DELEN

De intrestvoet voor een hypothecaire lening blijft erg laag staan, waardoor het voor veel mensen interessant is om hun hypothecaire lening aan te passen. Zo kunnen ook zij genieten van de lagere rente van de hypothecaire lening. Maar wanneer is dat eigenlijk interessant en hoe zit dat met de Vlaamse geïntegreerde woonbonus, zeker nu deze per 2020 wordt afgeschaft?

Hypothecaire lening aanpassen? Eerst berekening hypothecaire lening

De rentevoeten voor woonleningen zijn op dit moment erg laag. Misschien wel veel lager dan toen wanneer jij een hypothecaire lening afsloot. Het kan daarom dan ook interessant zijn om je hypothecair krediet te laten herfinancieren. In dat geval moet je eerst de oude hypothecaire lening stopzetten, maar weet wel dat de bank kosten aanrekent om de hypothecaire lening stop te zetten. In principe gaat het om dossierkosten en een wederbeleggingsvergoeding die in rekening worden gebracht. Wil je je hypothecaire lening overzetten naar een andere bank? Dan zijn er ook nog eens de kosten voor de handlichting van de vroegere hypotheek.

Vervolgens sluit je een nieuw hypothecair krediet af voor de aflossingen en deze extra kosten, terwijl je verlost bent van de hogere interestvoet en van de nieuwe lagere interestvoet geniet. Echter, je zal steeds voor je nieuwe hypothecaire lening een berekening moeten maken en nagaan of het voordeel voldoende groot is om deze kosten te compenseren. Vanaf 1 januari 2020 moet je bovendien ook rekening houden met de gevolgen voor de woonbonus.

Wanneer dit niet voordelig is maar je wel wilt besparen op je maandaflossingen, is het interessanter om de looptijd van de hypothecaire lening te verlengen in tijd. Dan betaal je langer en dus ook iets meer rente, maar verlaag je wel de maandelijkse terugbetaling. Dat geeft wat extra financiële ademruimte.

Fiscale aftrek hypothecaire lening blijft behouden

Het is eveneens interessant om te weten wat er met het huidig fiscaal voordeel van de hypothecaire lening gebeurt en of de herfinancieringslening het oorspronkelijk hypothecair krediet al dan niet blijft volgen. Houd rekening met de fiscale gevolgen om na te gaan of de herziening van het hypothecair krediet wel echt zo interessant is.

Fiscaal voordeel hypothecaire lening in Vlaanderen

Wanneer je voor 1 januari 2020 de hypothecaire lening haar looptijd aanpast, blijft het fiscaal voordeel ook gedurende de extra jaren behouden. Maar wat vanaf 1 januari 2020, wanneer de woonbonus wordt afgeschaft?

Bij een herfinanciering spreekt men van een voortzetting van de oorspronkelijke lening, zelfs wanneer je daarvoor overstapt naar een andere bank. En dan blijft het fiscaal voordeel behouden. De situatie wordt op 1 januari 2020 echter bevroren en extra gemaakte kosten zullen niet in aanmerking komen voor de fiscale aftrek. Wie vanaf 1 januari 2020 de hypothecaire lening laat herzien, zal dus enkel voor het op 31 december 2019 openstaand saldo in aanmerking blijven komen voor de belastingvermindering.

Wijziging hypothecaire lening looptijd in Brussel & fiscaal voordeel

De verlenging van een hypothecair krediet dat voor 1 januari 2017 werd aangegaan geeft nog steeds recht op een langer fiscaal voordeel. Indien de lening werd aangegaan vanaf die datum, genoot je een verlaging van de registratierechten en zal een verlenging natuurlijk niet in een fiscaal voordeel resulteren.

Geen extra fiscaal voordeel hypothecaire lening in Wallonië

Ook in Wallonië koos men ervoor om de situatie te bevriezen, zij het daar op 1 januari 2016. Wie sindsdien de hypothecaire lening liet verlengen in tijd, kan voor de extra jaren niet van de aftrek van de hypothecaire lening genieten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here