DELEN

De Belgische wetgeving vindt de consument meer beschermenswaardig. Daarom heeft de wetgever allerhande beschermingsmaatregelen voorzien. Toch hoeft dit niet te betekenen dat jij als ondernemer bij de pakken moet blijven zitten: ook jij hebt gewoon recht op een tijdige betaling! Maar hoe kan je die openstaande schulden nu innen? Hieronder is een en ander stap voor stap weergegeven.

# 1. Verstuur eerst een ingebrekestelling

Vooraleer je verdere stappen dient te ondernemen, verstuur je steeds per aangetekende brief een ingebrekestelling naar de consument. Geef hierin een concrete betaaltermijn van 15 dagen aan, geef nadrukkelijk weer dat het om de laatste waarschuwing gaat, welke vervolgstappen volgen en verwijs uiteraard nog even naar de factuur en het openstaande bedrag. Vermeld eventuele interesten en schadevergoedingen die je zal opeisen indien het bedrag niet ten laatste binnen 15 dagen op de financiële rekening van jouw onderneming staat en verwijs naar jouw algemene voorwaarden.

# 2. Tracht alsnog het dossier minnelijk af te handelen

Tenzij het om grote bedragen gaat, is het vaak niet rendabel om meteen naar de rechtbank te stappen. Een incassobureau is vaak een stuk voordeliger, zeker indien ze via een NCNP-principe werken. Weet wel dat ook een incassobureau eigenlijk weinig acties ondernemen kan. Het doet vooral dienst als pressiemiddel en ze zijn gewoon een stuk beter georganiseerd om schulden effectief te innen.

Lukt het de consument echt niet om tijdig te betalen? Ga dan een laatste keer na of er al dan niet minnelijk een overeenkomst kan worden gevonden. Geef het incassobureau de marge om een overeenkomst te vinden en zich menselijk op te stellen. Misschien kunnen jullie de betaling in maandelijkse schijven regelen? Komt de consument zijn verplichtingen vervolgens nauwgezet na? Dan kan je misschien zelfs afstand doen van een deel van de schadevergoeding. Vaak is dit nog steeds interessanter dan het dossier aanhangig te maken bij de rechtbank.

# 3. Gerechtelijke titel verkrijgen

Lonen voorgaande inspanningen uiteindelijk toch niet? Dan zal je het dossier voor de rechter moeten brengen. Ga wel de overeenkomst met het incassobureau goed na. Meestal wordt hen een termijn toegekend waarbinnen ze het mogen blijven proberen. Zomaar het dossier uit hun handen nemen, kan ervoor zorgen dat je de vergoeding alsnog moet betalen.

# 4. Schakel een deurwaarder in

Indien de rechter zich heeft uitgesproken en je een vonnis in handen hebt, zal je vervolgens een deurwaarder in moeten schakelen. De deurwaarder zal de schuld innen en eventueel beslag kunnen leggen op een aantal goederen om de opbrengst van de verkoop ervan uiteindelijk aan jou over te maken.

Weet wel dat de gerechts-, advocaat-, deurwaarder- en invorderingskosten al snel hoog op kunnen lopen. Grotendeels zal je die kosten bij de consument kunnen verhalen. Toch volstaat pakweg de rechtsplegingsvergoeding zelden om de effectieve kosten te vergoeden. Bovendien loop je het risico dat er uiteindelijk maar weinig bij de consument te vinden valt, waarna je niet alleen met een onbetaalde factuur maar ook met torenhoge kosten achterblijft. Het is licht gedramatiseerd, maar het toont wel aan dat een minnelijke invordering in eerste instantie de voorkeur hoort te genieten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here