DELEN

Als werkgever weet je maar beter één en ander over de jaarlijkse vakantie in België, dat gaat niemand ontkennen. De essentie: in België heeft men recht op vier weken jaarlijkse vakantie. Omdat het voorgaande dienstjaar hierbij doorslaggevend is, is dit via het systeem van de gewone jaarlijkse vakantie echter niet steeds het geval. De aanvullende vakantie, de jeugdvakantie of de seniorvakantie bieden dan soms een uitweg. Weet wel dat er voor de berekening verschillen bestaan tussen de uiteenlopende statuten.

De gewone jaarlijkse vakantie

In principe hebben voltijdse werknemers recht op vier weken vakantie per jaar. Dit is zowel voor arbeiders als bedienden, ambtenaren, kunstenaars en leerjongeren het geval. In de praktijk verschilt zowel de berekening van het aantal vakantiedagen als van het vakantiegeld, sterk tussen deze categorieën door. Ik beperk me tot de meest relevante regelingen: deze van arbeiders en bedienden.

Gewone vakantie (leerling-)arbeiders

Voor de berekening van het aantal vakantiedagen voor arbeiders, vertrekt men van de gepresteerde dagen in het vorige dienstjaar. Hierbij houdt men eveneens rekening met het type arbeidsstelsel. In een arbeidsstelsel van 6 dagen per week, heeft men recht op 24 vakantiedagen. In een arbeidsstelsel van 5 dagen per week, gaat het om 20 vakantiedagen. De prestaties bevatten echter niet alleen de dagen waarop de werknemer heeft gewerkt, maar ook de daarmee gelijkgestelde dagen.

Voor de berekening van het vakantiegeld vertrekt men van het loon dat men ontving voor de gewerkte dagen. Voor de dagen die ermee gelijkgesteld zijn, vertrekt men van het fictief loon. Het is de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie die het vakantiegeld aan de arbeider zal uitbetalen.

Gewone vakantie (leerling-)bedienden

Bedienden hebben maximaal recht op vier weken vakantie. Het aantal vakantiedagen is hier niet alleen afhankelijk van het aantal gepresteerde dagen in het voorgaande jaar, maar ook van dit jaar. Voor de berekening van het aantal vakantiedagen voor bedienden, houdt men rekening met de dagen effectieve arbeid en de dagen inactiviteit.

Enerzijds heeft de bediende recht op het enkel vakantiegeld. Dit is de doorbetaling van het normale loon. Hiernaast heeft de bediende ook recht op dubbel vakantiegeld. Dit laatste is een extra ruggensteun van 1/12de van 92% van het brutoloon van die maand.

Aanvullende vakantie

Indien er onvoldoende prestaties waren om vier weken vakantie te verwerven, kan het systeem van de aanvullende vakantie redding bieden.

Aanvullende vakantie (leerling-)arbeiders

In sommige gevallen kan een arbeider die minimaal vier dagen te weinig heeft voor vier weken gewone vakantie, beroep doen op het systeem van de aanvullende vakantie voor arbeiders. Het vakantiegeld dat men dan ontvangt, is eigenlijk een voorschot op het gewone vakantiegeld van het volgende jaar.

Aanvullende vakantie (leerling-)bedienden

Ook bedienden kunnen in sommige gevallen rekenen op een aanvullende vakantie indien ze minimaal 4 dagen te weinig hebben. De aanvraag moet worden ingediend bij de eigen werkgever. Het aanvullend vakantiegeld voor bedienden is hier een voorschot op het dubbel vakantiegeld van het volgende jaar.

Jeugdvakantie

Pas afgestudeerden hebben uiteraard nog geen vakantiedagen op kunnen bouwen in het voorgaande jaar. Voor hen werd het systeem van de jeugdvakantie op poten gezet. Indien zij jonger zijn dan 25 en minimaal één maand in loondienst hebben gewerkt na het beëindigen van hun studies, hebben zij recht op jeugdvakantie. Het is de RVA die een uitkering zal betalen van 65% van het begrensde loon. Eerst moet men wel de betaalde vakantiedagen uitputten.

Seniorvakantie

Om ouderen (50+) te stimuleren om opnieuw aan de slag te gaan, is er het systeem van seniorvakantie. Hervat men het werk na invaliditeit of volledige werkloosheid? Dan zal de RVA ook hier een uitkering voorzien van 65% van het begrensde loon tijdens de ontbrekende vakantiedagen.

1 REACTIE

  1. Hey! Wederom een leuke blog dat je hier geschreven hebt!
    🙂 Ik moet zeggen, over de weken heen ben ik een fan geworden! Heb ‘m al enkele keren gedeeld
    met enkele vrienden en zij zijn alvast heel enthousiast!
    Keep up the good work. 🙂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here