DELEN

Soms moet je al eens software of een mechanisch onderdeel via een buitenlandse leverancier aanschaffen. En terwijl de munteenheid van jouw boekhouding toch de euro is, moet je misschien wel met vreemde valuta betalen. Vervolgens wil je het natuurlijk wel in jouw boekhouding inbrengen, maar dan moet je de vreemde valuta omrekenen. Valuta omrekenen is echter niet vrijblijvend, want er zijn er een aantal spelregels aan verbonden. Enkel zo kan je de vreemde valuta in jouw boekhouding inbrengen.

Vreemde valuta in boekhouding verwerken = vreemde valuta omrekenen

Omdat je jouw boekhouding in euro moet voeren, behalve bij een verkregen afwijking van de Belgische boekhoudkundige verplichtingen, zal je de vreemde valuta zakelijk moeten omrekenen. Hiervoor gebruik je de dagkoers op de dag van de verrichting. Hierbij heb je in principe de keuze tussen de verkopers- en de koperkoers. Bij aankopen hanteer je de verkoperskoers, die je via een goede valuta calculator eenvoudig kan raadplegen.

Echter ben je vrij om ook de middenkoers (het gemiddelde van de verkopers- en de koperkoers) te gebruiken of andere systemen te hanteren. Zo is het niet ongewoon dat grote bedrijven die veel transacties in vreemde valuta uitvoeren, hun administratie trachten te vereenvoudigen. Zij kiezen er dan voor om gemiddelde koerswaarden te gebruiken. De fiscus heeft daar in principe geen bezwaren tegen, maar het is dan wel belangrijk dat de gekozen koers ook de effectieve dagkoers benadert. Voor munten die heel volatiel zijn of een hoge inflatie kennen, denk maar aan de Venezolaanse bolívar, is het met andere woorden geen optie. Dan gebruik je steeds de verkopers- of de middenkoers van die dag.

Vreemde valuta in boekhouding: opletten bij opstellen jaarrekening

Indien je een vennootschap hebt, moet je natuurlijk ook een jaarrekening opstellen. En dan komen de vreemde valuta mogelijks opnieuw ter sprake. Zeker indien er nog openstaande schulden zijn. In tegenstelling tot wat sommigen denken, mag je de eerder gehanteerde waarden (conform de toegepaste omrekeningskoers) echter niet zomaar toepassen. Je moet bij het opstellen van de jaarrekening de valuta immers omrekenen in functie van de slotkoers van dat boekjaar.

Over het algemeen kiest men hier voor de koers op de balansdatum. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de bekomen waarde en het is dus niet ongewoon dat de waarde van de vreemde valuta in de administratie zal verschillen. We noemen dit omrekeningsverschillen. Dergelijke omrekeningsverschillen worden in de overlopende rekeningen geboekt.

Boekhoudkundige verwerking van wissel- en verwerkingskosten

Banken hanteren hun eigen tarieven, maar het is niet ongewoon dat de bank kosten aanrekent voor dergelijke internationale overschrijvingen. We spreken van verwerkingskosten en wisselkosten.

Of je verwerkingskosten moet betalen, is afhankelijk van de regels en principes van jouw bank en van de bank van de ontvanger. Belgische banken hanteren over het algemeen het OUR-principe, waarbij het de opdrachtgever is die de integrale transactiekosten moet betalen. De transactiekosten zijn dan volledig voor jouw rekening. Maar sommige buitenlandse banken, vooral banken in de Verenigde Staten, respecteren het OUR-principe niet en hanteren een SHA-systeem met gedeelde kosten voor zowel begunstigde als opdrachtgever. Dan moet ook de tegenpartij een deel van die kosten betalen.

Naast de verwerkingskosten kan er ook sprake zijn van een wisselkoersverschil. Dit volgt uit het feit dat wisselkoersen voortdurend schommelen en dat er een verschil kan ontstaan tussen de waarde van de vreemde munt op het moment dat de bank het aankoopt en het moment waarop de bank het opnieuw verkoopt. Dergelijke wisselkosten worden eveneens aangerekend.

Hoe dan ook hoef je dergelijke kosten niet te verrekenen bij de waardering van de vreemde valuta, maar mag je ze gewoon als bankkosten inboeken. Ook voor een eenmanszaak zijn dergelijke bankkosten aftrekbaar. En natuurlijk is ook de btw op dergelijke bankkosten gewoon aftrekbaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here