DELEN

Als ondernemer heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van nalatigheidsinteresten of nalatigheidsintresten, maar weet je écht wat ze inhouden? Het niet op tijd betalen van facturen, de verschuldigde btw of de vennootschapsbelasting kan leiden tot deze bijkomende kosten. Het is belangrijk om te weten hoe nalatigheidsinteresten berekenen verloopt en wanneer ze te betalen zijn, dit om onaangename verrassingen te voorkomen. In dit artikel duiken we dieper in het concept van de nalatigheidsinteresten. We hebben het ook over de nalatigheidsintresten berekenen en over wat de rol van de rechter is.

Wat zijn nalatigheidsinteresten?

Nalatigheidsinteresten, ook wel bekend als nalatigheidsintresten, zijn kosten die ontstaan wanneer een betaling niet op tijd wordt gedaan. Deze nalatigheidsintresten worden berekend over de periode vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een factuur hebt met een vervaldatum op 1 april en je betaalt deze pas op 1 mei. In dit geval zou je nalatigheidsinteresten moeten betalen voor die 30 dagen vertraging.

Nalatigheidsinteresten berekenen

Nalatigheidsintresten berekenen, is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het belangrijkste dat je nodig hebt, is de hoofdsom (het verschuldigde bedrag), de interestvoet en de periode van nalatigheid. De formule om de nalatigheidsinteresten te berekenen, is:

Hoofdsom x Interestvoet/100 x Aantal dagen vertraging/365

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een factuur van € 1.000 hebt die 30 dagen te laat wordt betaald en de overeengekomen interestvoet is 5%. Je nalatigheidsinteresten zouden dan € 1.000 x 5/100 x 30/365 = € 4,11 zijn.

Let wel op: in de algemene voorwaarden kunnen ook afwijkende afspraken worden opgenomen of kan worden opgenomen hoe de nalatigheidsinteresten te berekenen zijn. De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bepalen dat de nalatigheidsinteresten pas verschuldigd zijn vanaf dertig dagen vertraging. Dergelijke afspraken kunnen geldig zijn, maar houd rekening met de matigingsbevoegdheid van de rechter (zie verder).

Nalatigheidsinteresten factuur

Bij het opstellen van facturen kunnen bedrijven nalatigheidsinteresten opnemen in hun factuurvoorwaarden of algemene voorwaarden. Deze voorwaarden, die de basisvoorwaarden voor de verkoop van goederen of diensten regelen, kunnen bepalingen bevatten over de rente die verschuldigd is in geval van een te late betaling. De partijen kunnen in principe vrij bepalen wat de toepasselijke nalatigheidsinteresten zullen zijn, bijvoorbeeld 1% of 3%. Het is belangrijk om te vermelden dat de rechter de bevoegdheid heeft om de nalatigheidsinteresten te matigen als hij of zij vindt dat ze onredelijk hoog zijn.

Matigingsbevoegdheid van de rechter

De rechter heeft een matigingsrecht voor schadebedingen. De rechter kan ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar een lagere rente bepalen. De rechter kan dit met andere woorden doen zonder dat de schuldenaar dit vraagt, bijvoorbeeld in een zaak waarin verstek wordt gegeven. De rechter kan de schuldenaar niet veroordelen tot een lagere nalatigheidsinterest dan de wettelijke intrest.

Nalatigheidsinteresten btw

Ondernemers dienen hun belastingen tijdig te betalen. Ook de verschuldigde btw is op tijd te betalen. Indien dit te laat wordt betaald, is er een nalatigheidsinterest van toepassing. De FOD Financiën past de rentevoet jaarlijks aan en publiceert deze voor het volgende kalenderjaar. Voor 2023 is de rentevoet voor nalatigheidsinteresten op btw-betalingen vastgesteld op 8%. Dit wordt berekend door de rentevoet in fiscale zaken (op dit moment 4%) te verhogen met 4%.

Deze interesten worden berekend over het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro, vanaf de 21ste van de maand tot de 20ste van de volgende maand, met een gedeelte van een maand als een volle maand aangerekend. Als de nalatigheidsinteresten echter niet meer dan vijf euro per maand bedragen, zijn ze niet te betalen.

Nalatigheidsinteresten vennootschapsbelasting

Ook wat betreft de vennootschapsbelasting kan het dat je nalatigheidsinteresten dient te betalen. De jaarlijkse rentevoet is hierbij momenteel 4%. Voor 2018 was dit nog 7% en in de jaren negentig ging het zelfs om 9,6%! De interest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Elk begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend. Ook hier geldt dat de nalatigheidsinteresten niet te betalen zijn indien deze niet meer dan vijf euro per maand bedragen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here