DELEN

In Vlaanderen zijn er heel wat regels voor de voortuin. Over het algemeen kan je in de voortuin niet zomaar doen wat je wil. Veel uitzonderingen die gelden voor de zijtuin of de achtertuin, gelden niet voor de voortuin. De regels voor de voortuin hebben betrekking op diverse zaken. Denk aan regels voor de erfafscheiding in de voortuin of voor constructies in de voortuin, bijvoorbeeld de noodzaak van een vergunning bij een overkapping in de voortuin. Hieronder vind je meer informatie over de belangrijkste regels voor de voortuin.

Tuinafscheiding voortuin regels

In principe is het toegestaan om open afsluitingen van draad of draadgaas te plaatsen zonder dat een vergunning noodzakelijk is, dit op voorwaarde dat ze niet hoger zijn dan twee meter. Voor andere soorten afsluitingen of hekwerk geldt er wel een vergunningsplicht. Op deze algemene regel zijn er uitzonderingen. Zo mag een gesloten afsluiting, bijvoorbeeld een muurtje of een geluidsmuur, zonder vergunning in de voortuin worden geplaatst indien deze niet hoger is dan een meter. Er zijn aan deze vergunningsvrije erfafscheiding in de voortuin extra regels verbonden. Zo moet de gesloten afsluiting volledig binnen een straal van dertig meter van de woning liggen. Houd er rekening mee dat de gemeente bij een afsluiting of schutting in de voortuin extra regels kan opleggen. Informeer bij de gemeente om na te gaan of zij extra regels voor de schutting in de voortuin hebben.

Mag een carport in de voortuin?

Als je een carport in de voortuin wil plaatsen, is dit in principe vergunningsplichtig. In de zijtuin kan het vaak wel. Dit is echter afhankelijk van verschillende factoren. Een losstaande carport is bijvoorbeeld vrijgesteld indien er aan de vrijstellende regels voor een carport in de voortuin is voldaan. Er geldt een maximum van 40 m² voor vrijstaande gebouwen. De carport mag ook niet hoger zijn dan 3,5 meter en verder liggen dan 30 meter van de woning. Bij een aangebouwde carport geldt er een minimale meldingsplicht. Houd er rekening mee dat er voldoende afstand moet worden gehouden van de perceelsgrens. Nogmaals: dit alles heeft betrekking op de zijtuin. De regels voor een carport in de voortuin laten met andere woorden weinig toe.

Mag een pergola in de voortuin?

Een pergola is een te bouwen constructie, waardoor er in principe een vergunning moet worden aangevraagd. Deze vrijstelling heeft betrekking op een pergola in de zijtuin of de achtertuin, niet op een pergola in de voortuin. Volgens de regels voor de voortuin dien je dus over een vergunning te beschikken om een pergola in de voortuin te kunnen plaatsen. Hetzelfde geldt ook voor andere kleine constructies, bijvoorbeeld een tuinhuis. Je zal ook bij een overkapping in de voortuin een vergunning nodig hebben. De hoogte van de pergola in de voortuin maakt daarbij niet uit.

Regels verharden voortuin

Er geldt in principe een vergunningsplicht als je de voortuin wil verharden. Ook kiezels en kunstgras worden daarbij als verhardingen beschouwd. De wetgeving voor de voortuin kent wel een aantal vrijstellingen met betrekking tot verhardingen, hoewel de gemeente extra voorwaarden kan opleggen. Op Vlaams niveau is er een vrijstelling voor strikt noodzakelijke verhardingen naar de voordeur en de garage. De strikt noodzakelijke verharding naar de voordeur is maximaal anderhalve meter breed en deze naar de garage is maximaal drie meter breed. Voor een extra parkeerplaats is bij een verharding in de voortuin een vergunning verplicht.

Zwembad en regels voortuin

Het aanleggen van een vijver of een zwembad is in principe vergunningsplicht. In sommige gevallen geldt er een vrijstelling. Alle uitzonderingen hebben echter betrekking op zwembaden in de achtertuin of in de zijtuin, de regels voor de voortuin zijn veel strenger. Volgens de wetgeving over de voortuin is een zwembad in de voortuin altijd vergunningsplichtig.

Regels voortuin: brievenbus aan de straatkant

Je dient een brievenbus te plaatsen in de voortuin. De brievenbus dient zich verplicht aan de rand van de openbare weg te vinden. Het huisnummer dient goed leesbaar en zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg. De brievenbus dient een opening te hebben van minstens 23 x 3 cm en de onderste rand van de opening dient zich op een hoogte van ten minste 70 cm te bevinden. De bovenste rand dient zich op een hoogte van maximum 170 cm te bevinden. De brievenbus dient voldoende groot te zijn om een ongevouwen zending in C4-formaat met een dikte van 24 mm zonder beschadiging te kunnen ontvangen. Als het huisnummer niet op de brievenbus zichtbaar is, dient het duidelijk leesbaar nabij de brievenbus te worden aangebracht. Als de brievenbus niet aan de eisen voldoet, kan de postbezorging worden opgeschort.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here