DELEN

Een eenmanszaak heeft het voordeel dat je het heel eenvoudig kan opstarten en dat het weinig opstartkosten vergt. Toch zijn er ook nadelen aan een eenmanszaak verbonden. Vooral het ontbreken van een scheidingslijn tussen het zakelijke vermogen en het privévermogen is daar een voorbeeld van. Daarom moet onder meer een aansprakelijkheidsverzekering de eenmanszaak en de ondernemer beschermen. Het is zeker niet de enige bedrijfsverzekering die de eenmanszaak nodig kan hebben. Hieronder bespreken we een aantal verplichte en nuttige verzekeringen voor de eenmanszaak.

# 1. Aansprakelijkheidsverzekering eenmanszaak

Dat een eenmanszaak verzekeringen als de aansprakelijkheidsverzekering kan gebruiken, staat buiten kijf. Het is namelijk eigen aan een eenmanszaak dat er geen scheidingslijn is tussen het zakelijke vermogen en het private vermogen. Dat wil zeggen dat zakelijke schulden ook op het private vermogen kunnen worden verhaald (en omgekeerd). Hierdoor kan een zakelijke aansprakelijkheidsclaim betekenen dat een ondernemer zijn huis, zijn auto en zijn vrouw verliest.

Gelukkig kan hij met de juiste zakelijke verzekeringen de eenmanszaak en zijn privévermogen beschermen. Wat deze verzekering de eenmanszaak kost, is moeilijk te zeggen. De premie is namelijk afhankelijk van het risico op (grote) schadeclaims. Sommige sectoren zijn risicovoller dan andere sectoren. Ook de omzet speelt een rol bij het bepalen van de prijs voor dergelijke verzekeringen voor de ondernemer in een eenmanszaak.

# 2. Autoverzekering eenmanszaak

De meeste ondernemers beschikken over een zakelijke auto. Daarmee kan je producten leveren, inkopen doen, klanten een bezoekje brengen en dergelijke meer. Hierbij moet een autoverzekering de eenmanszaak beschermen tegen schadeclaims in het verkeer. Niet alleen is zo’n autoverzekering voor de eenmanszaak nuttig, maar bovendien is het ook verplicht.

Weet wel dat enkel het aansprakelijkheidsluik verplicht is. Aanvullend kan je ook je auto zelf verzekeren (omniumverzekering), de vervoerde goederen verzekeren of de bestuurder verzekeren. Of een omniumverzekering al dan niet nuttig is, is voor een groot deel afhankelijk van de restwaarde en de leeftijd van de auto. Bij een oude auto verliest de omniumverzekering nut. Bespreek het met je verzekeraar.

# 3. Brandverzekering voor de eenmanszaak

 Als je een zakelijk pand hebt, kan je maar beter ook een brandverzekering hebben. Een brandverzekering beschermt het gebouw tegen brand en doet hetzelfde voor de inboedel. Hierdoor is een aanvullende inboedelverzekering voor de eenmanszaak niet nodig. Bovendien is niet alleen brand gedekt, maar ook sneeuwschade, waterschade, hagelschade en stormschade. Ook glasbreuk en aanslagen zijn verzekerd. In het kader van de brandverzekering kan je vaak kiezen voor aanvullende dekkingen, bijvoorbeeld diefstal en de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot het gebouw.

Let op: als je van thuis uit werkt en je al een brandverzekering hebt voor je privéwoning, is je zakelijke inboedel meestal niet gedekt. Ga langs bij de verzekeraar om het een en ander te bespreken.

# 4. Sociale verzekeringen

 Als zelfstandige heb je niet meteen het meest gunstige sociaal statuut. Je bent verplicht om je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds, maar de sociale bescherming die je op deze manier geniet, is toch wel beperkt. Gelukkig zijn er verschillende manieren om je sociaal statuut aan te vullen. Een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) is bijvoorbeeld enorm interessant, net als een verzekering gewaarborgd inkomen. Daarnaast is een goede hospitalisatieverzekering aan te raden.

Welke verzekeringen eenmanszaak? Besprek het met je verzekeraar

Hierboven hebben we reeds een aantal nuttige en zelfs onmisbare verzekeringen voor de eenmanszaak besproken. Dit lijstje kan echter gerust nog veel langer zijn, maar niet elke eenmanszaak heeft dezelfde verzekeringen nodig. Sommige eenmanszaken kunnen bijvoorbeeld een verzekering machinebreuk gebruiken, net als een verzekering bedrijfsschade en een verzekering BA Uitbating. Voor andere eenmanszaken, denk maar aan een webshop, is een cyberverzekering dan weer onmisbaar. Of een of meerdere verplichte verzekeringen de eenmanszaak moeten beschermen, welke andere verzekeringen de zelfstandige in een eenmanszaak kunnen beschermen en wat deze verzekering de eenmanszaak kosten zal? Je verzekeraar is degene die het beste kan antwoorden op deze en andere vragen die je misschien wel hebt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here