DELEN

Het is moeilijk om te zeggen wat een brandverzekering kost. Verzekeraars houden met alle factoren rekening en hebben vaak eigen commerciële formules, waardoor de brandverzekering prijs per woning en per verzekeraar verschilt. Het is wel goed om inzicht te krijgen in de factoren die de brandverzekering prijs beïnvloeden. Daar kan je tijdens je zoektocht naar een huur- of koopwoning alvast rekening mee houden. Desondanks blijft het vergelijken van brandverzekeringen noodzakelijk.

Factoren die de brandverzekering prijs beïnvloeden

Het is niet zomaar mogelijk om te zeggen wat de brandverzekering prijs is. Verzekeraars gebruiken ingewikkelde formules om op basis van het risico een brandverzekering prijs in te schatten. Daarvoor worden er talloze factoren in kaart gebracht die stuk voor stuk de brandverzekering prijs beïnvloeden. Hieronder een overzicht van de factoren die de brandverzekering prijs beïnvloeden.

Brandgevoelige bouwmaterialen

Net zoals bij andere verzekeringen wordt ook de brandverzekering prijs beïnvloed door het risico. Hoe groter het risico is, hoe hoger de brandverzekering prijs zal zijn. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de bouwmaterialen, want sommige bouwmaterialen zijn nu eenmaal brandgevoeliger. Dit is zeker het geval voor een rieten dak. Ook bijvoorbeeld een mazouttank kan een verhoogd risico inhouden.

Verzekerde waarde

De brandverzekering dekt niet de prijs die jij voor de woning betaalde, maar wel de nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om een afgebrande woning op de dag van het schadegeval met gelijkaardige materialen opnieuw op te bouwen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de waarde van de grond, de meerprijs voor een fenomenaal uitzicht, de ligging en dergelijke meer. Onder meer het afwerkingsniveau, de grootte van de woning, de gebruikte bouwmaterialen en het aantal vertrekken beïnvloeden de verzekerde nieuwwaarde.

De verzekerde waarde zal natuurlijk een bepalende factor zijn voor de brandverzekering prijs. Ook als je later een renovatie laat uitvoeren, beïnvloedt dit de verzekerde waarde en dus ook de brandverzekering prijs.

Het is belangrijk om niet onder- of oververzekerd te zijn. Als je oververzekerd bent, betaal je gewoon te veel voor je brandverzekering. Bij een schadegeval zal de verzekeraar enkel de werkelijke nieuwwaarde vergoeden. Ook onderverzekerd zijn, is geen goed idee. De verzekeraar vergoedt dan bij een schadegeval niet alle schade, maar enkel de verzekerde waarde ten opzichte van de werkelijke waarde. Als je bijvoorbeeld een verzekering afsloot voor 350.000 euro maar de werkelijke nieuwwaarde bedroeg 400.000 euro (12,5% onderverzekerd), zal de verzekeraar bij 50.000 euro brandschade maar 43.750 euro vergoeden (87,5% van de schade).

Risico op overstroming

Daarnaast dekken brandverzekeringen vaak meer dan alleen het risico op brand. In de brandverzekering is de dekking voor overstromingsschade bijvoorbeeld verplicht inbegrepen. Hoe dan ook zal de ligging van het perceel invloed hebben op de brandverzekering prijs.

Dit is het geval wanneer de woning is gelegen in een risicozone voor overstroming. Een overstromingsgebied is een door de regering afgebakend gebied in het kader van de natuurrampenverzekering. Zeker bij nieuwbouwwoningen is de kans zelfs groot dat de verzekeraar de dekking zal weigeren. Hiervoor is er door de wetgever namelijk een uitzondering voorzien: de dekking voor overstromingsschade moet niet verplicht in de polis staan als de woning 18 maanden na de aanduiding als risicozone in deze risicozone is gebouwd.

Maar dit is niet het geval wanneer een woning in een effectief overstromingsgevoelig gebied is gelegen. Dit is een gebied dat recent is overstroomd of waarvan computermodellen aantonen dat ze minstens eens per eeuw overstromen. Hier moet de verzekeraar gewoon de gevaren dekken en is het risico te gering om invloed te hebben op de brandverzekering prijs.

