DELEN

Rouwverwerking kind tips – De dood is een onderdeel van het leven. Als je gehecht bent aan een geliefde en die persoon sterft, dan maakt jou dat erg van streek. Ook voor kinderen is het moeilijk om met de dood om te gaan. Zij begrijpen de betekenis van het verlies niet en hebben jou nodig om hen te helpen begrijpen dat ze hun gevoelens en angst mogen uiten. Wanneer een kind de dood van een geliefde moet ondergaan, zal de reactie verschillen afhankelijk van de reacties die hij binnen het gezin waarneemt. In gezinnen die openlijk over dit onderwerp praten, krijgt het kind de gelegenheid om zijn verdriet en angst te uiten. Voor gezinnen die de dood als taboe beschouwen, zal het voor het kind moeilijker zijn om ermee om te gaan. Wat de situatie bij jou ook is, in dit artikel delen we een aantal rouwverwerking kind tips die jouw kind kunnen helpen om met de dood om te gaan.

1. Rouwverwerking kind tips: vertel het zo snel mogelijk

Er is geen ideaal moment om kinderen over de dood van een geliefde te vertellen. Je doet dit het best zo snel mogelijk zodat het rouwproces kan beginnen. Zo kan het kind de dood onder ogen zien en zijn pijn uiten. Als de moeder of vader is overleden, dan is het beter dat de overlevende ouder het nieuws deelt. Wanneer het te zwaar voor je is, kan je deze verantwoordelijkheid ook aan een ander familielid geven.

2. Rouwverwerking kinderen: vermijd eufemismen

Je zegt beter niet: “oma is weggegaan”. Kinderen moeten duidelijk horen dat de dood definitief is. Het klinkt hard, maar je beantwoordt hun vragen over de dood best zo natuurlijk en rustig mogelijk. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de juiste taal gebruikt voor de leeftijd van het kind en dat hij begrijpt wat je zegt. Je hoeft het kind geen informatie te geven waar hij niet om heeft gevraagd. Indien het een oudere of een zieke is, kan je uitleggen dat we allemaal dood zullen gaan nadat we oud of ziek zijn geworden. Als het een ongeluk was, kan je uitleggen dat wat er gebeurd is, invloed heeft gehad op het overlijden.

3. Laat ze hun gevoelens uiten

Zie je verdriet kind? Dat is een goed teken, al zie je dit als ouder natuurlijk liever niet. Doordat kinderen hun gevoelens uiten, kunnen ze beter met de dood van een geliefde omgaan. Vooral de dood van een moeder of vader zorgt voor een grote leegte. De achtergebleven ouder moet proberen om bij het ontvangen van het nieuws of tijdens de begrafenis alle emoties van het kind te ondersteunen. Het kind heeft wellicht je schouder nodig om op te huilen. Een ander kind zal misschien willen praten. Sommige kinderen kunnen zelfs spelen of hyperactief zijn op een begrafenis. Laat ze zich vrij bewegen. Het kan gebeuren dat ze tijdens het spelen van de overweldigende emoties afgeleid worden.

rouwverwerking kind

4. Wees niet overbezorgd

Sommige ouders zijn geneigd om hun kind te beschermen tegen de dood. Ze mogen geen afscheid nemen, geen begrafenis bijwonen, niet huilen of niet over de overledene praten. Ze verzinnen soms zelfs verhalen over de dood om hun kinderen te beschermen tegen de pijn. Dat is allemaal goed bedoeld, maar het is geen goede rouwverwerking kind therapie. Kinderen moeten hun gevoelens kunnen uiten en vertellen over hoe erg ze een familielid missen.

5. Laat je eigen emoties zien

Heb je een verdrietig kind? Dan is het alsnog belangrijk om je eigen emoties te laten zien. Het is goed voor je kind om je rouw over de dood van je geliefden te zien. Door je eigen gevoelens te uiten, kan je je kind helpen om met de dood van een familielid om te gaan. Huilen is noodzakelijk en zeker als je zo’n intens verdriet voelt voor het verlies van iemand waarvan je houdt. Het enige waar je moet op letten is om je kind niet bang te maken. Als je een breekpunt hebt, dan ziet je kind dit beter niet. Anders kan hij zich zorgen maken dat hij jou ook gaat verliezen. Het is de manier waarop je met je verdriet en pijn omgaat, dat kinderen helpt om het verlies te overwinnen.

6. Laat je kind afscheid nemen

Afscheid nemen is essentieel voor het starten van het rouwproces. Een brief schrijven is bijvoorbeeld een goede vorm van rouwverwerking kind therapie. Dit kan helpen om met de dood van een familielid om te gaan. Of het kind al of niet de begrafenis van een geliefde moet bijwonen, hangt af van het kind en het gezin. Als kinderen oud genoeg zijn is het belangrijk om uit te leggen wat er tijdens een begrafenis gebeurd. Ze kunnen dan zelf beslissen of ze mee willen doen.

Kinderen die beslissen om de begrafenis bij te wonen, moeten vrij zijn om op ieder moment te vertrekken. Het is belangrijk om hun beslissing te respecteren en ze niet te dwingen om daar te zijn. In dat geval is het een goed idee om met iemand te praten die je kind en jij vertrouwen, zodat als je kind wil vertrekken, ze ook weg kunnen gaan.

Probeer je kind in ieder geval wel afscheid te laten nemen. Als je kind de begrafenis niet wil bijwonen, kan je hem een brief laten schrijven. Je kind kan de rustplaats ook op een later moment bezoeken. Afscheid nemen is belangrijk voor het starten van het rouwproces en helpt kinderen met de dood van een geliefde om te gaan. Maar het hoeft niet per se te gebeuren waar het lichaam van de overledene bij is.

rouwverwerking kind therapie

7. Breng school op de hoogte

Tenslotte hoort rouwverwerking kind op school er ook bij. Afhankelijk van de leeftijd kunnen er ook reacties op de dood op school voorkomen. Er kunnen dan problemen optreden zoals gebrek aan aandacht en concentratie, geheugenproblemen en vergeetachtigheid. Het kan gebeuren dat de schoolprestaties tijdelijk afnemen. Weet dat dit heel normaal is. Je doet er goed aan om de school op de hoogte te brengen over dit overlijden. Zo kan de juf of meester je kind opvangen als hij het moeilijk heeft. Afhankelijk van de leeftijd kan de juf of meester het onderwerp ‘dood’ aan bod brengen in de klas zodat de andere kinderen het verdriet ook beter begrijpen.

Zo, dit zijn een aantal rouwverwerking kind tips. Houd er rekening mee dat elk kind anders is en anders kan reageren op de dood van een geliefde. Het belangrijkste is om je kind de tijd en de ruimte te geven om zijn gevoelens te uiten. En dat je kind afscheid mag nemen, op welke manier dan ook. Veel sterkte!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here