DELEN

Je hebt een huis gekocht. Van harte! Geen kleine stap tijdens jouw levenswandel. En absoluut geen kleine investering. Daarom is jouw huis verzekeren van het grootste belang. Anders kan je jouw investering in rook zien opgaan. Letterlijk.

Wettelijk is jouw huis verzekeren echter niet verplicht, een enkele uitzondering buiten beschouwing gelaten. Indien je een lening aangaat, zal de bank echter contractueel een verzekering voor huis opleggen. Maar ook zonder hypothecaire lening is jouw huis verzekeren altijd een goed idee. Welke verzekering voor huis is al dan niet interessant en waarvoor kunnen we ons huis verzekeren? Dat lees je in dit blogbericht.

Wettelijke verplichte verzekeringen eigen huis?

Laat er geen illusies over bestaan: er is geen enkele wet die een huis verzekeren algemeen verplicht. In tegenstelling tot jouw wagen (de zogenoemde BA-verzekering) moet je jouw huis dus niet verzekeren. Ook een brand- of woonhuisverzekering is bijvoorbeeld niet verplicht. Toch kan het soms alsnog verplicht zijn om een verzekering voor huis af te sluiten. In dat geval spreken we van een contractueel verplichte verzekering voor huis. Meestal zal het een kredietverstrekker zijn die een huis verzekeren zal verplichten.

Lees ook: Welke verzekeringen zijn in België al dan niet verplicht?

Brandverzekering huis: verzekering voor huis toch verplicht?

Jouw huis verzekeren is in België niet verplicht. Wettelijk gezien ben je in België dus niet automatisch verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Toch is er een uitzonderingsgeval waarin jouw huis verzekeren wel gewoon verplicht is. Voor huurwoningen is de brandverzekering sinds 1 januari 2019 (de staatshervorming bracht de bevoegdheden bij de Gewesten die nu hun eigen regels opleggen) bijvoorbeeld verplicht, hoewel je die verplichting contractueel naar de huurder kan verschuiven.

Lees ook: Wanneer je jouw woning via Airbnb wilt verhuren, moet je ook over een verzekering beschikken.

Contractueel verplichte verzekering voor huis: bank maakt huis verzekeren verplicht

Wanneer je leent voor een huis moet de bank een wel heel groot bedrag vrijmaken. Bovendien moet de kredietverstrekker erop kunnen vertrouwen dat jij gedurende de volledige looptijd, tegenwoordig verder oplopende dan de vroegere maximumgrens van 25 jaar, netjes gaat betalen. Geen klein risico en daarom bouwt de kredietverstrekker graag verschillende garanties in.

Het vestigen van een hypotheek geeft de bank bijvoorbeeld het recht om, onder strikte voorwaarden, de woning openbaar te verkopen en de opbrengsten te gebruiken om openstaande vorderingen te voldoen. De bank zal eveneens een verzekering voor huis contractueel verplichten om zo extra zekerheid te verkrijgen. Een afgebrande woning kan je immers niet meer verkopen. Ook een verplichte schuldsaldoverzekering is uiteraard eerder regel dan uitzondering.

Brandverzekering huis: soms contractueel verplicht, altijd aangeraden

Zoals eerder gezegd is een brandverzekering, soms ook wel eens een woningverzekering of een woonhuisverzekering genoemd, vaak contractueel verplicht. Ongeveer 95% van de Belgen beschikt dan ook over zo’n brandverzekering. En maar goed ook, want zo’n brandverzekering dekt veel meer dan schade door brand alleen. Het bestaat immers uit drie dekkingen.

Brandverzekering huis: de verzekering voor huis die iedereen ‘moet’ hebben

De reden waarom een brandverzekering ook wel eens een woningverzekering of een woonhuisverzekering wordt genoemd, is omdat het veel meer dekt dan brand alleen. Natuurlijk dekt het de schade ten gevolge van een brand, maar ook de schade door explosies of implosies wordt door de brandverzekering gedekt. Denk ook aan rook- en roetschade (bv. door een nabije brand), schade door natuurfenomenen (blikseminslagen, storm, hagel, sneeuw, ijs, natuurrampen en omgevallen bomen), schade door vliegtuigen, schade door aanslagen of terrorisme en stookolieschade.

