DELEN

Schandalen en mistoestanden typeerden de woningmarkt tijdens de jaren ’60. Contracten boordevol discutabele clausules, failliete aannemers die met de noorderzon verdwenen en bouwheren die het niet al te nauw namen met de regels: het was lang geen uitzondering. Vaak bleef de consument hopeloos achter. Met de wet van Breyne Gustave kwam daar verandering in. Zijn beroemdste uitspraak hieromtrent luidt dan ook: “Zonder degelijke en betaalbare huisvesting, geen geluk.”

Lees ook: Deze leuke cadeaus geef je op een housewarming

Tot op heden regelt de wet Breyne nog steeds de juridische bescherming voor mensen die in België hun woning laten bouwen. De wet Breyne schenkt dan ook verschillende beschermende maatregelen. Wat zij zijn? Dat lees je hieronder. Eerst ga ik echter van start met een korte bespreking van de wet Breyne en haar toepassingsgebied.

Wet Breyne: toepassingsgebied

De Wet Breyne is van toepassing op de overeenkomst tussen de koper en de verkoper van een koop op plan of een sleutel-op-de-deur-woning. Het gaat zowel om de woning die men laat bouwen als verschaffen.

Valt ook onder de wet Breyne haar toepassingsgebied: de koop van een bestaande woning waarbij meteen ook een overeenkomst voor het uitvoeren van grote verbouwingswerken (min. 80% van de waarde van de prijs) hoort.

Hiernaast stelt men de voorwaarde dat men een afgewerkte woning moet laten bouwen of verschaffen. De koper moet er met andere woorden op een normale wijze zijn intrek kunnen nemen.

Indien je zelf een stuk bouwgrond koopt en steeds beroep doet op aparte aannemers om stap voor stap de bouw af te ronden, val je niet onder de wet Breyne haar toepassingsgebied.

Bescherming door de wet Breyne

Valt de overeenkomst onder de wet Breyne haar toepassingsgebied? Dan geniet je als koper een verregaande bescherming.

Wet Breyne voorschot

Het voorschot bij het sluiten van de overeenkomst mag nog maximaal 5% zijn van de totale prijs. Deze totale prijs moet reeds vooraf duidelijk zijn.

Wet Breyne betaling

De wet Breyne regelt de betalingsschijven die later, na de betaling van het voorschot, verschuldigd zijn. Men moet pas een schijf betalen na het uitvoeren van de vooraf vastgestelde werken. De te betalen schijf mag hierbij niet hoger zijn dan de waarde van de uitgevoerde werken.

Wet Breyne oplevering

De oplevering moet steeds gebeuren in twee fasen. Eerst is er een voorlopige oplevering. Nadien volgt een definitieve oplevering die minimaal één jaar later moet gebeuren. Zo heeft de koper voldoende tijd om eventuele verborgen gebreken op te merken. Eventuele nieuwe gebreken moet de verkoper dan herstellen. Het gaat met andere woorden om een waarborgtermijn.

Let wel op: de wet Breyne stelt dat de voorlopige oplevering ook een aanvaardingsmoment inhoudt. Gebreken die op dat moment zichtbaar waren, zal de koper met andere woorden aanvaarden. Enkel voor de onzichtbare en toekomstige gebreken is de termijn van één jaar dus relevant.

Wet Breyne waarborg (voltooiingswaarborg wet Breyne)

Om de negatieve gevolgen van een faillissement te voorkomen, voegde men een voltooiingswaarborg in via de wet Breyne. Indien het mis zou lopen, kan men de waarborg aanspreken om de werken toch verder uit te voeren. De waarborg kan oplopen tot 100%, afhankelijk van de vraag of de verkoper al dan niet een erkende aannemer is.

Andere beschermingsmaatregelen door de wet Breyne

Tot slot biedt de wet Breyne nog heel wat andere beschermingsmaatregelen. Het gaat om een aantal verplichte vermeldingen in de overeenkomst en verschillende verplicht op te nemen bijlagen. Denk bijvoorbeeld aan het architectenattest of de statuten van het gebouw bij de oplevering van een appartement. Meer informatie vind je op de website van de Federatie van het Notariaat of in het uitvoeringsbesluit wet Breyne.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here