DELEN

Als je met pensioen gaat, kan je je activiteiten neerleggen. Maar je kan ook doorwerken na pensioen, bijvoorbeeld door te werken als zelfstandige na pensioen. Wil jij werken als zelfstandige na je pensioen? Houd dan rekening met veel complexe regels en informeer je goed.

Hoeveel mag ik bijverdienen na mijn pensioen?

Wil jij terug gaan werken na je pensioen? Dan is het goed om te weten of jij beperkt of onbeperkt mag bijverdienen na pensioen. Om onbeperkt bij te mogen verdienen na je pensioen moet je in principe 65 jaar zijn en een rustpensioen of een rust- en overlevingspensioen krijgen. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, volstaat het dat je op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen kan aantonen dat je ten minste 45 jaar hebt gewerkt. Ook als je een overgangsuitkering krijgt, kan je onbeperkt bijverdienen en werken na je pensioen.

Als je 65 jaar bent en enkel een overlevingspensioen hebt of jonger bent en geen 45 gewerkte jaren kan aantonen, mag je slechts beperkt bijverdienen en werken na je pensioen. Je moet dan je activiteit aangeven en je inkomsten beperken. Hoeveel je mag bijverdienen na je pensioen, is afhankelijk van verschillende zaken. Onder andere het al dan niet bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, de beroepsactiviteit en de vraag of je al dan niet een kind ten laste hebt, speelt een rol.

Opgelet: ook als je zelf geen pensioen ontvangt, maar je echtgenoot een gezinspensioen krijgt, moet je je inkomsten beperken. Anders riskeer je namelijk dat het gezinspensioen vervalt en dat jouw echtgenoot een alleenstaandenpensioen krijgt.

Als zelfstandige werken na je pensioen: wat moet je regelen?

Wil je bijverdienen na je pensioen als zelfstandige? Dan moet je je hoe dan ook aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds en de nodige bijdragen betalen. Je sociale bijdragen zullen wel lager liggen. Het bedrag daarvan zal dan weer afhangen van het type pensioen dat je krijgt en of je al dan niet kinderen ten laste hebt. Je kan ook als mandataris van een vennootschap enkel nog een kosteloos mandaat uitvoeren. In dat geval dien je geen sociale bijdragen meer te betalen.

Als je je pensioen nog niet opneemt en de volledige sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betaalt, kan je je loopbaan aanvullen om zo tot 45 loopbaanjaren te komen. Hierdoor geniet je van een hoger pensioen. Dit kan een interessante optie zijn.

Opgelet: je kan ook starten als je een brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag) geniet. Houd wel rekening met andere regels en beperkingen. Je moet bovendien altijd om de toestemming van de RVA vragen.

Als zelfstandige werken na je pensioen: advies is heel belangrijk

Wil je als zelfstandige werken na je pensioen? Dan krijg je te maken met heel complexe regels. Hoeveel je mag verdienen, wat je moet regelen en wat de gevolgen zijn voor het gezinspensioen: het zijn allemaal zaken die je moet uitzoeken. Overschrijd je de grenzen? Dan kan je een deel of zelfs het volledige pensioen verliezen en kunnen je sociale bijdragen worden berekend volgens het tarief van een zelfstandige in hoofdberoep. De gevolgen zijn dus niet van de poes.

Daarom raden we aan om de situatie voorafgaand met een boekhouder te bespreken. Wil je bijverdienen na pensioen als zelfstandige? Dan heb je sowieso een boekhouder nodig. En dus kan je de boekhouder maar beter zo vroeg mogelijk in het verhaal betrekken. Wil jij werken na je pensioen als zelfstandige en ben je nog op zoek naar een goede boekhouder? Dan helpen wij je graag aan de juiste boekhouder. Laat hier je gegevens achter en wij brengen je gratis en vrijblijvend in contact met een goede boekhouder in je buurt.

1 REACTIE

  1. Het klopt dat advies belangrijk is en dat regels wel eens willen veranderen (wat in België meer regel dan uitzondering is) 🙁

    Of een boekhouder (accountant) de aangewezen persoon is om je hierin bij te staan, hangt af van jouw situatie.

    Vanuit mijn ervaring zijn bijberoepers – wat hier ook het geval is – geen gegeerd wild bij boekhouders (accountants). Dat zijn ze maar als ze starten met een vennootschap.

    Wie dus op zoek gaat naar een boekhouder als een zelfstandige in bijberoep – al dan niet gepensioneerd – en als eenmanszaak i.p.v. vennootschap, moet zich vooraf goed informeren bij zijn of haar raadsman voor wat kennis van de regels betreft én de kostprijs verbonden aan het beheer van jouw fiscaal dossier. Je zult op deze manier vlug achterhalen in welke mate de professional er voor jou is of jij voor hem 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here