Fig. De brandverzekering dekt onder andere de materiële schade aan jouw woning ten gevolge van brand.

Brandverzekering huis: de aanvullende dekkingen maken huis verzekeren extra interessant

De basisdekking zal de feitelijke schade vergoeden. Zo zal het bijvoorbeeld de herstelkosten vergoeden nadat een boom op het dak is gevallen. Toch is de schade soms veel groter dan enkel dat. En ook daarvoor kan je jouw huis verzekeren via de brandverzekering.

De aanvullende dekkingen zullen immers een aantal vormen van nevenschade vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die je maakt om verdere schade te voorkomen (bv. de kosten voor het op het dak aangebrachte zeil om zo wateroverlast te voorkomen), de kosten voor het opruimen van het puin (bv. het opruimen van de in de tuin terechtgekomen dakpannen), de huisvestingskosten (bv. de kosten voor een tijdelijke verblijfplaats in het geval van onbewoonbaarheid), de opslagkosten (bv. de huur van een garagebox om tijdelijk de inboedel op te bergen) en de expertisekosten. Voor al deze schadeposten kan je jouw huis verzekeren via de brandverzekering.

Fig. Ook glasschade ten gevolge van een explosie zal de brandverzekering vergoeden.

Het belangrijkste onderdeel is echter jouw aansprakelijkheid (in Nederland wordt het daarom ook wel eens de WA verzekering huis genoemd). Indien er een brand ontstaat in jouw keuken en jouw woning al snel in lichterlaaie staat, kan ook jouw buurman ernstige schade oplopen. De brand- of woonhuisverzekering zal zowel de materiële als de lichamelijke schade aan derden vergoeden. En net daarom wordt het ook wel eens de ‘belangrijkste verzekering voor huis’ genoemd.

Brandverzekering huis: optionele dekkingen om jouw verzekering voor huis uit te breiden

Een brandverzekering of woonhuisverzekering vergelijken is niet eenvoudig. En dat heeft alles te maken met de optionele dekkingen die al dan niet zijn inbegrepen. Ook zij geven de hoogte van de premie immers vorm. Denk bijvoorbeeld aan een extra dekking rechtsbijstand of aan een inboedelverzekering (zie verder).

Maar soms kan het ook eenvoudiger en dekt men gewoon extra vormen van nevenschade. Zo bieden sommige verzekeraars extra dekkingen, tot zelfs de telefoonkosten ten gevolge van het schadegeval worden dan vergoed. Dan krijg je wel meer, maar dan loopt de te betalen premie natuurlijk al even snel op. Hierdoor is een woonhuisverzekering vergelijken inderdaad niet zo eenvoudig, want je moet ook de inhoud van de polissen met elkaar vergelijken.

Schuldsaldoverzekering: bijna altijd een contractueel verplichte verzekering voor huis

Indien je een hypothecaire lening afsluit, zal de kredietverstrekker altijd een schuldsaldoverzekering opleggen. Niet onlogisch, want indien jij komt te sterven erven jouw erfgenamen zowel jouw bezittingen als jouw schulden. Zij moeten de lening dus gewoon verder afbetalen. En hierdoor kunnen zij in financiële problemen komen, waarna de bank maar moet hopen dat ze vervolgens kunnen betalen…

Een schuldsaldoverzekering biedt dan een betere waarborg. Bij zo’n schuldsaldoverzekering komen de schulden immers geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de gedekte waarde) te vervallen. Eigenlijk ga je met zo’n schuldsaldoverzekering niet echt jouw huis verzekeren, maar wel jouw openstaande schulden. Het is vooral interessant voor de bank, voor jouw erfgenamen en/of voor de langstlevende partner.

Fig. Wanneer je komt te overlijden, moet jouw partner dankzij de schuldsaldoverzekering jouw deel van de lening niet meer betalen. Zo komt jouw partner niet in financiële moeilijkheden.

Je kan hierbij kiezen om de premie voor de schuldsaldoverzekering in één keer te betalen of in schijven te betalen. Vooral fiscale redenen zullen deze keuze beïnvloeden, dus spreek er zeker over met jouw adviseur.