Dekkingen en inhoud van de polis

De brandverzekering dekt brandschade en waterschade. Daarbovenop zijn er vaak nog talloze extra optionele dekkingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een vandalisme- of braakschadedekking of een dekking voor de inboedel. Als je de woning ook professioneel gebruikt en er bijvoorbeeld handelsgoederen stockeert en dit mee wil laten verzekeren, zal dit eveneens de brandverzekering prijs beïnvloeden.

De prijs van deze optionele dekkingen valt vaak heel goed mee, maar het beïnvloedt natuurlijk wel de brandverzekering prijs. Ook hier speelt het risico echter mee. Zo zijn sommige buurten gevoeliger voor inbraak of diefstal. Dit risico kan je echter beperken door te investeren in diefstalpreventie, wat er dan weer voor zal zorgen dat de brandverzekering prijs daalt.

Onregelmatig bewoonde woning

Wanneer een woning onregelmatig wordt bewoond, heeft dit invloed op de brandverzekering prijs. Het risico op inbraak, diefstal en vandalisme neemt namelijk toe. Vanaf wanneer er sprake is van onregelmatige bewoning, verschilt per verzekeraar. Het aantal dagen niet-bewoning per jaar en de aaneengesloten periodes van niet-bewoning zijn daarbij bepalend.

Franchise van de brandverzekering

De franchise of het eigen risico is een bedrag dat je bij een schadegeval zelf moet betalen. Hoe hoger de franchise is, hoe lager de brandverzekering prijs zal zijn. De franchise kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage. Daarnaast kan de franchise per dekking verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een brandverzekering met een franchise van 200 euro voor glasbreuk en een franchise van 500 euro voor braakschade.

Andere risicoverhogende factoren

Ten slotte houden verzekeraars vaak nog met allerlei andere zaken rekening bij het bepalen van het risico en de brandverzekering prijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om een clausule afstand van verhaal op de huurders. Bij zo’n clausule kan de verzekeraar het uitgekeerde bedrag niet verhalen op de huurder als deze aansprakelijk is. Hierdoor zal de brandverzekering prijs hoger liggen. Ook het schadeverleden van het pand en het verzekeringsverleden van de verzekerde spelen een rol, net zoals de belending.

Betaling en commerciële gestes

Ten slotte kan de brandverzekering prijs worden gematigd als de verzekeringspremie jaarlijks in plaats van maandelijks wordt betaald. Sommige verzekeraars kennen ook kortingen toe voor wie verschillende verzekeringen bij hen afsluit. Het komt eveneens voor dat verzekeraars door middel van commerciële formules klanten aan zich willen binden. Denk bijvoorbeeld aan een korting voor jonge starters. Dit natuurlijk in de hoop dat ze nadien levenslang trouw blijven aan dezelfde verzekeraar.

De goedkoopste brandverzekering vinden

Hoewel verzekeraars min of meer met dezelfde factoren rekening houden, kan de brandverzekering prijs vaak sterk verschillen. Dit komt omdat hun formules, die ze angstvallig voor zich houden, vaak anders zijn samengesteld. Bovendien verschilt ook de winstmarge die ze hanteren. Eigenlijk is er maar een manier om de goedkoopste brandverzekering te vinden en dat is door voldoende offertes op te vragen en te vergelijken. Houd daarbij echter niet alleen rekening met de brandverzekering prijs, maar ook met de dekkingen die al dan niet in de polis zijn opgenomen en de franchise. Een onafhankelijke verzekeringsmakelaar kan je helpen bij het vinden van de beste brandverzekering, maar er zijn ook ruimschoots voldoende online vergelijkingstools te vinden waarmee je zelf aan de slag kan gaan.

Voorbeeld van de brandverzekering prijs

Dat de brandverzekering prijs soms flink kan verschillen, mag duidelijk zijn. Wij vroegen een aantal offertes op voor een huurder van een appartement met één slaapkamer en een oppervlakte van 70 m². De laagste brandverzekering prijs bedroeg 77 euro per jaar. De hoogste brandverzekering prijs bedroeg 97 euro meer, namelijk 174 euro. Voor een eigenaar-bewoner van een vrijstaande woning was het verschil nog groter. De laagste brandverzekering prijs bedroeg hier 334 euro per jaar, terwijl de hoogste brandverzekering prijs tot 459 euro per jaar opliep. Dat is een verschil van maar liefst 125 euro. Het toont aan dat de brandverzekering prijs vergelijken loont.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here