DELEN

Absenteïsme, elke werkgever krijgt ermee te maken. Het heeft een grote impact op het bedrijf, want een hoge mate van ziekteverzuim bedreigt de continuïteit en de productiviteit. Absenteïsme kan verschillende oorzaken hebben, namelijk ziekte, een arbeidsongeval, profylactisch verlof of onwettige afwezigheid. Wil je ziekteverzuim aanpakken? Dat kan, maar dit moet steeds op verschillende fronten tegelijkertijd gebeuren. De onderstaande zes tips om ziekteverzuim te verlagen zijn hierbij heel handig.

Grijs en zwart verzuim aanpakken door een controlearts in te schakelen

Weet dat er verschillende vormen van verzuim bestaan, namelijk wit verzuim (gewettigd afwezig en een doktersbriefje), zwart verzuim (werknemer is eigenlijk niet ziek), grijs verzuim (medische klachten, maar ze staan het werk niet per se in de weg) of roze verzuim (werknemer is aanwezig, maar eigenlijk ziek en minder productief). Dat brengt ons meteen bij de eerste van onze zes tips om ziekteverzuim te verlagen.

Je kan namelijk eenvoudig zwart en grijs verzuim aanpakken door de controlearts in te schakelen. De controlearts gaat na of de werknemer wel echt arbeidsongeschikt is. De controlearts kan aan huis komen of de controle kan plaatsvinden op zijn kabinet.

Met een gezonde werkomgeving ziekteverzuim minderen

Als een werknemer ziek is, kan dat verschillende oorzaken hebben. Een rondgaand virus is daar een voorbeeld van. De ene werknemer kan de andere werknemer besmetten en voor je het weet, is iedereen ziek. Daarom is het belangrijk dat werknemers thuisblijven als ze ziek zijn. Ook roze verzuim is met andere woorden aan te pakken. Eventueel kunnen zieke werknemers vanuit huis werken, zo kunnen ze de collega’s in ieder geval niet besmetten. In ieder geval is voldoende rust belangrijk. Ziek blijven werken, kan uiteindelijk in aanhoudende of zelfs toenemende klachten resulteren.

Daarnaast moet er werk worden gemaakt van een hygiënische werkomgeving met voldoende ventilatie. Ga kruisbesmetting tegen en moedig het personeel aan om de handen te wassen, bijvoorbeeld door middel van affiches in de toiletruimte. Zeker tijdens het virusseizoen is dit misschien wel een van onze belangrijkste tips om ziekteverzuim te verlagen.

Moedig werknemers aan om gezond te leven

Een ziekte kan ook ontstaan door een ongezonde levensstijl. Denk bijvoorbeeld aan roken, drinken, overgewicht, te weinig bewegen en dergelijke meer. Doordat veel van deze zaken gevoelig liggen, is het voor een werkgever vaak ongemakkelijk om dit aan te kaarten. Een werkgever zal in de praktijk vooral moeten motiveren en handvatten moeten aanreiken. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van zit-stabureaus, het voorzien van de nodige faciliteiten voor werknemers die met de fiets naar het werk willen komen, de mogelijkheid bieden om te sporten op het werk en dergelijke meer. Wat dit betreft, kunnen we veel mogelijke tips om ziekteverzuim te verlagen bedenken.

Met een veilige werkomgeving verzuim minderen

Naast ziekte kunnen ook arbeidsongevallen bijdragen aan het ziekteverzuim. Dergelijke arbeidsongevallen zijn te allen tijde te voorkomen. Medewerkers hebben recht op een veilige werkplek. Investeer daarom in veiligheidsmaatregelen, verstrek persoonlijke beschermingsmiddelen aan en volg de adviezen van de preventieadviseur nauwgezet op. Dat laatste is misschien wel een van de belangrijkste tips om ziekteverzuim te verlagen.

Ziekteverzuim aanpakken met terugkomgesprekken

Plan voor iedere medewerker die terugkomt uit afwezigheid een terugkomgesprek in. Dat gesprek is er niet om met de vinger te wijzen, maar wel om te checken hoe het met de werknemer gaat. Zo voorkom je roze verzuim. Daarbij houd je rekening met de privacy van de werknemers en bovendien tref je ook daadwerkelijk maatregelen, zoals een aangepaste werkplek of een aangepast takenpakket. Dit kan een terugval helpen te voorkomen. Bij het nemen van dergelijke maatregelen is de input van de arbeidsgeneesheer uiteraard heel belangrijk. Ook dat behoort tot de belangrijkste tips om ziekteverzuim te verlagen: een goede communicatie met de arbeidsgeneesheer.

Bied preventieopleidingen aan

Werknemers kunnen om verschillende redenen uitvallen. Ze kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met rugklachten. Veel tips om ziekteverzuim te verlagen, focussen op het lichamelijke aspect. Echter, ook het mentale aspect is belangrijk. Dat willen we benadrukken met de laatste van onze tips om ziekteverzuim te verlagen: ook stressklachten zorgen voor verzuim.

Dergelijke problemen zijn bij de bron aan te pakken. Bied bijvoorbeeld tilopleidingen aan, waarbij werknemers leren hoe ze dienen te tillen zonder de rug extra te belasten. Maar bied ook opleidingen aan managers aan, zodat ze alerter worden voor mentale klachten en het sneller opmerken als een medewerker over zijn of haar mentale grens dreigt te gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here