DELEN

Sinds de laatste staatshervorming kwam de bevoegdheid met betrekking tot de woninghuur bij het Vlaams Gewest te liggen. Voorheen was het verplicht om aan de huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest een aantal bijlagen toe te voegen. Deze verplichting werd grondig gewijzigd, zoals ook blijkt uit het huurcontract voorbeeld van de Huurdersbond. In Brussel en Wallonië gelden dan weer andere regels.

Geen huurcontract bijlagen meer nodig in Vlaanderen

Voorheen was het in Vlaanderen nodig om aan het huurcontract bijlagen toe te voegen. Ook in het huurcontract model van de Huurdersbond werden die opgenomen. Het toevoegen van verplichte bijlagen aan een huurcontract van 2019 of later is echter afgeschaft, wat heeft geresulteerd in een gewijzigd huurovereenkomst model van de Huurdersbond.

In Vlaanderen moet je dus geen huurcontract bijlagen meer toevoegen, maar je bent wel verplicht om in het woninghuurcontract te verwijzen naar de zogenaamde vulgariserende toelichting. In de vulgariserende toelichting staan de verschillende spelregels die op de woninghuurovereenkomst van toepassing zijn, bijvoorbeeld wie de tuin moet onderhouden of aan welke eisen de woning moet voldoen.

Het volstaat om in het woninghuurcontract te verwijzen naar de online versie. Natuurlijk kan je ook nog steeds in het huurcontract bijlagen opnemen, maar dat is in feite papierverspilling. Zorg er wel voor dat je steeds naar de juiste vulgariserende toelichting verwijst. In een woninghuurovereenkomst verwijzen naar de vulgariserende toelichting voor een studentenhuurovereenkomst is natuurlijk niet toegestaan.

Huurcontract bijlagen bij een woninghuurcontract in Brussel en Wallonië

In Brussel is het wel nog verplicht om een toelichtende bijlage op te nemen bij het verhuurcontract. Deze toelichtende bijlage is niet identiek aan die van Vlaanderen en is beknopter, maar omvat opnieuw een aantal spelregels die op de huurovereenkomst van toepassing zijn.

In Wallonië geldt een gelijkaardige verplichting, maar daar heeft de Waalse regering een andere bijlage opgesteld. De bijlage van Brussel opnemen (of omgekeerd) is niet toegestaan. Als je een model huurcontract gebruikt zou het in principe moeten zijn opgenomen. Zorg er dan wel voor dat je het juiste voorbeeld huurovereenkomst gebruikt. In Wallonië is er bijvoorbeeld een bijlage voor het standaard huurcontract van een appartement, maar er is een andere bijlage vereist voor een huurovereenkomst bij medehuur of voor een huurovereenkomst bij studentenhuur.

Bijlagen zijn steeds schriftelijk op te nemen

Wanneer huurcontract bijlagen verplicht zijn of wanneer er een verwijzing moet gebeuren naar de vulgariserende toelichting, dient dit steeds schriftelijk te gebeuren. Dit volgt onder andere uit de bredere huurwetgeving waar men een geschrift verplicht, maar ook uit het Burgerlijk Wetboek. In artikel 1715 van het Burgerlijk Wetboek staat immers dat een huur zonder geschrift op generlei wijze ten uitvoer kan worden gebracht en dat de eed alleen kan worden opgedragen aan hij die de huur ontkent.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here