DELEN

Bij het begin van de coronamaatregelen werd meteen aangekondigd dat niet-essentiële verplaatsingen verboden werden, terwijl alle scholen gesloten werden. Studenten moesten de keuze maken tussen terug naar huis keren of op de studentenkamer blijven. Veel studenten kozen voor dat eerste en zitten nu met een leegstaande studenten woning of kamer waar ze wel nog steeds maandelijks voor moeten betalen. Die huur zijn ze nog steeds gewoon verschuldigd. Is het voor hen echter mogelijk om de studentenhuurovereenkomst voortijdig op te zeggen? Ik duik voor jou in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.

Geen mogelijkheid om huur te verlagen

Als student moet je nog steeds betalen voor de studenten woning en moet je de afspraken van de huurovereenkomst naleven. Enkel wanneer de verhuurder en de student overeen zouden komen dat de volledige studenten woning tijdelijk wordt afgesloten omdat de veiligheid niet te garanderen valt, hoeft de student de huur niet langer te betalen omdat hij er geen genot van heeft. Uiteraard kunnen huurder en verhuurder ook onderling afspraken maken over de (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huurprijs of een uitstel van betaling. Het is ten stelligste aangeraden om dergelijke afspraken steeds op papier te zetten.

In geen enkel ander geval kan de student een vermindering of uitstel van de betaling afdwingen, hoewel de Vlaamse overheid de verhuurders vriendelijk heeft gevraagd om flexibel te zijn. Toch zal niet elke huurbaas gehoor geven aan zo’n vrijblijvende oproep. Ook het huurcontract opzeggen is in principe niet mogelijk: de huurovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de afgesproken termijn of bij het overlijden van de student.

Soms is huurwoningen studenten opzeggen toch mogelijk

In het Vlaams Woninghuurdecreet, een gevolg van de zesde staatshervorming waarbij de bevoegdheden bij het Vlaams Gewest kwamen te liggen, werd er voorzien in ruimere rechten voor de student-huurder. Het nieuw woninghuurdecreet voorziet in een aantal uitzonderingen waarbij de huur opzeggen toch mogelijk is voor de student (maar niet voor de verhuurder).

In de eerste plaats haalt het Vlaams Woninghuurdecreet aan dat je de huurovereenkomst voor de aanvang van het huurcontract kan opzeggen. Als je eerder al een huurcontract hebt gesloten voor volgend academiejaar maar je twijfels hebt of het wel al een goed idee is om dan al opnieuw op kot te gaan, kan je de huurovereenkomst nu opzeggen. Als je dat drie maanden voor de aanvang van het huurcontract (meestal op 1 september) doet, is het zelfs kosteloos. Anders moet je een opzegvergoeding van twee maanden huur betalen.

Ten tweede is er in het nieuw woninghuurdecreet ook een mogelijkheid voorzien bij het stopzetten van je studies. Je moet dan wel rekening houden met een opzegtermijn van twee maanden.

Vervolgens kan je ook altijd het studenten huurcontract opzeggen als een van de ouders of de personen die instaan voor het levensonderhoud komt te overlijden. Ook dan is er een opzegtermijn van twee maanden die wel pas begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de opzegging.

Ten slotte voorziet het woninghuurdecreet een aantal mogelijkheden om de huur over te dragen of de studentenkamer onder te verhuren. In de praktijk zal dat hier weinig mogelijkheden bieden. Andere studenten zullen niet happig zijn om nu in een studentenkamer in te trekken en de optie is vooral voorzien voor buitenlandse stages, wat nu weinig realistisch is.

Hoe huurcontract opzeggen?

Enkel in een van de bovenstaande gevallen is het huurcontract opzeggen door de huurder mogelijk. Stuur dan steeds een aangetekende brief naar de verhuurder waarbij je aangeeft het huurcontract op te zeggen, wanneer de opzegtermijn begint te lopen en wanneer de opzeg afloopt. Geef ook aan op welke grond uit het Woninghuurdecreet je je baseert, voeg eventueel een bewijs toe (bv. van stopzetting van de studies) en vergeet uiteraard niet om de datum en je persoonlijke gegevens te noteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here