DELEN

Wanneer het huurcontract afloopt en er geen schade aan de woning is opgetreden, is de verhuurder verplicht om de huurwaarborg vrij te (laten) geven. Deze huurwaarborg is in principe op een vaste rekening geblokkeerd en behoort niet toe aan de verhuurder. Natuurlijk kan er altijd wel een reden zijn waarom de huurwaarborg terugkrijgen niet zo vlot verloopt. De financiële instelling waar de waarborg is geplaatst, mag de huurwaarborg dan ook enkel met een schriftelijk document vrijgeven. Dit kan een schriftelijk akkoord zijn tussen de huurder en de verhuurder of een vonnis van de vrederechter. Je zal dus iets in handen moeten hebben als je de huurwaarborg wil terugkrijgen.

Uittredende plaatsbeschrijving en waarborg huur terugkrijgen

In principe moet de verhuurder de huurwaarborg verplicht teruggeven wanneer er geen huurschade of huurachterstallen zijn. Om dat eerste te kunnen bewijzen, is een uittredende plaatsbeschrijving aangeraden. Als zo’n uittredende plaatsbeschrijving op tegenspraak is opgesteld en de verhuurder er zijn handtekening onder zet, heb je meteen een krachtig document in handen waarmee je actie kan ondernemen. Het blijft wel belangrijk dat er ook een akkoord is omtrent de eventuele begroting van de schade. Met zo’n schriftelijk en ondertekend akkoord kan je dan de huurwaarborg terugkrijgen.

Als de verhuurder weigert om akkoord te gaan, kan je voorstellen om samen een beroep te doen op een onafhankelijke derde om op deze manier je huurwaarborg terug te krijgen. Voor een maximale onafhankelijkheid kan daarbij worden gekozen voor een gerechtsdeurwaarder. Uiteraard kan het zo zijn dat huurder en verhuurder een meningsverschil hebben. Jullie kunnen alle twee jullie opmerkingen noteren alvorens jullie ondertekenen, maar als er geen overeenstemming is, zal een rechter de knoop moeten doorhakken. Als huurder is het nu je taak om bewijzen te verzamelen. Je zal het pand binnenkort verlaten dus nu moet je wel alles vastleggen. Neem daarom voldoende foto’s en noteer gegevens.

Onthoud ten slotte dat het bij sommige slijtage helemaal niet zo erg is dat het in de plaatsbeschrijving staat. Normale slijtage, slijtage door de ouderdom van het gebouw of schade door overmacht zijn sowieso voor rekening van de verhuurder. Dat mag op foto staan en dat mag je noteren.

Huurwaarborg terugkrijgen zonder plaatsbeschrijving bij intreden

De uittredende plaatsbeschrijving moet altijd vergeleken worden met de intredende plaatsbeschrijving. Op basis van deze vergelijking kan eventuele schade in kaart worden gebracht en kan er worden bepaald in welke mate de huurwaarborg terugkrijgen mogelijk is. Als er geen intredende plaatsbeschrijving is, is er voor de huurder dan ook geen probleem. Er valt dan niet te vergelijken en er wordt aangenomen dat de intredende en de uittredende plaatsbeschrijving identiek zijn. Dan moet je altijd de huurwaarborg terugkrijgen. Ga dan ook geen andere documenten ondertekenen die anders beweren.

Huurwaarborg terugkrijgen via de vrederechter

Als de verhuurder geen actie onderneemt, moet je de verhuurder een aanmaning sturen. Doe dit altijd per aangetekende brief. Wordt er nog steeds geen actie ondernomen, dan stap je naar de vrederechter. Ook bij discussies omtrent de huurwaarborg of de huurschade zal de vrederechter dan de knoop moeten doorhakken. Deze procedures kosten natuurlijk wel wat geld en daarom beslissen veel verhuurders om het dan ook zo te laten. Soms is het dan ook gewoon een goed idee om even te wachten en te kijken of er niet alsnog tot een akkoord kan worden gekomen.

Wanneer er een vonnis is verkregen, kan dit vonnis aan de kredietinstelling worden voorgelegd en zullen zij op basis hiervan de huurwaarborg moeten vrijgeven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here