DELEN

Of je nu voor je bedrijf of voor jezelf in de auto springt: een ongeval is altijd een risico. Natuurlijk heb je een goede BA-autoverzekering en hopelijk ook een hospitalisatieverzekering, maar dat wil nog niet zeggen dat je verzekeringstechnisch voldoende beschermd bent. Veel autobestuurders hebben geen bestuurdersverzekering terwijl dat toch wel een nuttige verzekering is.

Wat is een bestuurdersverzekering en waarom heb ik het nodig?

Chauffeurs denken vaak dat ze goed zijn verzekerd, maar zonder een bestuurdersverzekering is dat zeker niet het geval. Ze hebben natuurlijk al een aantal andere verzekeringen die allemaal dekking verlenen, maar één belangrijk aspect blijkt daarbij buiten beschouwing te worden gelaten.

Stel bijvoorbeeld dat je een auto-ongeval veroorzaakt en dat iemand anders daarbij verlamd raakt. Dan dekt je BA-autoverzekering de schade aan de auto van de tegenpartij, zijn letselschade en alle gevolgschade die hij moet slikken. Alle schade van de passagiers in je auto wordt ook door je BA-autoverzekering gedekt. Per slot van rekening is hun schade ook gewoon het gevolg van jouw aansprakelijkheid. De eigen omniumverzekering dekt dan weer de schade aan je eigen auto. En de ziekte- en hospitalisatieverzekering dekt dan weer al je eigen medische kosten.

Toch merk je dat één aspect onverzekerd blijft: de bestuurdersschade die de onmiddellijke medische kosten overtreffen. Een bestuurder die de rest van zijn leven in een rolstoel belandt en niet meer kan werken, die moet leven als een kasplantje of die blind wordt, kan enkel en alleen rekenen op de terugbetaling van zijn medische kosten maar daar stopt het ook. Alle andere schade, zoals het verlies aan inkomsten of zelfs de overlijdensschade voor de erfgenamen, is enkel gedekt met een aanvullende bestuurdersverzekering. En daarom moet je zo’n bestuurdersverzekering hebben.

In de praktijk zal de bestuurdersverzekering in zo’n situaties volgende dekkingen verlenen:

  • Het terugbetalen van medische kosten die niet door een andere verzekering zijn gedekt
  • Het toekennen van een dagvergoeding wegens invaliditeit
  • De uitbetaling van een kapitaal of rente bij blijvende invaliditeit
  • De uitbetaling van een kapitaal aan de nabestaanden bij overlijden

Heb ik als werknemer nog wel een bestuurdersverzekering nodig?

Als werknemer geldt dat ongevallen al vrij goed gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever. De voorwaarde is dan wel dat het gaat om ongevallen in het kader van het werk of tijdens het woon-werkverkeer. Ongevallen in het privéleven zijn nog steeds apart te verzekeren met een eigen bestuurdersverzekering.

Voor zelfstandigen zonder arbeidsongevallenverzekering geldt dat ze altijd een bestuurdersverzekering dienen te hebben. Controleer wel of de verzekeraar ook zakelijke ongevallen dekt en of er hiervoor geen extra dekking moet worden afgenomen.

Soorten bestuurdersverzekeringen

Het valt moeilijk te zeggen wat de bestuurdersverzekering zal uitbetalen. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de bestuurdersverzekeringen van verschillende verzekeringsmaatschappijen. De clausules wijken soms sterk af en dat kan toch grote gevolgen hebben. Stel je daarbij vragen als:

  • Hoe groot moet de tijdelijke ongeschiktheid minimaal zijn alvorens de verzekeraar het ongeval dekt?
  • Zijn er dekkingsverhogingen bij ernstige ongeschiktheid?
  • Tot wanneer geldt de vergoedingsperiode bij tijdelijke ongeschiktheid?

Daarnaast speelt het vergoedingsmechanisme een belangrijke rol. Hier kunnen we dan weer twee systemen onderscheiden:

  • Forfaitaire schadevergoeding
  • Schadevergoeding volgens de werkelijke schade (betere keuze)

Bij vragen hierover bespreek je de situatie maar beter even met je verzekeraar zodat je toch een goede dekking hebt voor jezelf of je nabestaanden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here