DELEN

Bij de verwoestende overstromingen in het zuiden van ons land werden niet alleen talloze huizen vernield, maar dreven ook auto’s in het rond. Een van de vragen die rest, is wie deze schade moet betalen. De Waalse overheid heeft alvast aangegeven dat het de factuur voor de schade toch zoveel mogelijk wil doorschuiven naar de verzekeraars. Of ieders autoverzekering natuurschade dekt, is echter nog maar de vraag. Soms kunnen andere verzekeringen of het rampenfonds soelaas bieden.

Autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid en natuurschade

De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid is in ons land een verplichte verzekering. Zoals de naam het al aangeeft, dekt deze verzekering de aansprakelijkheid wanneer je een ongeval veroorzaakt. Het is een verzekering die vooral de andere weggebruikers moet beschermen. In principe zal deze autoverzekering natuurschade niet vergoeden. Het is wel zo dat de autoverzekering natuurschade waarbij je zelf in fout bent gegaan en waarbij je schade aan een ander berokkent, zal vergoeden. Stel bijvoorbeeld dat je door een windstoot tegen een andere auto rijdt, dan zal de autoverzekering de schade aan de andere auto mogelijk vergoeden. Al zal deze autoverzekering natuurschade aan de eigen auto nooit vergoeden.

Omnium autoverzekering en natuurschade

Alles is anders wanneer je een omniumverzekering hebt. Het is namelijk zo dat een omnium autoverzekering natuurschade dekt. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een mini of een full omnium autoverzekering.

Houd er wel rekening mee dat het niet zeker is of de omnium autoverzekering natuurschade integraal vergoedt. Vaak is er namelijk een franchise overeengekomen. Dit wil zeggen dat een deel van de schade niet wordt vergoed. Zo’n franchise kan een vast bedrag zijn of een percentage van het totaalbedrag. Daarnaast komt ook de Engelse franchise voor. Dan wordt het volledige schadebedrag uitbetaald wanneer er een schadedrempel is overschreden. Onthoud bovendien dat de auto ook perte totale kan zijn en dat de vergoedbare waarde dan mogelijk via een afschrijvingstabel wordt bepaald.

Opgelet: het is zo dat bij de mini omnium autoverzekering natuurschade alleen gedekt is wanneer het gaat om rechtstreekse schade door natuurkrachten. Als je bijvoorbeeld het rampgebied met grote snelheid ontvlucht en daardoor tegen een boom aanrijdt, zal de autoverzekering natuurschade niet vergoeden. Bij een full omnium autoverzekering wordt dit onderscheid niet gemaakt.

Bestuurdersverzekering

Een bestuurdersverzekering is een aanvullende verzekering bovenop de BA-verzekering. Deze verzekering komt tussenbeide wanneer een bestuurder lichamelijk gewond raakt bij een ongeval. Dit is ook het geval wanneer het ongeval ontstond door natuurschade.

Wat als de autoverzekering natuurschade niet dekt?

Wanneer een autoverzekering natuurschade niet vergoedt, kan er soms een beroep worden gedaan op andere verzekeringen of op het rampenfonds. Voor de verzekeringen kijken we vooral in de richting van de brandverzekering, hoewel je daarvoor een aanvullende dekking moet hebben. Veel mensen hebben zo’n aanvullende dekking niet.

Woningpolis en schade aan de auto

In de regel valt autoschade niet onder de woningpolis. Sommige woningverzekeraars bieden echter dekking voor gestalde voertuigen, vaak tegen een meerprijs. Zo’n polis kan bijvoorbeeld interessant zijn voor wie geen omnium autoverzekering heeft, maar een in de garage geparkeerde auto wel wil verzekeren. Ook een auto die onder de carport staat, zal meestal worden vergoed. Als het huis afbrandt, krijgt men dus toch een vergoeding voor de auto. Op dezelfde manier kan men zonder een autoverzekering natuurschade aan de auto toch vergoed krijgen.

Rechtsbijstandverzekering

Als er met de verzekeraar discussie ontstaat over de dekking en de feiten, kan je altijd de rechter aanzoeken om een definitieve uitspraak te doen. De rechtsbijstandverzekering zal in dit geval een uitweg bieden en de juridische kosten vergoeden. Dit kan ook helpen om een eventuele andere aansprakelijke partij aan te spreken, bijvoorbeeld als je meent dat er fouten zijn gemaakt op het gebied van waterbeheer.

Rampenfonds bij natuurschade

Wanneer de autoverzekering natuurschade niet vergoedt, wordt er al snel in de richting van het rampenfonds gekeken. Ten gevolge van de zesde staatshervorming is het rampenfonds gewestelijke materie geworden en moeten we een onderscheid maken tussen het Vlaams, het Waals en het Brussels rampenfonds. Welk rampenfonds bevoegd is, is niet afhankelijk van waar het slachtoffer woont, maar van waar de schade is opgetreden.

Het Vlaams Rampenfonds zal de schade vergoeden als de storm als een algemene ramp wordt erkend, maar dan enkel op voorwaarde dat de auto niet onder een carport of in een garage stond. Bovendien mag je ook zelf geen schuld treffen of zelf onvoorzichtig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je met je auto in een overstroomde straat rijdt. De schade wordt ook niet automatisch integraal vergoed. Zo is er steeds een vrijstelling van 500 euro. Daarnaast is er een maximumvergoeding van 6.000 euro bij schade en van 12.000 euro bij een totaal verlies. Louter esthetische schade wordt nooit vergoed.

In Brussel en Wallonië bestaat ook een rampenfonds, maar daar zijn de regels anders. In Wallonië komt men nooit tussen bij auto’s jonger dan vijf jaar. Daar vindt men dat men jonge auto’s maar via een omnium autoverzekering natuurschade moet verzekeren. Ook wordt louter esthetische schade hier niet vergoed. De tussenkomst verloopt via schijven en is nooit volledig. Verder komen voertuigen die onder een carport staan nooit in aanmerking, daarvoor moet men maar een uitbreiding op de brandverzekering nemen. In ieder geval zal men nooit meer dan 12.500 euro vergoeden. In Brussel gelden gelijkaardige regels en zal men eveneens geen vergoeding toekennen als de auto nog geen vijf jaar oud is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here