Huis verzekeren: de interessante doch niet verplichte verzekeringen voor huis

De brandverzekering en de schuldsaldoverzekering zijn altijd aanraders voor zij die hun huis verzekeren willen/moeten. Wil je jouw nieuwe woonst echter optimaal beschermen? Dan zijn er nog een aantal andere verzekeringen die op zijn minst het overwegen waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan de diefstalverzekering of aan de inboedelverzekering. Hieronder worden ze van extra uitleg voorzien. Zo kan je geïnformeerd jouw huis verzekeren.

Inboedel verzekering huis: niet alleen je huis verzekeren, ook jouw meubilair

Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en valt meestal ook gewoon onder de brandverzekering (optionele dekking). Het dekt de schade aan jouw inboedel of meubilair ten gevolge van de situaties waarvoor de brandverzekering dekking verleent. Denk bijvoorbeeld aan de schade aan jouw fauteuil ten gevolge van wateroverlast. Informeer bij jouw brandverzekeraar om na te gaan of zo’n inboedelverzekering voor jou al dan niet interessant is.

Diefstalverzekering huis: soms ook in brandverzekering begrepen

Een diefstalverzekering huis dekt zowel de schade die inbrekers aanrichten (bv. het inslaan van een ruit) als jouw gestolen goederen. Ook vandalisme is over het algemeen in de diefstalverzekering huis begrepen. Soms is een diefstalverzekering afsluiten echter niet nodig omdat diefstal reeds in de woonhuisverzekering begrepen zit. Ga daarom eerst na of een aparte diefstalverzekering voor jou al dan niet opportuun is.

Fig. De diefstalverzekering zal zowel de aangebrachte schade als de gestolen goederen vergoeden.

Verzekering gewaarborgd wonen: huis verzekeren voor verlies inkomen

De Verzekering Gewaarborgd Wonen is er voor zij die een hypothecaire lening afsluiten. Het is een gratis verzekering van de Vlaamse overheid en het dekt het inkomensverlies wanneer je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Na een wachttijd van drie maanden kan je dan gedurende een periode van maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen van maximaal 600 euro per maand.

Niet iedereen kan deze verzekering voor huis afsluiten. Om aanspraak te kunnen maken op de Verzekering Gewaarborgd Wonen moet je immers aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de woning bijvoorbeeld in het Vlaams Gewest gelegen zijn en mag de waarde ervan niet hoger zijn dan een aantal opgelegde maximumbedragen (mede afhankelijk van de ligging van de woning). Maar indien je aan deze voorwaarden voldoet, is een Verzekering Gewaarborgd Wonen altijd wel een aanrader.

Lees ook: Heb je een eenmanszaak? Vergeet dan de gezinswoning niet te beschermen.

Werken aan huis verzekeren met een ABR verzekering

Ben je van plan om de gekochte woning te renoveren? Dan sluit je maar beter een zogenoemde ABR-verzekering af. De ABR-verzekering is een verzekering die de schade tijdens het bouwproject zal vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan een muur die instort op de wagen van de buren of aan zakken cement die ten gevolge van wateroverlast onbruikbaar zijn geworden. Of zo’n ABR-verzekering voor jou al dan niet interessant is? Spreek er vooral even over met jouw verzekeraar die een en ander voor jou zal nagaan.

Rechtsbijstandsverzekering: een juridische verzekering voor huis

Tot slot is ook een rechtsbijstandsverzekering altijd wel een goed idee. Vooral bij verbouwingen kunnen er immers juridische conflicten ontstaan, denk maar aan een aannemer die zijn afspraken niet nakomt. Maar ook in andere situaties is dit het geval. Zo kunnen buren bijvoorbeeld de geldigheid van een geplaatste omheining betwisten. Een rechtsbijstandsverzekering zal de juridische procedurekosten dan vergoeden.

Wel is het belangrijk om na te gaan wat er al dan niet door de rechtsbijstandsverzekering wordt gedekt, want zo’n rechtsbijstandsverzekeringen komen in talloze soorten en maten. Zo is er bijvoorbeeld een algemene rechtsbijstandsverzekering, maar komt de dekking rechtsbijstand vaak ook als een optionele dekking bij bestaande verzekeringsovereenkomsten. Ga vooral zelf even na welke formule voor jou het interessantst is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here