DELEN

Het loon van een werknemer bestaat niet alleen uit het basisloon maar ook uit vakantiegeld, extralegale voordelen en een eventuele eindejaarspremie. Bovendien moet je rekening houden met de doorbetalingsplicht bij ziekte. Vervolgens is er de bijdrage in het woon-werkverkeer en zijn er misschien ook nog een aantal sectoraal afgesproken premies. Reken nadien op bijkomende patronale bijdragen en zo is de totale loonkost vaak meer dan het dubbele van wat van een werknemer ontvangt.

Niet voor niets trekken veel bedrijven naar Aziatische landen waar de loonkost een stuk lager is. Echter kan je ook hier een en ander doen om goedkoop personeel aan te werven. Onderstaande 7 tips helpen jou alvast een handje.

# 1. Jobstudenten: het beste voorbeeld van goedkoop personeel

Studentenjobs zijn hét voorbeeld van goedkoop personeel. Studenten kunnen jaarlijks tot 475 uur werken terwijl ze slechts een sociale bijdrage van 2,71% moeten ophoesten. Eenmaal die grens wordt overschreden, loopt de sociale bijdrage echter op tot 13,07% en wordt er ook nog eens bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het nettoloon neemt dan snel af, maar omdat het loon vaak vrij laag ligt zal de ingehouden bedrijfsvoorheffing geheel of gedeeltelijk teruggestort worden na de vestiging van de belasting.

Ook als werkgever is zo’n jobstudent goedkoper. Het loon bij een studentenjob zal dan wel de klassieke weddeschalen volgen, maar vaak resulteert het toch in een vrij beperkt loon waarvan de jobstudent netto veel overhoudt. Jobstudenten zijn het beste voorbeeld van goedkoop personeel, maar overdrijf echter niet en kies voor competitieve lonen. Want je bent heus niet de enige met jobstudenten gezocht…

Waarom jobstudenten zo’n goedkoop personeel zijn? Dat heeft vooral te maken met de te betalen sociale bijdragen, met slechts 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de jobstudent. Hiernaast staan jobstudenten het ook nog eens toe om flexibel om te springen met druktes en piekmomenten, waardoor je niet nodeloos in vaste werkkrachten hoeft te investeren. Dat maakt jobstudenten onrechtstreeks tot extra goedkoop personeel.

Samenvattend kunnen we stellen dat studenten flex werkers zijn die ook nog eens extra goedkoop wezen. Iets voor jou? Weet dan dat steeds meer studenten online een studentenjob zoeken, dus verspreid jouw vacature zeker ook via de digitale weg. Zo kan je jouw jobstudent vacatures delen via Facebook, ze publiceren op jouw website en ze onder de aandacht brengen via diverse vacaturewebsites. Uiteraard kan je ook gewoon beroep doen op een uitzendbureau, maar dan lopen de kosten natuurlijk wel op.

Lees ook: 7 tips om effectief personeel te zoeken

Opgelet: wanneer je jobstudenten wenst in te schakelen, moet je wel een aantal regels volgen. In principe is studentenwerk enkel mogelijk op dagen waarop de student niet verplicht op school aanwezig dient te zijn. Hogeschool- of universiteitsstudenten bieden met andere woorden meer flexibiliteit, want tijdens het schooljaar mag je leerlingen van het secundair enkel als weekendwerk student inzetten (behalve tijdens de vakanties, uiteraard). Bovendien dien je een speciale arbeidsovereenkomst voor studenten op te stellen en mogen minderjarige jobstudenten lang niet elke taak uitvoeren. Nachtwerk is voor hen bijvoorbeeld niet toegelaten.

# 2. Flexi jobs: flexibiliteit en goedkoop personeel in één pakket

Over flexi jobs heb je waarschijnlijk al een en ander gehoord. Sommige linkse partijen waren er dan ook niet over te spreken. Dergelijk goedkoop personeel zou volgens hen de arbeidsmarkt ondergraven. Die discussie gaan we hier uiteraard niet voeren.

Maar wat is een flexi job? Via flexi-jobs kan men, zo zij reeds een andere job hebben of gepensioneerd zijn, flexibel bijklussen zonder het risico te lopen dat de inkomsten in een hogere belastingschijf vallen. Hoewel flexwerkers de inkomsten niet op hun belastingbrief moeten opnemen, bouwen ze wel extra sociale rechten op en staat er geen limiet op hoeveel ze bij mogen verdienen. De voorwaarde is dan wel dat ze minimaal 4/5de werken of dat ze gepensioneerd zijn. Flex studenten inschakelen kan met andere woorden niet: je zal moeten kiezen tussen studentenjobs of flexi jobs.

Lees ook: Dit zijn de wettelijke regels om tijdelijk personeel in dienst te nemen

Ook als werkgever zijn flexwerkers interessant. We spreken immers van heel goedkoop personeel. Je moet dan ook enkel een werkgeversbijdrage van 25% betalen. Echter legt de wetgever een minimumloon op (incl. flexi-vakantiegeld) en moet je ook nog belaste sectorale toeslagen betalen indien het gaat om nachtwerk, zondagswerk of werk op feestdagen. Bovendien gelden er een aantal flexi job voorwaarden en kan je flexwerkers niet overal inzetten, want het regime is enkel op bepaalde sectoren van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, broodbakkerijen, warenhuizen en de zelfstandige kleinhandel.

