DELEN

Een BA-managementverzekering wordt als onmisbaar beschouwd. Het dekt de aansprakelijkheid die vanuit de rol van de bestuurder-bedrijfsleider kan ontstaan. Daarnaast zijn er vaak nog een aantal extra dekkingen. Hieronder de vier belangrijkste redenen waarom jij een BA-managementverzekering moet hebben.

# 1. Aansprakelijkheid is een dure grap

De BA-managementverzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid[1] die ontstaat vanuit de rol van de bestuurder-bedrijfsleider. Dat is niet onbelangrijk want in tegenstelling tot werknemers die verregaande wettelijke bescherming genieten, is de bestuurder-bedrijfsleider sneller aansprakelijk dan je misschien wel denkt.

Naast kennelijk grove fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement, bijvoorbeeld omdat de bestuurder het naliet om een kennelijk verlieslatende activiteit stop te zetten, dekt de BA-managementverzekering bijvoorbeeld ook de schade door inbreuken op de statuten, de wetgeving (bv. het te laat indienen van de jaarrekening), de buitencontractuele aansprakelijkheid (bv. het inschakelen van een niet-geregistreerde aannemer) of gewone bestuurdersfouten (bv. het vergeten om een brandverzekering af te sluiten).

Het gaat vaak om kleine fouten die grote gevolgen kunnen hebben. Zo kan het gebouw afbranden of kan het bedrijf failliet gaan. Zonder BA-managementverzekering riskeert de bestuurder-bedrijfsleider al die schade te moeten vergoeden. Als hoofdaandeelhouder denk je misschien dat het niet zo’n vaart zal lopen? Aansprakelijkheidsclaims komen niet altijd vanuit de vennootschap zelf. Ook de curator kan bijvoorbeeld claims achternagaan en die is vaak minder gul.

# 2. Fiscale aftrekbaarheid van de BA-managementverzekering

De BA-managementverzekering is ook voor de vennootschap interessant nu de vennootschap bepaalde schade op de verzekeraar kan verhalen. Echter, het is wel zo dat deze BA-verzekering prijs niet meteen laag is. Dat heeft natuurlijk te maken met schade die al snel hoog kan oplopen, zeker als er ook btw- en RSZ-achterstallen zijn of als de vennootschap actief is in landen als de Verenigde Staten[2].

Daarom is het goed om te weten dat ook de vennootschap de BA-managementverzekering kan afsluiten met de bestuurder-bedrijfsleider als begunstigde. Op die manier is de vennootschap zeker dat de premies worden betaald, terwijl de betaalde premie ook nog eens fiscaal aftrekbaar is. Dat laatste werd recent nog door het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigd.

# 3. BA-managementverzekering dekt meer dan alleen de aansprakelijkheid

De BA-managementverzekering gaat vaak verder dan alleen het dekken van de burgerlijke aansprakelijkheid. Vaak zijn bijvoorbeeld ook de verdedigingskosten verzekerd (bv. gerechtskosten, ereloon van de advocaat en ereloon van de deskundigen), net zoals kosten om de reputatieschade te herstellen et cetera. Wat al dan niet gedekt is, verschilt echter van polis tot polis. Opzettelijke fouten en bedrog zijn in principe altijd uitgesloten.

# 4. Langdurige verzekering van BA-management

Een BA-managementverzekering is een zogenaamde claims made-verzekering. Dat wil zeggen dat je in principe enkel verzekerd bent voor claims die tijdens de looptijd van de verzekering worden ingediend, zelfs al gaat het om fouten die voor de start van de overeenkomst ontstonden (tenzij je ze bewust verborgen hield en bedrog pleegde).

Daarnaast geniet je vaak nog enige tijd van de BA-managementverzekering bescherming na het stopzetten ervan, maar dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij AG Insurance gaat het bijvoorbeeld om vijf jaar extra. Het gaat dan wel enkel om claims die tot vijf jaar later werden ingediend, maar die hun oorsprong vinden in een fout die tijdens de verzekerde periode plaatsvond. Hoe dan ook geniet je met de BA-managementverzekering van een wel heel complete bescherming voor het verleden, heden en de nabije toekomst.


[1] Wat is een BA-verzekering? De BA-verzekering dekt de burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Het gaat om het schadevergoedingsrecht waarbij aansprakelijkheid ontstaat ten gevolge van het foutief handelen of niet-handelen. Hierdoor is de schadeveroorzaker gehouden om alle schade, inclusief de gevolgschade, te vergoeden. Dergelijke schadeclaims kunnen hoog oplopen en daarom kiezen veel mensen voor een verzekering BA.

Een voorbeeld daarvan is de familiale verzekering. De BA familiale verzekering dekt de aansprakelijkheid in de huiselijke sfeer, bijvoorbeeld omdat je kinderen vandalenstreken hebben uitgehaald of omdat jij iemand met een winkelkarretje hebt aangereden in de supermarkt.

In sommige gevallen is de verzekering BA wettelijk verplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de BA-autoverzekering die de schade vergoedt wanneer je in het verkeer een fout begaat en schade veroorzaakt. De verplichte BA-autoverzekering is er ter bescherming van de verkeersslachtoffers. Een ander voorbeeld is de BA verzekering bouw. Hierbij is het voor aannemers verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren, ditmaal om de inwoners en omwonenden te beschermen tegen de gevolgen van (constructie)fouten.

[2] Verband BA-verzekering prijs en uitsluiting Amerikaans recht? In België heeft een schadevergoeding een reparatoir karakter. Hierdoor kan een schadevergoeding nooit hoger zijn dan de werkelijk geleden schade: het moet enkel de situatie zoals het voor het schadegeval was herstellen. In sommige landen hebben schadevergoedingen echter ook een punitief karakter. Dat is onder andere het geval in de Verenigde staten (“punitive damages”) waar schadeclaims al snel tot miljoenen dollars kunnen bedragen. Daarom worden schadevergoedingen op basis van Amerikaans of Canadees recht vaak uit de polis uitgesloten. Dit moet steeds worden gecontroleerd!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here