DELEN

Een huis kopen op naam van een kind kan om verschillende redenen handig zijn. De belangrijkste reden heeft vooral te maken met de successie. Als het kind later het huis erft, moet hij namelijk erfbelasting betalen. Door het huis te kopen op naam van een kind, wordt dat voorkomen. Hieronder lees je hoe een huis kopen op naam van een kind verloopt en met welke risico’s je rekening dient te houden.

Volwaardig het huis kopen op naam van een kind

Beslis je om een huis te kopen op naam van een kind, dan zijn er twee opties. In de eerste plaats kan je volwaardig het huis kopen op naam van een kind. Dat wil zeggen dat formeel gezien het kind het huis koopt, maar dat jij instaat voor de financiering. Het is dus het kind dat de aankoopakte moet ondertekenen voor de notaris. Voorafgaand schenken de ouders de middelen aan hun kind. Het huis is de volle eigendom van het kind en er is dus ook geen erfbelasting te betalen. In de praktijk is dit de meest interessante optie voor het kind, maar de minst interessante voor de ouders. Ze hebben namelijk geen enkele vorm van zeggenschap en zijn volledig afhankelijk van het kind.

Gesplitst een huis kopen op naam van een kind

Een alternatieve methode om een huis te kopen op naam van een kind is de gesplitste aankoop. Dat is veruit de populairste manier om een huis te kopen op naam van een kind. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik, een soort van uitgebreid recht om in het huis te wonen en om van de “vruchten” (bv. de huurinkomsten) te genieten, en krijgt het kind de naakte eigendom. Het kind bezit met andere woorden de stenen, maar de ouders bezitten het recht om er te wonen en om van de huurinkomsten te genieten. Als de ouder uiteindelijk sterft, moet het kind geen erfbelasting betalen op de naakte eigendom, want dat is al van hem. Maar ook op het vruchtgebruik moet hij geen erfbelasting betalen, want bij het overlijden wast dat van rechtswege aan bij de eigendom. Voor de ouders is op deze manier een huis kopen op naam van een kind interessant, want ze hebben het recht om er te wonen en ze zijn niet voor alles afhankelijk van de medewerking van hun kind.

Fiscale aandachtspunten bij gesplitst een huis kopen op naam van een kind

Toch is er ook bij het op deze manier een huis kopen op naam van een kind sprake van valkuilen. In de eerste plaats kan de fiscus een wettelijk vermoeden van bedekte bevoordeling aangrijpen om alsnog erfbelasting te vestigen. Dit wettelijk vermoeden kan worden weerlegd, maar dan is het wel belangrijk om op de correcte manier een huis te kopen op naam van een kind. Zo moeten de kinderen kunnen aantonen dat zij het huis hebben gekocht. Het maakt niet uit dat ze dat hebben gedaan met geld dat eerst door de ouders is geschonken. Ook moet de waardering van de opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom correct zijn gebeurd.

Het is met andere woorden belangrijk om vooraf advies in te winnen en heel wat bewijsstukken bij te houden. Weet overigens dat er ook andere manieren zijn om het kind te bevoordelen. Ook bijvoorbeeld een recht van bewoning is mogelijk. Dat is vergelijkbaar met het vruchtgebruik, maar dan zonder het recht op de vruchten.  Het is belangrijk om je ook over deze alternatieven te informeren.

Andere valkuilen bij een huis kopen op naam van een kind

Weet dat er voor de ouders hoe dan ook geen weg terug is. Ze kunnen later niet nog van gedachten veranderen, de naakte eigendom is definitief in handen van het kind. Als het kind bovendien voor hen sterft en er kleinkinderen zijn, kunnen ook zij betrokken worden in de erfkwestie. In het kader van familieruzies vindt niet iedereen dat even fijn.

Daarnaast is het zo dat de naakte eigendom kan worden verkocht. Het kind kan de naakte eigendom dus tijdens zijn leven aan iemand verkopen. Ook een gedwongen verkoop behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld omdat het kind schulden heeft gemaakt. In theorie kan ook een vruchtgebruiker zijn vruchtgebruik verkopen, maar dat wordt in de praktijk niet echt gedaan. Dat komt omdat de koper van het vruchtgebruik dat recht automatisch ziet eindigen als de oorspronkelijke vruchtgebruiker sterft. Dat zorgt voor heel wat onzekerheid. Om dezelfde reden zijn er vaak niet veel gegadigden als de naakte eigendom wordt verkocht, maar het gebeurt wel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here