DELEN

De economie begint gelukkig weer aan te trekken, na de afgelopen moeilijke jaren. De recessie heeft een hoop mensen een harde les geleerd. In de toekomst mogen we zeker niet zomaar meer uit gaan van de altijd eerder verwachte economische groei en voorspoed. Heb je kleinkinderen en wil je hen een financieel steuntje in de rug geven? Dan zijn er diverse spaarformules en andere mogelijkheden om nu alvast te beginnen met sparen voor de toekomst van je kleinkind(eren).

Bron: https://pixabay.com/nl/grootouders-baby-met-opa-en-oma-1703766/

Spaarrekening voor je kleinkind

De veiligste manier om te sparen voor je kleinkind is door een gereglementeerde spaarrekening (het traditionele spaarboekje) te openen. Bij een gereglementeerde rekening zijn intresten lager dan 1880 euro vrijgesteld van roerende voorheffing belasting. Naast de basisrente wordt er vaak ook een aangroei- of getrouwheidspremie uitgekeerd. Fijn is dat je zelf kunt bepalen wanneer en hoeveel je spaart. Er is geen sprake van een minimale of maximale inleg of een vast termijnbedrag, maar voor je eigen gemak kun je vaak wel een automatische spaaropdracht instellen. Spaarbedragen tot 100.000 euro vallen onder het depositogarantiestelsel.

Tip: Een spaarrekening openen voor je kleinkind kan gezien worden als schenking. Een schenking is een goede manier om nu alvast een gedeelte van het vermogen van grootouders naar een kleinkind of kind over te hevelen, zodat zij na je overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Over een schenking hoeft geen belasting betaald te worden als deze niet geregistreerd wordt.

Sparen voor je kleinkind kan met of zonder toestemming van de ouders. Voor het openen van een spaarrekening met derdenbeding is dit wel nodig, maar je kunt ook kiezen voor een rubriekrekening met als rubriekvermelding de naam van je kleinkind.

Een spaarverzekering openen voor je kleinkind

Een andere spaarmogelijkheid is het openen van een zogenaamde Tak 21-spaarverzekering. Ook dit type levensverzekeringcontract geeft je relatief veel zekerheid over het spaargeld voor je kleinkind(eren) en over wat het zal gaan opleveren. Ook hier kun je zelf de looptijd kiezen (voor een bepaald of onbepaalde tijd) en de te betalen premie. Deze bedragen kunnen je in een keer storten (alleen een startpremie), maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld jaarlijkse automatische premiebetalingen.

In het geval van een vastgestelde looptijd, worden er aan het einde hiervan de betaalde premie(s) minus kosten betaald, de intresten en een eventuele winstdeelname. De intrest is vooraf afgesproken, er is dus sprake van een gewaarborgd rendement. De eventuele winstdeelname is niet gegarandeerd of vastgelegd, maar hangt af van de winst van de verzekeraar en hoeveel zij bereid zijn uit te keren. Normaal wordt over uitgekeerde intresten roerende voorheffing gerekend. Dit kun je voorkomen door een looptijd langer dan acht jaar te kiezen en voor overlijdensdekking.

Bron: https://pixabay.com/nl/spaarvarken-besparen-cre%C3%ABren-2930506/

Beleggen voor je kleinkind

Nu de spaarintresten zo laag zijn, beargumenteren sommige mensen dat spaartegoeden eigenlijk minder waard worden door inflatie. Beleggen geeft momenteel hogere rendementen, maar is ook risicovoller. Met beleggen zal je echt actief bezig moeten zijn om dit rendement te laten geven, en je moet bereid zijn het geld te verliezen.

Hoeveel risico je wilt lopen, is persoonlijk. Zo geven mensen aan dat zij het hun kleinkind nooit zouden kunnen vertellen als de inleg weg is. Anderen geven aan dat een kleinkind nooit zal mogen klagen over het mislopen van een financieel extraatje.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here