DELEN

Als particulier moet je een persoonlijke belastingaangifte doen. Om fouten of nalatigheden te voorkomen, voorziet de fiscus in een aantal controlemechanismen. In sommige gevallen zal men de informatie zelf corrigeren op basis van de gegevens waarover men beschikt. In andere gevallen kan de zogenoemde fiscale controle personenbelasting zich opdringen.

Plicht om bewijsstukken te bewaren

Zowel als zelfstandige als als werknemer moet je de bewijsstukken steeds bewaren, ook na het ontvangen van het aanslagbiljet. Denk bijvoorbeeld aan loonfiches, attesten en bankafschriften. Voor de zelfstandige komt daar uiteraard de volledige boekhouding bovenop, net zoals de bijhorende bewaartermijn.

Fiscale controle personenbelasting & vraag naar bijkomende inlichtingen

Over het algemeen gaat de fiscale controle personenbelasting van start met de schriftelijke vraag om het controlekantoor extra inlichtingen te sturen. Je bent verplicht om gevolg te geven aan deze vraag. In principe moet de controleur bij jou thuis of op kantoor langskomen om de stukken te raadplegen. Natuurlijk zijn er andere oplossingen mogelijk en kan je bijvoorbeeld zelf voorstellen om toch maar gewoon fotokopieën voor te leggen op het belastingkantoor. Als zelfstandige kan de controleur uiteraard ook onverwachts voor de winkeldeur verschijnen.

Als zelfstandige moet je weten dat je alle kosten moet kunnen verantwoorden. In principe mag de fiscus het beroepsmatig karakter van een bedrijfsuitje dus betwisten als je niet kan aangeven dat het ook effectief beroepsmatig is. De controleur zal zijn beslissingen steeds staven, bijvoorbeeld door aan te halen dat er onevenredig veel restaurantbezoeken plaatsvinden in het weekend en hiervan geen bewijs op de bankafschriften terug te vinden is.

Let wel op indien de belastingcontroleur jou om mondelinge inlichtingen vraagt. Over het algemeen zijn de gerichte vragen van de controleur er voornamelijk om jou te kunnen belasten. Spreken is hier misschien wel zilver, maar zwijgen is nog steeds goud…

Rechtzetting van de aangifte na de fiscale controle personenbelasting

De administratie zal steeds per aangetekend schrijven verwittigen indien zij menen dat bepaalde elementen van de aangifte moeten worden gewijzigd. Eveneens zal de administratie concreet aangeven wat de motieven voor die wijziging zijn.

Vervolgens beschik je als belastingplichtige over een termijn van één maand vanaf de verzendingsdatum van dit aangetekend schrijven, om opmerkingen over te maken of om akkoord te gaan met de opmerkingen. Dit moet gebeuren via een schriftelijk document dat je eveneens moet ondertekenen. Doe je dat niet? Dan zal de administratie overgaan tot een aanslag van ambtswege.

Indien je niet akkoord ging, zal men de argumenten onderzoeken en vervolgens via aangetekende brief een definitieve beslissing vellen. Uiteraard kan je dan nog steeds opteren voor de juridische weg…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here