DELEN

Vanaf 1 januari 2021 ziet een nieuwe zonnepanelen subsidie het levenslicht. Deze nieuwe subsidie voor zonnepanelen is er enkel voor zonnepanelen die na die datum in dienst worden genomen. Ga je nog even wachten om zonnepanelen te laten plaatsen? Dan loop je wel de terugdraaiende teller mis.

Waarom een subsidie voor zonnepanelen?

De nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen komt er omdat nieuwe eigenaars na dit jaar geen gebruik meer kunnen maken van een terugdraaiende teller. In de plaats daarvan heeft Vlaanderen de subsidie op zonnepanelen voorzien, officieel de “eenmalige investeringspremie van de netbeheerder voor zonnepanelen”. De subsidie voor zonnepanelen is aan te vragen bij netbeheerder Fluvius.

Vanuit deze visie is het logisch dat de premie beperkt is tot woningen waar na het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren en dat het systeem niet mag worden uitgebreid met een oudere installatie die wel nog van de terugdraaiende teller gebruikmaakt. Het is dus niet de bedoeling dat beide stelsels met elkaar worden gecombineerd.

Voorwaarden voor de subsidie op zonnepanelen

Aan de nieuwe subsidie op zonnepanelen zijn er natuurlijk allerlei voorwaarden verbonden. Zo heeft men duidelijk geleerd uit fouten uit het verleden en is het niet de bedoeling dat de bevoegde regering gigantische zonneparken gaat subsidiëren. In beperkte mate staat het wel toe dat zonnepanelen op niet-residentiële gebouwen worden geplaatst. Hierbij zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op de subsidie op zonnepanelen van de overheid:

  • De premie is er enkel voor kleine installaties met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA
  • Het moet gaan om nieuwe zonnepanelen
  • Deze nieuwe zonnepanelen moeten verplicht op het dak van een gebouw worden geplaatst
  • De zonnepanelen moeten gedurende tot minstens 15 jaar na de indienstname blijven liggen
  • De premie is beperkt tot één premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen en tot één premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen
  • De zonnepanelen moeten worden geplaatst door een installateur met een certificaat van bekwaamheid. Doe-het-zelfprojectjes volstaan met andere woorden niet.

Ook aan het gebouw worden een aantal eisen gesteld. In de praktijk komt het erop neer dat het gebouw uiterlijk op 31 december 2013 op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius diende aangesloten te zijn, maar er gelden ook een aantal uitzonderingen.

Hoeveel subsidie op zonnepanelen?

Elk jaar zal op 1 januari de subsidie op zonnepanelen worden aangepast. De premie wordt daarbij berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen. Hieronder is de subsidie voor zonnepanelen weergegeven voor de komende jaren. De datum van indienstneming bepaalt op welke subsidie voor zonnepanelen iemand recht heeft.

 2021202220232024
Installatie tot 4 kWp€ 300 / kWp€ 225 / kWp€ 150 / kWp€ 75 / kWp
Bijkomend van 4 kWp tot 6 KwP€ 150 / kWp€ 112,5 / kWp€ 75 / kWp€ 37,50 / kWp
Maximum-subsidie zonnepanelen€ 1.500, begrensd tot 40% van de investering (incl. btw)€ 1.125, begrensd tot 40% van de investering (incl. btw)€ 750, begrensd tot 40% van de investering (incl. btw)€ 375, begrensd tot 40% van de investering (incl. btw)

Voor beschermde afnemers is wel een hogere subsidie op zonnepanelen voorzien. Het premiebedrag ligt voor hen 20% hoger. Bovendien is het premiebedrag voor hen begrensd op 48% van de investeringskosten (incl. btw).

Voorbeeld van de subsidie op zonnepanelen

De heer Thomas De Haan voorziet zijn dak van zonnepanelen en heeft in 2021 recht op de subsidie voor zonnepanelen. Het vermogen bedraagt 4,16 kWp. Thomas is geen beschermde afnemer.

Simulatie via Zonnekaart Vlaanderen (https://apps.energiesparen.be/zonnekaart )

Voor de eerste 4 KwP heeft Thomas recht op een zonnepanelen subsidie van 1.200 euro (4 x 300). Voor de overige 0,16 kWp heeft hij recht op een zonnepanelen subsidie van 24 euro (0,16 x 150). De totale zonnepanelen subsidie bedraagt 1.224 euro. Dit is minder dan 40% van de aankoopprijs van 6.173 euro. De zonnepanelen subsidie wordt daarom niet verder begrensd.

Hoe en waar subsidie aanvragen zonnepanelen?

De subsidie zal moeten worden aangevraagd bij netbeheerder Fluvius. Hoe de aanvraag zal verlopen en welke informatie daarvoor moet worden doorgegeven, is tot op heden nog niet duidelijk. Later dit jaar zal het Vlaams Energieagentschap de verdere procedures uitwerken en hierover communiceren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here