DELEN

Er zijn verschillende manieren waarop je een woning kan verhuren. Zo kan je zelf actief je woning verhuren op de private markt, kan je de woning via een makelaar verhuren op de private markt of kan je je woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Wie beslist om zijn woning te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kan rekenen op een aantal voordelen. Maar weet dat een woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor ook nadelen kent.

Wat is een sociaal verhuurkantoor?

Een SVK of sociaal verhuurkantoor is een kantoor dat geen eigen patrimonium bezit en dat woningen huurt op de private huurmarkt om ze vervolgens te verhuren aan woonbehoeftige alleenstaanden en gezinnen. Een sociaal verhuurkantoor beschikt met andere woorden niet over eigen patrimonium. Via de private markt biedt een sociaal verhuurkantoor extra woningen op de sociale huurmarkt aan. Het gedachtegoed achter dergelijke SVK’s komt uit Groot-Brittannië overgewaaid. Een SVK haalt geen inkomsten uit de verhuring: de verkregen huurgelden gebruikt men om de eigenaar te betalen. Wat de huurder betaalt, is ook wat de verhuurder krijgt. De SVK zal echter trachten om een gunstige huurprijs te onderhandelen. Mensen die huren via een sociaal verhuurkantoor kunnen vaak genieten van een subsidie. Dit helpt de huurkosten te betalen.

Voordelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Eigenaars die beslissen om hun woning te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor genieten van een verregaande ontzorging. Een sociaal verhuurkantoor zal namelijk veel taken uit handen nemen. Zo zal een sociaal verhuurkantoor een huurder zoeken en het huurcontract opstellen. Ook regelt een sociaal verhuurkantoor de opmaak van een plaatsbeschrijving, de inning van de huur, de brandverzekering en de organisatie van herstellings- en onderhoudswerkzaamheden. Tevens voert het toezichttaken uit. Bovendien staat een sociaal verhuurkantoor in voor de betaling van de huurgelden. Zelfs als de huurder niet heeft betaald of als een sociaal verhuurkantoor geen huurder vindt, blijft de verhuurder de huurgelden ontvangen. In de praktijk vindt men altijd wel vlot een nieuwe huurder, waardoor leegstand en de bijbehorende leegstandsheffing wordt vermeden.

Een extra voordeel van een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor is dat de verhuurder in aanmerking komt voor verschillende premies. Daarvoor moet de woning wel voldoen aan de Vlaamse woonnormen. Een voorbeeld hiervan is de aanpassingspremie voor aanpassingswerken voor 65-plussers. Sinds 1 oktober 2022 komen verhuurders ook in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie als ze bijvoorbeeld isolatiewerken uitvoeren. Voor de belastingvermindering voor verhuurders bij renovatiewerken aan woningen die ze verhuren aan een sociaal verhuurkantoor geldt een uitdoofbeleid.

Een van de belangrijkste voordelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor is misschien nog wel op het fiscale niveau te zoeken. Zo is er het verlaagde tarief op de onroerende voorheffing, het verminderd tarief voor de registratiebelasting en in sommige gevallen ook het verlaagd btw-tarief van 12% bij een nieuwbouw. Weet verder dat je op dezelfde manier wordt belast als wanneer je aan een particulier zou verhuren. In tegenstelling tot bij een verhuring aan een bedrijf word je dus niet belast op de werkelijke huurinkomsten.

Nadelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Het voornaamste nadeel van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor: de prijs. Het SVK betaalt namelijk enkel een redelijke huurprijs die lager ligt dan de marktprijs. Over het algemeen ligt bij het verhuren aan een sociaal verhuurkantoor de prijs vijftien procent lager dan de marktprijs. Niet altijd is de huurprijs die men voorstelt realistisch, zeker bij nieuwbouwwoningen die toch aan strenge eisen moeten voldoen en een flinke investering vergen. Weet wel dat er in tegenstelling tot bij een makelaar geen commissieloon van toepassing is. Ook blijf je elke maand huurinkomsten genieten, ook als er niet meteen een andere bewoner is. Die vijftien procent valt dus eigenlijk wel mee.

Daarnaast kan men in theorie eender welke woning of appartement verhuren via een sociaal verhuurkantoor. In de praktijk hoef je met bijvoorbeeld een luxeloft niet aan te komen zetten. Een sociaal verhuurkantoor heeft per slot van rekening een ander doelpubliek.

Een ander nadeel van verhuren via een sociaal verhuurkantoor is dat je vaak met andere gesprekspartners te maken krijgt. Niet alleen omdat het landschap wat is versnipperd, maar ook omdat er personeelsverloop is. In de praktijk verloopt de communicatie echter vrij vlot, dus dat is zeker niet onoverkomelijk.

Een laatste nadeel van verhuren via een sociaal verhuurkantoor is de duur van het contract. Sociale verhuurkantoren eisen zekerheid en werken met contracten van een lange duur. Je geeft het pand dus meteen voor een lange tijd uit handen. Dat is niet altijd wat de verhuurder wenst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here