DELEN

De inwoners van België kun je gerust spaarzaam noemen. Op de Belgische spaarboekjes staat al jaren een bedrag van in totaal ongeveer 250 miljard euro geparkeerd. De rente is echter de afgelopen jaren steeds minder geworden. Sinds 2016 zijn er zelfs enkele spaarboekjes waarop geen rente meer gegeven wordt. De banken duiken daarmee onder het wettelijk minimum van 0,11 procent, waarvan 0,01 procent basispremie en 0,10 procent getrouwheidspremie. Dit wettelijk minimum geldt overigens echter alleen voor gereglementeerde spaarboekjes.

Wil je toch dat je vermogen groeit? Bijvoorbeeld om te sparen voor je kleinkinderen of om je kinderen later financieel te kunnen ondersteunen? Of mogelijk voor je eigen pensioen of afbetaling van je hypotheek? Dan moet je dus op zoek naar een rendabel alternatief voor sparen. Welke alternatieven voor een spaarrekening of spaarboekje zijn er?

Bron: https://pixabay.com/nl/geld-bankbiljet-munten-euro-schat-2991386/

Alternatief 1: Tak21-verzekeringen

Een relatief risicoloos alternatief voor sparen op een spaarboekje is een Tak 21-verzekering. Je bepaalt zelf de looptijd en de eenmalige of terugkerende inleg. Bedragen tot 100.000 euro per rekening vallen onder het depositogarantiestelsel. Omdat de intrest vooraf wordt vastgesteld, is er sprake van een gewaarborgd rendement. Roerende voorheffing kun je voorkomen door er een overlijdensdekking bij af te sluiten en te kiezen voor een minimale looptijd van acht jaar. Over het opgebouwde bedrag dient echter wel premiebelasting betaald te worden.

Alternatief 2: de termijnrekening

Een termijnrekening levert doorgaans een hogere rente op dan een spaarboekje, en is zo aan goed alternatief voor een spaarrekening zonder veel risico. Bij bepaalde termijnrekeningen vallen ook bedragen van 100.000 euro per persoon en per bank, onder bepaalde voorwaarden, onder het depositogarantiestelsel. Nadeel van een termijnrekening is wel dat je minimaal een bepaald bedrag moet inleggen. Daarnaast is het geld niet beschikbaar tot de vervaldag van de rekening.

Alternatief 3: obligaties of aandelen

Staatsobligaties leveren weinig rendement op. Een redelijk rendement kan echter wel behaald worden met individuele bedrijfsobligaties of aandelen. Keerzijde hiervan is echter dat bij hoger rendement ook het risico groter is. Er zijn immers geen staatgaranties, en de financiële situatie van een bedrijf is vaak grilliger dan van een overheid. Verdiep je daarom goed in datgene dat je wilt kopen, en spreid je investering over minstens twintig aandelen of obligaties.

Je kunt daarnaast ook kiezen voor obligaties en aandelen in actief beheerde beleggingsfondsen. Professionele fondsbeheerders houden richten zich op een specifieke portefeuille en kunnen zo ontwikkelingen beter in de gaten houden. Houd rekening met de beheerkosten die bij fondsen in rekening gebracht.

Bron: https://pixabay.com/nl/grafiek-handel-cursussen-forex-1905225/

Alternatief 4: Vastgoed

Een laatste alternatief voor een spaarrekening is het investeren in vastgoed. Zeker wie al eerder geïnvesteerd heeft, heeft waarschijnlijk een goed rendement door de sterke groei van de huizenmarkt in 2017. Rendement kan bestaan uit een mogelijke meerwaarde bij verkoop en recurrente huurinkomsten. Interessant is dat de aankoop momenteel nog (gedeeltelijk) gefinancierd kan worden met een woonlening tegen lage rente. Nadelen zijn echter wel dat je het geld niet meer vrij kunt besteden, het vaker om een groter bedrag gaat en er geen spreiding van risico is.

Je ziet dat er meerdere alternatieven zijn voor het sparen op een spaarrekening of spaarboekje. Voor welk alternatief je kiest, hangt af van het te besteden bedrag, de tijd dat je het geld kunt missen en het risico dat je wilt en kunt lopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here