DELEN

Ben je erfgenaam van iemand die in België woonde en overleden is? Dan moet je erfbelasting (eerder ook wel successierechten, erfenisrechten of erftaks genoemd) betalen over de erfenis aan de Federale Overheidsdienst Financiën van België of de gewestelijke Belastingdienst in Vlaanderen. De hoogte van de erfbelasting wordt berekend over de waarde van alle roerende en onroerende goederen uit de nalatenschap. Hiervan mogen wel begrafeniskosten en eventuele schulden daarvan worden afgetrokken.

Bron: https://pixabay.com/nl/thee-lichten-de-hand-kerk-licht-2611196/

Hoeveel erfbelasting betalen?

De hoogte van de erfbelasting is van een aantal zaken afhankelijk. Ten eerste is belangrijk in welk gewest de overledene woonde op het moment van sterven. Voor het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest gelden aparte tarieven voor erfbelasting. Is de persoon verhuisd in de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden? Dan geeft de doorslag waar de persoon gedurende die tijd het langst gewoond heeft.

De erfbelasting is net als personenbelasting progressief. Dit betekent dat de tarieven stijgen naarmate de waarde van de nalatenschap groter wordt. Hoe meer je als erfgenaam erft, hoe sneller je in een hogere schijf terechtkomt. Hoe hoger dus ook de belasting zal zijn die je moet betalen.

Ook speelt mee hoe jij als erfgenaam verwant bent aan de overledene. Partners (getrouwd of samenwonend), ouders, kinderen en kleinkinderen betalen meestal de laagste tarieven. Daarnaast zijn er vaak aparte tarievengroepen voor broers en zussen, en voor ooms, tantes, neven en nichten. De tarieven voor alle overige erfgenamen zijn het hoogst, de successierechten hiervoor kunnen oplopen tot wel 80 procent.

Tip: Schenken in plaats van erven

Roerende goederen zoals geld kunnen in België belastingvrij geschonken worden. Als de schenking niet geregistreerd wordt, hoef je geen registratierechten of schenkingskosten te betalen. Wil je je kinderen financieel ondersteunen bij bijvoorbeeld een verbouwing dan is het fiscaal voordeliger dan te wachten totdat je kinderen erven. Houd er wel rekening mee dat wanneer je overlijdt binnen drie jaar na een schenking, deze alsnog in de nalatenschap wordt meegenomen.

Bron: https://pixabay.com/nl/dood-begrafenis-kist-rouw-2421820/

Meer informatie over de aangifte van nalatenschap

Als je erfgenaam bent van een overleden persoon moet je (samen met eventuele andere erfgenamen) aangifte doen. Ook als de overledene minderjarig is of niets nalaat. De aangifte indienen doe je in de laatste fiscale woonplaats van de overledene bij het registratiekantoor, of in het gewest waar hij of zij gedurende de laatste vijf jaar het langst woonde. De aangifte is een omvangrijk document dat eventueel kan worden opgesteld door een notaris. Het indienen kan door een persoon gebeuren, maar de aangifte dient ondertekend te zijn door alle erfgenamen. Gegevens die je bijvoorbeeld moet invullen zijn de namen van de erfgenamen en hun relatie tot de overledene, persoonlijke gegevens van de overleden persoon en datum en plaats van overlijden, wie uitgesloten zijn als erfgenamen, wie de afgelopen drie jaar een schenking hebben ontvangen, een inventarisatie van de waarde van alle roerende en onroerende zaken en de schulden waaronder de begrafeniskosten.

Is de persoon overleden in België, dan moet binnen vier maanden na overlijden aangifte gedaan worden. Bij overleden in de EU geldt een termijn van vijf maanden, voor overlijden buiten de EU zes maanden. Het successierecht moet vervolgens binnen twee maanden na afloop van de indieningstermijn betaald worden. Daarna ben je wettelijke intrest verschuldigd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here