van de respondenten geen push berichten willen ontvangen. Het maakt daarbij zelfs niet uit of het om hun favoriete merken gaat. Gebruikers lijken met andere woorden niet erg open te staan voor pushberichten op hun telefoon.

Ook op de minder algemene vraag “Wanneer zijn pushberichten voor jou verantwoordbaar?” reageerden ze heel sceptisch. In 35% van de gevallen gaf men aan nooit push berichten te willen ontvangen.

Over eventuele negatieve effecten indien dergelijke sceptische gebruikers alsnog push berichten door hun strot krijgen geramd, is nog maar weinig onderzoek verricht. Het blijft dan ook belangrijk om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het aantal pushberichten beperken, luidt de boodschap.

Cijfers verschillen van sector tot sector

In de praktijk krijgen gebruikers de keuze of ze al dan niet pushberichten op hun telefoon willen ontvangen. Hierdoor is bovenstaand pijnpunt er vooral één voor websites die push berichten gebruiken en minder voor de telefoonmarketeer. Maar het zorgt ook voor een belangrijk inzicht: wanneer geven smartphonegebruikers de toestemming om push berichten te ontvangen en zijn ze dus wel akkoord met het gebruik ervan? De cijfers blijken van sector tot sector te verschillen.

Applicaties zoals Uber blijken het bijvoorbeeld goed te doen. Dat is ook logisch, want wachtende klanten willen nu eenmaal voortdurend op de hoogte blijven. Maar hetzelfde kunnen we ook zeggen van applicaties voor voedselbezorging, zodat we de pizzabezorger netjes kunnen opwachten. Zo hoeven we geen twee uur te wachten op een pizza die uiteindelijk champignons blijkt te bevatten!

De cijfers van Kahuna lijken het een en ander te bevestigen. Het onderzoek van Kahuna vertoont dat vooral apps met betrekking tot ride sharing, voedingsmiddelen en gokken vaak met opt-ins te maken krijgen. Extra weetje: Android-gebruikers gaan tot 50% vaker akkoord met push berichten.

Een opt-in geeft natuurlijk nog geen informatie prijs over de effectiviteit van pushberichten marketing. Daarvoor moeten we nagaan hoe vaak push berichten werkelijk worden geopend. Dat percentage blijkt vooral groot te zijn bij notificaties van financiële apps (40%). Dat heeft vooral te maken met het feit dat zij meteen actie vereisen. Push berichten van winkeliers worden daarentegen maar in 12% van de gevallen geopend. Push berichten van sociale media doen het al niet veel beter: zij worden maar 14% van de keren bekeken. Blijkbaar is de fomo toch niet zo groot.

Personalisatie verhoogt de effectiviteit van pushberichten marketing

De effectiviteit van push berichten is tot slot afhankelijk van de personalisatie ervan. Uiteindelijk moet een pushbericht de ontvanger ervan tot actie aanzetten en dat doe je beter door hen te motiveren en op hun noden in te spelen. Zogenoemde nudges die gebruikers in een specifieke gebruiksrichting sturen, lijken daarbij goed te werken.

In de praktijk moeten push berichten dus ook:

  • Specifiek en persoonlijk zijn; en
  • Een call-to-action bevatten.

Het specifiek en persoonlijk karakter kan verschillende domeinen behelzen. Het gebruik van de naam van de ontvanger is alvast een stap in de juiste richting. Maar denk ook aan het inspelen op de persoonlijke behoeften. Wanneer een klant net een boek in zijn winkelmandje heeft geplaatst maar vervolgens niet afrekent, verwijs je naar dat boek. Maar je kan ook verwijzen naar eerdere aankopen. Wanneer een gebruiker elke zaterdag in een spaghettirestaurant te vinden is, dan is ’s zaterdags een ideaal moment om hem even een pushbericht te verzenden. Uiteraard met een handige kortingscode en een verwijzing naar die wekelijkse gewoonte.

Vier voorwaarden voor een betere pushberichten marketing

Bovenstaande gegevens tonen aan dat we wel met push berichten kunnen leven indien ze een functioneel karakter hebben. Ruimer genomen moeten push berichten de gebruiker een voordeel opleveren. Een pushbericht dat aangeeft dat jouw pakje vandaag wordt geleverd, daar kunnen we zeker mee leven. Maar ook push berichten die aangeven dat we momenteel een wel heel bijzonder pokémonstertje kunnen vangen, kunnen door de beugel.

Dat laatste brengt ons wel bij een tweede cruciaal element: push berichten moeten tijdsgevoelig zijn. Ze moeten met andere woorden meteen relevant zijn. Dat is dan ook meteen de reden waarom transportbedrijven zo goed scoren: ze geven steeds actuele informatie weer of vereisen meteen actie. Hieraan is in de praktijk ook een extra voorwaarde gekoppeld: pushberichten moeten locatiegericht zijn. Een pushbericht die aangeeft dat je vandaag een korting kan krijgen bij jouw lokale kruidenier, is ongewenst wanneer je op dat moment aan het Spaanse strand vertoeft. Maar een pushbericht die jou met een korting naar de lokale bakker lokt, net wanneer je in de straat bent? Dat wordt dan wel weer op enthousiasme ontvangen. Omdat het door het locatiegericht karakter relevant is.

Tot slot is er nood aan personalisatie. Het inspelen op persoonlijke behoeften staat daarbij centraal. Het verzamelen van gegevens blijkt voor effectieve pushberichten marketing cruciaal te zijn. Maar daar hoef ik de marketeer vast niet aan helpen te herinneren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here