DELEN

Een groot deel van de wereldbevolking heeft te kampen met gehoorverlies. Ook in België is dat niet anders. Volgens internationale studies zou ongeveer 5% van de wereldbevolking te kampen hebben met een ernstige vorm van slechthorendheid. Het gehoorverlies zou hierbij zo groot zijn dat het voeren van gesprekken moeilijk wordt. Hiernaast zou ongeveer 10% van de Belgische bevolking te kampen hebben met gehoorproblemen, terwijl slechts een beperkte groep kiest voor een gehoortoestel. Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, geef ik graag enkele tips om gehoorschade te voorkomen.

# 1. Draag oordoppen

Ga je naar een festival of een concert? Beperk dan de impact van de geluidsgolven en draag oordoppen. Natuurlijk zal je hier kiezen voor oordopjes op maat. Op die manier wordt de beleving van het evenement niet tenietgedaan.

In België kan je overigens bij de meeste ziekenfondsen een terugbetaling verkrijgen bij de aankoop van oordoppen op maat. Bij de Christelijke Mutualiteit gaat het bijvoorbeeld om dertig euro per kalenderjaar, terwijl het totale voordeel bij Bond Moyson oploopt tot vijftig euro. Dergelijke oordoppen op maat hoeven dus niet eens duur te zijn.

# 2. Vervang oortjes door een hoofdtelefoon

Een hoofdtelefoon zet minder druk op de trommelvliezen dan oortjes. Dat komt omdat het het geluid niet rechtstreeks in jouw oren blaast. Toch moet je natuurlijk blijven opletten. Zo mag je nog steeds slechts zestig minuten per dag muziek beluisteren via jouw hoofdtelefoon. Bovendien beperk je best het volume of stel je een begrenzer in. Vroeger hanteerde men vaak de grens van 70%, maar bij de GGD spreken ze intussen van maximaal 2/3de van het maximale volume.

# 3. Hanteer stiltemomenten

Idealiter laat je elk uur blootstelling aan harde geluiden volgen door een pauze van ongeveer vijftien minuten. Die regel geldt ook voor het gebruik van muziek via jouw oortjes. Is een langdurige blootstelling onvermijdelijk, bijvoorbeeld ten gevolge van luidruchtige werkzaamheden of een meerdaags festival? Tracht in de vierentwintig uur na de blootstelling dan steeds de stilte te bewaren. Luister dan niet naar harde muziek en plaats de volumeknop op de televisie wat lager dan anders. Na een hevig feestje is dat overigens ook goed voor jouw kater

# 4. Luister naar de signalen van jouw lichaam

Bovenstaande preventieve ingrepen helpen klachten te voorkomen, maar zijn uiteraard geen exacte wetenschap. Daarom blijft het vooral belangrijk om naar de signalen van je lichaam te luisteren. Hoor je een fluittoon na een concert? Dan is dat echt wel het teken dat het voor jouw lichaam genoeg is geweest. Hoor je nadien een tijdje minder goed? Ga dan zeker geen muziek luisteren via oortjes maar geef jouw oren rust.

# 5. Grijp in bij klachten

Merk je blijvende klachten op, zoals oorsuizen, overgevoeligheid of een achteruitgang van jouw gehoorcapaciteiten? Ga dan steeds ten rade bij een specialist. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat je ten gevolge van de achteruitgang gewoon de volumeknop nóg hoger draait, terwijl kleine hoortoestellen al snel wonderen kunnen verrichten. Gehoorschade voorkomen impliceert dan ook ingrijpen bij klachten. Op die manier voorkom je dat jouw klachten steeds erger en erger worden.

Meer tips? Lees dan ook onze eerdere vijf tips om gehoorschade te voorkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here