DELEN

Wil je met een omheining je tuin en jezelf wat privacy gunnen, dan is dat in de meeste gevallen ook zonder een vergunning mogelijk. Of je al dan niet een beroep kan doen op de uitzonderingsregel – een vergunning blijft altijd de regel –, is natuurlijk van een aantal zaken afhankelijk. Je zal nu eenmaal met een aantal voorwaarden rekening moeten houden. Daarnaast dien je goed na te denken over de locatie van tuinomheining, want eventueel is het akkoord van de buurman nodig. Hieronder is het een en ander uitgelegd.

Mag ik een omheining plaatsen?

Ja, het plaatsen van een tuinafsluiting is toegestaan. Dat is ook logisch. Iedereen heeft recht op privacy in zijn tuin en een tuinomheining helpt dat te garanderen. Daarnaast zorgt een tuinafsluiting ervoor dat iedereen weet waar het publieke domein stopt en waar het private domein begint. Bovendien helpt een tuinafsluiting allerlei discussies en ruzies tussen buren te voorkomen én houdt het inbrekers op een afstand. Een tuinafsluiting is met andere woorden net heel wenselijk. Het is een van de redenen waarom de regels vrij soepel zijn.

Het plaatsen van een tuinomheining is met andere woorden toegestaan. Uiteraard bestaat er omtrent de omheining in de tuin wetgeving. Er bestaat zowel wetgeving over de tuinafsluiting tussen buren als wetgeving over de tuinafsluiting ten opzichte van het publieke domein. De regels zijn hieronder weergegeven.

Omgevingsvergunning & tuin afsluiten

Op de Belgische grond kan je niet zomaar doen wat je wil. Ook niet als eigenaar. Enkel met de juiste vergunningen kan je bijvoorbeeld bouwen op je grond of kan je je bos kappen. De exacte regels verschillen per gewest – hieronder gaat het om de Vlaamse regels –, maar ook voor het plaatsen van een tuinafsluiting geldt in principe dat je over een vergunning moet beschikken. Er bestaat echter een uitzondering, maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Zo zegt omtrent het vergunningsvrij plaatsen van een afsluiting in de tuin de wetgeving dat een vergunning niet is toegestaan als het gaat om een open afsluiting tot twee meter hoog. Het gaat dan om een draadafsluiting. Andere afsluitingen, bijvoorbeeld steenkorven of een houten afsluiting, zijn wel vergunningsplichtig. In de voortuin mag de tuinafsluiting overigens niet hoger zijn dan een meter. Ten slotte moet de volledige tuinomheining binnen een straal van dertig meter van de woning liggen.

Houd er rekening mee dat gemeenten strengere regels mogen opleggen en dat ook daadwerkelijk al eens doen. Ook in het kader van beschermde stads- en dorpsgezichten, op percelen met beschermde monumenten en in het kader van erfdienstbaarheden kunnen er strengere regels gelden. Daarom blijft het aan te raden om vooraf informatie in te winnen bij de gemeente. Zo voorkom je veel gedoe.

Tuinafsluiting en de gemene muur

Verder zegt omtrent de gemeenschappelijke muur de wetgeving dat beide buren akkoord moeten zijn. Dit houdt in dat je een tuinafsluiting op je eigen grond mag plaatsen, zonder akkoord van de buurman. Om de tuinomheining op de perceelsgrens te plaatsen, moeten beide buren echter akkoord zijn. Doorgaans zal elke buur dan elk de helft van de kosten van de tuinafsluiting betalen, maar andere afspraken zijn uiteraard toegestaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here