DELEN

Via allerlei steunmaatregelen tracht men werkzoekenden aan een job te helpen. Voor niet-werkende werkzoekenden vanaf 45 jaar is er daarom een Vlaamse transitiepremie voorzien. De transitiepremie geeft hen een steuntje in de rug wanneer zij zelfstandig willen worden. Wat de transitiepremie voor zelfstandigen is en wat het inhoudt, leg ik voor jou uit.

Wat is de transitiepremie voor zelfstandigen?

De transitiepremie voor zelfstandigen is een ondersteunende premie en moet de drempel om zelfstandig te worden wegnemen. Normaal zouden zij immers hun uitkering verliezen, terwijl ze meteen de minimale sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep moeten betalen. Voor veel werkzoekenden is die drempel dan ook te hoog. De transitiepremie geeft hen gedurende twee jaar een financieel duwtje in de rug.

Hoeveel bedraagt de transitiepremie?

De eerste maanden bedraagt de transitiepremie 1.000 euro per maand, nadien neemt de transitiepremie steeds verder af tot 300 euro. Je ontvangt de transitiepremie zolang je zelfstandig in hoofdberoep blijft, maar maximaal gedurende 24 maanden.

De transitiepremie kan niet worden gecombineerd met de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) of met verbrekingsvergoedingen, opzegvergoedingen en Waalse of Brusselse premies of subsidies voor beginnende zelfstandigen.

Wanneer je ziek wordt, wordt de transitiepremie tijdelijk opgeschort en wordt de periode van 24 maanden verlengd. Houd er wel rekening mee dat de transitiepremie een beroepsinkomen is. De transitiepremie wordt met andere woorden belast en je moet er ook sociale zekerheidsbijdragen op betalen.

Opgelet: Gedurende de periode dat je de transitiepremie krijgt, is het verboden om als zelfstandige te werken voor je laatste werkgever (of voor de groep waartoe de werkgever behoort). Dit om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Voorwaarden voor de transitiepremie voor zelfstandigen

Om van de transitiepremie te kunnen genieten, moet je starten als zelfstandige in hoofdberoep. Je moet je dus ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en over een ondernemingsnummer beschikken. Daarnaast moet je minimaal 45 jaar oud zijn in de maand waarin je start, maar mag je nog geen recht hebben op pensioen.

Daarnaast moet je een niet-werkende werkzoekende zijn. Het volstaat dat je de dag vooraleer je je als zelfstandige in hoofdberoep inschrijft, je bij de VDAB inschrijft als niet-werkende werkzoekende. Je moet wel volledig werkloos zijn en uitkeringsgerechtigd. Dit hoeft niet te gaan om een werkloosheidsuitkering, want ook een leefloon of financiële steun van het OCMW of zelfs een ziekte- of invaliditeitsuitkering volstaat.

Je kan niet zomaar van de transitiepremie voor zelfstandigen genieten. Voorafgaand moet je een erkend prestarterstraject afleggen. Dit traject helpt je voor te bereiden op de start van een eigen onderneming, waarbij je onder andere leert hoe je een businessplan moet opstellen. Enkel wanneer je een attest prestarterstraject van maximaal zes maanden oud kan voorleggen, heb je recht op de transitiepremie voor zelfstandigen.

Omdat het gaat om een Vlaamse transitiepremie is het ten slotte vereist dat je zaak gedurende de hele periode waarin je de transitiepremie krijgt, gevestigd is in Vlaanderen.

Hoe kan je de transitiepremie voor zelfstandigen aanvragen?

Je moet de transitiepremie voor zelfstandigen binnen de drie maanden na de start van de zelfstandige activiteiten aanvragen. Hiervoor moet je verschillende bewijsstukken verzamelen. In de eerste plaats moet je over een attest van de VDAB beschikken dat aangeeft dat je als niet-werkende werkzoekende was ingeschreven. Via de website van de VDAB kan je dit attest downloaden.

Daarnaast moet je bewijzen dat je op de dag voor de start recht had op een uitkering, bijvoorbeeld via het werkloosheidsattest C63bis, een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of een attest ‘ontvanger leefloon’ van het OCMW. Ook het bewijs van de aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds en het attest ‘prestarterstraject’ is noodzakelijk.

Als je over alle documenten beschikt, dien je de aanvraag online in via de website van het departement Werk & Sociale Economie. Binnen de maand ontvang je een ontvangstmelding.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here