DELEN

Over het onderhoud van de tuin van een huurwoning heerst er vaak discussie. Voor huurder en verhuurder is het niet altijd duidelijk wie moet instaan voor het tuinonderhoud van een huurwoning. Hierbij moet je in principe een onderscheid maken tussen kleine en grote herstellingswerken, maar in de praktijk is het lang niet altijd zo eenvoudig. Hieronder lees je meer over het onderhoud bij een huurwoning met tuin.

Gewoon onderhoud van de tuin

Het klassiek onderhoud van de tuin is voor rekening van de huurder. De huurder moet dus geregeld het gras maaien, onkruid wieden en eventueel ook planten en bomen snoeien. Dat is voor de meeste mensen logisch. De vraag stelt zich echter soms hoe ver die verplichting om de tuin te onderhouden strekt. Daarom hebben de verschillende gewesten, de huurwetgeving is per slot van rekening geregionaliseerd, indicatieve lijsten opgesteld die het tuinonderhoud helpen toewijzen. Het gaat louter om indicatieve lijsten die niet-restrictief zijn, maar die toch een goed idee geven van hoe ver de onderhoudsplicht van de huurder gaat.

De Vlaamse lijst heeft het bijvoorbeeld over het snoeien van de bomen en struiken volgens de regels van de kunst, het grasperk maaien, het grasperk verticuteren en het voorkomen dat buitenkranen, fonteinen en waterbekkens bevriezen. Ook moet de huurder voorkomen dat de afvoer van het balkon of het terras verstopt en moet de huurder de septische put of regenwaterput ruimen.

In het Brusselse gewest verduidelijkt men dat de huurder daarnaast ook dode bladeren moet verzamelen en verwijderen, de hagen moet trimmen en snoeien en de bomen moet beschermen tegen korstmossen, mossen en rupsen. De Waalse lijst bevat gelijkaardige bepalingen. Je mag aannemen dat deze bepalingen ook bij de andere gewesten onder de onderhoudsplicht van de huurder valt.

De feitelijke verplichting tot tuinonderhoud gaat echter verder dan deze bepalingen en omvat alle onderhoudstaken die men van een goede huisvader mag verwachten, zonder dat het gaat om grote herstellingswerken door ouderdom of overmacht. Het weghalen van een omgewaaide boom is in principe dus niet voor rekening van de huurder, maar het grasperk bewateren tijdens een droogte dan weer wel.

Grote herstellingen aan tuin huurwoning

Alles wat het normale tuinonderhoud, de reiniging en de kleine herstellingen overstijgt, is in principe voor de verhuurder. Het snoeien van hoogstammige bomen overstijgt door de moeilijke bereikbaarheid de categorie kleine herstellingen en onderhoudswerken, waardoor het voor rekening van de verhuurder is. Over het algemeen neemt men aan dat wat met een gewone ladder bereikbaar is nog voor de huurder is. Alles daarboven behoort tot de onderhouds- en herstellingsverplichting van de verhuurder. Ook grote herstellingswerken aan de tuin van een huurhuis, bijvoorbeeld wanneer een terras moet worden heraangelegd of een tuinhek moet worden vervangen, zijn voor de verhuurder. En kleine herstellingswerken die noodzakelijk zijn door ouderdom of overmacht zijn eveneens voor de verhuurder.

Hierop bestaan wel een aantal uitzonderingen. Herstellingen die het gevolg zijn van een foutief gebruik van de tuin van het huurhuis, zijn dan weer voor rekening van de huurder. Een huurder die bijvoorbeeld het grasperk onvoldoende zou bewateren tijdens een droogte, moet ook instaan voor het herzaaien ervan. Hetzelfde geldt voor een huurder die zijn meldingsplicht niet nakomt. Een huurder die de verhuurder niet op de hoogte brengt van stormschade, zal de stormschade zelf moeten herstellen.

Ten slotte draait de huurder altijd op voor slecht uitgevoerd tuinonderhoud of slecht uitgevoerde herstellingen. De schade die uit zo’n slechte uitvoering voortkomt, is ongeacht de discussie over kleine of grote herstellingswerken dus toch gewoon voor rekening van de huurder.

Andere afspraken over tuinonderhoud huurwoning

Vaak neemt men in het huurcontract, naast een plaatsbeschrijving voor de tuin, afspraken op met betrekking tot het onderhoud van de tuin. Dit vooral om onduidelijkheid of discussies te voorkomen en de huurder een aantal richtlijnen mee te geven. Het is echter niet mogelijk om de huurder striktere onderhouds- of herstellingsverplichtingen op te leggen. Wat dan weer wel kan, is dat de verhuurder een aantal taken van de huurder overneemt. Zo mag men perfect bepalen dat de verhuurder de haag komt snoeien, maar niet dat de huurder hetzelfde moet doen bij hoogstammige bomen. Wanneer dergelijke afspraken geldig zijn, primeren ze op de geldende huurwetgeving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here