DELEN

Sinds 1 januari 2022 gelden er nieuwe btw-regels voor medische beroepen. Voorheen waren (para)medische beroepsbeoefenaars veelal vrijgesteld van btw, behalve in een beperkt aantal gevallen. Deze btw-vrijstelling voor (para)medische beroepsbeoefenaar is grondig hervormd.

De regels met betrekking tot de btw voor medische beroepen en de btw voor paramedische beroepen komt er op basis van de rechtspraak van het Belgische Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie. Op basis van deze rechtspraak moet er btw worden berekend op handelingen die geen enkel therapeutisch doel dienen. Enkel handelingen met een therapeutisch doel zijn nog vrijgesteld van de btw. In het andere geval is het berekenen van btw voor medische beroepen de nieuwe realiteit.

Btw medische beroepen: wat zijn vrijgestelde handelingen met een therapeutisch doel?

Wat een therapeutisch doel is, is natuurlijk voer voor discussie. Onder een therapeutisch doel verstaat men in principe de diagnose van medische problemen, de verzorging van medische problemen en de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen. In veel gevallen kan hierover enigszins worden gediscussieerd. Daarom biedt de administratieve circulaire nr. 2021/C/114 verduidelijking. Ook van de volgende behandelingen neemt men aan dat het een therapeutisch doel heeft:

  • Preventieve gezondheidsmaatregelen als screenings, testen en vaccinaties
  • Medische vruchtbaarheidshandelingen (bv. fertiliteitspreservatie en oncofreezing)
  • Plastische chirurgie met een therapeutisch doel (dus niet louter om esthetische redenen)
  • De periodieke medische controle door een behandelende arts
  • Het afnemen van bloed om te testen op ziekten of in het kader van een jaarlijkse controle

In sommige gevallen zal de arts zelf moeten beslissen of er al dan niet sprake is van een therapeutisch doel, bijvoorbeeld bij plastische chirurgie. Hij zal zijn beslissing dan dienen te motiveren. In de genoemde circulaire staan een aantal voorbeelden voor specifieke beroepsbeoefenaars.

Btw tandarts: therapeutisch of niet?

Bij het aanpakken van tandproblemen of in het kader van de jaarlijkse controle hoeft de tandarts geen btw te berekenen. In de circulaire staat ook het voorbeeld van het bleken van tanden door verkleuring door een ziekte. Ook in dat geval zal de tandarts geen btw hoeven te berekenen. Maar bij het bleken van de tanden om louter esthetische redenen is de tandarts btw-plichtig. Dan moet de tandarts btw berekenen en doorstorten.

Btw arts: therapeutisch of niet?

Is sommige gevallen is ook een arts of een dokter btw-plichtig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het uitvoeren van klinische studies, bij het afleveren van medische attesten om een invaliditeitsuitkering toe te kennen of als de arts in opdracht van de werkgever controles op arbeidsongeschiktheid uitvoert. Ook bijvoorbeeld het uitvoeren van een medisch onderzoek voor het verkrijgen van een rijgeschiktheidsattest of het opstellen van een medisch deskundigenrapport is aan de btw onderhevig.

Anderzijds is het verrichten van medisch onderzoek op vraag van de werkgever, met het doel om de gezondheid van de medewerker te beschermen, dan weer wél therapeutisch. In dat geval hoeft de arts geen btw te berekenen.

Btw kinesist: therapeutisch of niet?

Of een kinesist btw-plichtig is, is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een therapeutische behandeling. Zo is een kinesitherapeut btw-plichtig als hij groepstrainingen geeft in bijvoorbeeld een fitness of een gymnastiek. Hij opereert dan in een rol van sportinstructeur. Wanneer een trainingsprogramma echter verband houdt met aanwezige risicofactoren is dat niet het geval.

Btw medische beroepen en de hoedanigheid van de dienstverlener

Om te bepalen of de btw bij medische beroepen al dan niet moet worden berekend, speelt de vraag of de behandeling al dan niet een therapeutisch doel dient. Daarnaast met er ook rekening worden gehouden met de hoedanigheid van de beroepsbeoefenaar. Het Europees Hof van Justitie geeft aan dat de btw-vrijstelling enkel mogelijk is voor de (para)medische beroepen die door de lidstaat zijn benoemd. Lidstaten genieten hieromtrent dus enige vrijheid. Ze kunnen zelf categorieën van beroepsbeoefenaars waarvan de therapeutische behandelingen zijn vrijgesteld, aanwijzen. België doet dit voor twee groepen van beroepsbeoefenaars:

  • Medische en paramedische beroepen waarvoor er een wettelijk en/of reglementair kader bestaat
  • Andere medische en paramedische beroepsbeoefenaars die een certificaat hebben dat is afgeleverd door een instelling die is erkend door de bevoegde overheid. Op basis van het certificaat moet blijken dat men over de nodige kwalificaties beschikt om medische verzorging van een voldoende hoge kwaliteit te verlenen.

Overigens zorgt de nieuwe wet er niet alleen voor dat (para)medische beroepsbeoefenaars vaker btw moeten berekenen, maar is de btw-vrijstelling tegelijkertijd ook uitgebreid. In sommige gevallen komen acupuncturisten, osteopaten, chiropractors en homeopaten ook in aanmerking voor de btw-vrijstelling.

Werking van de btw-plicht voor medische beroepen

In de praktijk zullen beroepsbeoefenaars voor sommige handelingen btw-plichtig zijn en voor andere handelingen niet. Als ze ook maar enige prestatie doen die onderhevig is aan de btw, moeten ze hun ondernemingsnummer bij de btw activeren. Ze dienen dan op de prestaties zonder therapeutisch doel 21% btw te berekenen en ze dienen maand- of kwartaalaangiftes te doen. Het is ook mogelijk om de btw-vrijstellingsregeling toe te passen (25.000 euro per kalenderjaar). Dat is enkel een optie als de niet-therapeutische prestaties beperkt zijn.

Meer weten over btw voor (para)medische beroepen

Er zijn maar weinig beroepsgroepen die zo’n complex btw-statuut hebben als de medische beroepsbeoefenaars. Eenieder die in deze sector actief is, kan maar beter een beroep doen op een goede boekhouder. De boekhouder is het eerste aanspreekpunt bij vragen omtrent de btw-regels en zal de nodige aangiftes doen. Via deze website kan jij eenvoudig een gespecialiseerde boekhouder vinden, een lokale boekhouder die thuis is in de sector. Deze dienst is volledig gratis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here