DELEN

De koudere maanden van het jaar staan voor de deur. Wie nog wat wil doen aan de isolatiewaarde van zijn huis, onderneemt nu best actie. Vooral omdat aannemers echt niet op het dak kruipen wanneer de vrieskou genadeloos toeslaat. Natuurlijk kent een woning isoleren voordelen, maar bovendien voorkom je door de woning te isoleren ook een aantal sancties en heffingen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere redenen om de woning te isoleren. Hieronder heb ik het over vier actuele redenen om de woning te isoleren.

# 1. Oude woning isoleren wordt verplicht

De afgelopen jaren heeft de decreetgever steeds striktere eisen gesteld. Woningeigenaars hebben wel nog even de tijd om aan die nieuwe normen te voldoen. Voor veel van die verplichtingen is 2020 echter de deadline. Zo moeten Vlaamse woningen aan de nieuwe dakisolatienormen voldoen en moet enkel glas worden vervangen. Nu de deadline nadert, is het voor velen tijd om de woning te isoleren.

# 2. Niet isoleren woning? Overheid treedt strenger op!

Niet alleen is de woning isoleren verplicht, bovendien kan het ook worden afgedwongen. Dat doet men via het stelsel van de strafpunten. Na een isolatie check van de woning kunnen dan een aantal strafpunten worden toegekend. Indien het aantal strafpunten te hoog oploopt, kan dat resulteren in een ongeschiktheidsverklaring door de burgemeester. Niet alleen als verhuurder is dat problematisch omdat de huurder dan eenvoudig aan de overeenkomst kan ontsnappen en de betaalde huurgelden kan terugvorderen, maar als eigenaar-bewoner ben je misschien ook wel onderhevig aan de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen. Op het moment van schrijven hebben maar liefst 71 Vlaamse gemeenten zo’n heffing ingevoerd.

Wat kost een huis laten isoleren? Veel, dat is waar. Maar dat kan je ook van de heffingen zeggen indien jouw woning ongeschikt wordt verklaard. Wie weigert zijn woning te isoleren, loopt immers al snel tegen een heffing van om en bij de duizend euro aan. Ook op fiscaal vlak is jouw huis isoleren dus niet onbelangrijk!

Dit systeem met strafpunten bestond vroeger ook al. Belangrijk om te weten is wel dat men vanaf 2020 strenger zal optreden. Hierbij wordt het aantal strafpunten opgetrokken. Tot op heden krijg je bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal strafpunten indien de dakisolatie niet aan de minimale isolatienorm voldoet, maar vanaf 2020 kan het aantal strafpunten oplopen tot 15 stuks. Eigenlijk zijn dat al meteen 15 redenen om de woning te isoleren, want 15 strafpunten is al voldoende voor zo’n ongeschiktheidsverklaring. Heeft jouw woning nog enkel glas? Dan krijg je vanaf volgend jaar 3 strafpunten per raam, met een maximum van 9 strafpunten. Weet daarenboven dat het aantal strafpunten ook de daaropvolgende jaren wordt opgetrokken. Vanaf 2023 kan enkele beglazing ook in 15 strafpunten resulteren. Nog meer redenen om de woning te isoleren!

# 3. Vanaf 2020 minder subsidies voor isoleren woning

Door het isoleren van de woning te verplichten, hoopt de overheid haar eigen ecologische doelstellingen te behalen. Anderzijds weet de overheid ook dat aan een huis isoleren kosten verbonden zijn en dus doet het graag een duit in het zakje. De laatste jaren konden woningeigenaars die hun woning isoleren rekenen op talloze subsidies. Toch lijkt de overheid jaar na jaar te snoeien in die subsidies en premies voor zij die hun woning isoleren. Zo is de dakisolatiepremie dit jaar bijvoorbeeld nog met 50% teruggedrongen. Het is nog geen vaststaand feit, maar alles lijkt erop dat deze tendens zich ook de komende jaren door zal zetten. Wil je nog maximaal van de premies en subsidies genieten? Dan loont het om zo snel mogelijk de woning te isoleren.

# 4. Oude woning isoleren wordt interessanter dan zonnepanelen

Er zijn eigenlijk twee manieren om ecologischer door het leven te gaan: een oude woning isoleren of de energievoorziening duurzaam maken. Lange tijd was het zo dat dat laatste het pleit leek te beslechten, mede door de hoge energiekost en de vele fiscale voordelen van zonnepanelen. Echter zitten er ook voor hen een aantal nadelige wijzigingen in de pijplijn. De afschaffing van de terugdraaiende meter is daar een belangrijk voorbeeld van. Maar kijk vooral ook naar de federale regeringsvorming waarbij de energiefactuur opnieuw een hot item is. Het terugschroeven van de btw naar 21% en het verlagen van de energiefactuur maakt het rendement van zonnepanelen een stuk kleiner.

Hierdoor is het financieel toch interessanter om een oude woning te isoleren, want die investering heeft natuurlijk geen last van de digitale meter. Wil je investeren in jouw woning? Dan heeft muurisolatie in een bestaande woning misschien wel een hogere terugverdientijd dan een stel zonnepanelen. En dan zijn er nog heel wat andere redenen om de woning te isoleren…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here