Extra tip: Speciaal voor de horeca bestaat er ook een federale doelgroepvermindering. Het gaat om een RSZ-korting van €500,- tot €800,- per kwartaal en dit voor de aanwerving van maximaal 5 voltijdse medewerkers. Ook hier gelden er een aantal voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld over een ‘witte kassa’ beschikken. Bij flexwerkers blijf je altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van de flexwerker, waardoor de doelgroepvermindering ook een interessante manier kan zijn om goedkoop personeel aan te werven.

Lees ook: 5 tips voor het beginnen van een eigen café

# 3. Jonge werknemers: goedkoop personeel werven door vermindering kwartaalbijdragen

Als werkgever kan je ook beroep doen op de doelgroepvermindering voor jonge werknemers (<19 jaar). De exacte invulling van de doelgroepvermindering verschilt echter van gewest tot gewest. In Vlaanderen bestaat het bijvoorbeeld uit twee regimes, namelijk een stelsel voor de jonge midden- en laaggeschoolde werknemers en een stelsel voor DBSO-jongeren die je met een deeltijdse arbeidsovereenkomst aanwerft.

Het gaat om een vermindering van de kwartaalbijdragen en dit voor een aantal kwartalen, afhankelijk van het type doelgroepvermindering. En ook zo kan je dus goedkoop personeel aanwerven.

# 4. Oudere werknemers: goedkoop personeel dankzij vrijstelling bijdragen

De doelgroepvermindering jonge werknemers moet uiteraard de meest kwetsbare jongeren aan een baan helpen. Daarom kan de werkgever goedkoop personeel werven. Echter krijgen ook ouderen het vaak moeilijk te verduren. Aldus heeft men ook voor oudere werknemers een gelijkaardige doelgroepvermindering voorzien. In Vlaanderen krijg je bijvoorbeeld een doelgroepvermindering voor het aanwerven van niet-werkende werkzoekende 55+’ers. Het gaat om een volledige vrijstelling van de sociale bijdragen gedurende 8 kwartalen, waarna de werkgever een doelgroepvermindering voor zittende oudere werknemers kan aanvragen.

Lees ook: Dit zijn de potentiële steunmaatregelen voor jouw onderneming

# 5. Goedkoop personeel werven met een arbeidsbeperking

Gaat het om een job die ook door iemand met een arbeidsbeperking zou kunnen worden ingevuld? Dan is dat minimaal het overwegen waard, want ook hier mag je op een aantal voordelen rekenen.

In de eerste plaats kan je als Vlaamse werkgever beroep doen op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van het loon van de aangeworvene. De premie zelf ontvang je gedurende 2 tot 5 jaar. Bij een VOP voor bepaalde duur bedraagt de premie 20% van het referteloon. Bij een VOP voor onbepaalde duur bedraagt het 40% van het referteloon, om stelselmatig tot die 20% te dalen. En zo kan je wel heel goedkoop personeel in dienst hebben.

Moet je anderzijds aanpassingen doen aan de arbeidspost? Dan zal de VDAB de aankoop- en installatiekosten gewoon terugbetalen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een hellend vlak voor een rolstoelgebruiker. Ook daarover hoef je je in principe dus geen zorgen te maken.

# 6. Goedkoop personeel werven? De meerwaarde van stagiairs

Je hoeft het ondernemers niet te vertellen: stagiairs zijn een wel heel goedkope manier om extra handen in huis te halen. Spreek scholen en universiteiten aan en laat jouw bedrijf opnemen in stagedatabanken. Want zo kan je tijdelijk rekenen op leergierig én goedkoop personeel.

Echter is het belangrijk dat je stagiairs daar iets voor in ruil geeft: kennis en expertise. Ook voor hen moet de stageperiode immers een meerwaarde zijn. Begin daarom alvast met het ontwikkelen van een stagepakket waarbij de stagiair op verschillende afdelingen uiteenlopende ervaringen op kan doen.

Voorzie ook evaluatie- en gespreksmomenten, zelfs wanneer de betrokken instelling daar niet op aanstuurt. Het aanwijzen van mentors is op dat vlak een aanrader. Ook voor dergelijke mentors kan je overigens een doelgroepvermindering verkrijgen. Het gaat om een korting op de sociale bijdragen. Er gelden wel een aantal voorwaarden om de korting te mogen genieten.

# 7. Goedkoop personeel werven: kies voor langdurig werkzoekenden

Voor jongeren en ouderen zijn er andere pistes. Maar wanneer je een langdurig werkzoekende tussen 25 en 55 jaar aanwerft, kan je in aanmerking komen voor een zogenoemde aanwervingsincentive. Het gaat om een premie van maar liefst €4.250,- bestaande uit een schijf van €1.250,- na de derde maand tewerkstelling en een schijf van €3.000,- na een tewerkstelling van een jaar. De aanwervingsincentive moet door de werkgever online worden aangevraagd en dit binnen een termijn van drie maanden na de aanwerving. Dit kan via het startpunt voor werk en sociale economie. Zo’n aanwervingsincentive resulteert natuurlijk niet in echt goedkoop personeel, maar is toch een mooie opsteker.

Lees ook: Hoe werf je personeel aan?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here