DELEN

Voor sommige aankopen kan je van de klant maar moeilijk verwachten dat hij meteen het geld ophoest. Het kan bijvoorbeeld gaan om een auto, maar in beperktere vorm ook over een wasmachine, smartphone of televisietoestel. In zo’n geval is consumentenkrediet een ideaal alternatief. Bij zo’n consumentenkrediet koopt de klant het toestel op afbetaling en krijg je er ook nog eens een interessante rente bovenop. Maar hoe doe je dat, zo’n consumentenkrediet toekennen? Wat zegt de wetgeving over consumentenkrediet en mag iedereen zomaar consumentenkrediet toekennen? In dit artikel lees je er meer over.

Zelf consumentenkrediet toekennen is niet eenvoudig

Niet zomaar iedereen kan kredietgever spelen. Hiervoor moet het verstrekken van kredieten immers jouw professionele activiteit zijn én moet je een toelating aanvragen bij de FSMA. In de praktijk zal je als verkoper dus niet de kredietgever zijn.

Wel kan je als kredietbemiddelaar optreden. Hierbij ben je als het ware de tussenpersoon tussen de consument en de kredietverstrekker en maak je het dossier aan voor de kredietgever. Om kredietbemiddelaar te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die weergegeven staan op de website van de FSMA. Het voordeel van jouw rol als kredietbemiddelaar is niet min, want het helpt onder andere jouw producten eenvoudiger aan de man te brengen. Toch mag je het niet zomaar als verbloemde verkooptechniek aanwenden.

Wet consumentenkrediet: rechten & plichten van de kredietnemer

De kredietnemer-consument geniet verregaande rechten. Zo mag de consument vragen om een ontwerp te ontvangen en om dit ontwerp toe te lichten. Bij een weigering moet de kredietgever eveneens extra informatie verschaffen. Hiernaast mag de kredietnemer het consumentenkrediet vroegtijdig terugbetalen.  Na het afsluiten van het contract heeft de kredietnemer hiernaast veertien dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen.

Tot slot is er ook sprake van een maximale rente bij consumentenkrediet (JKP). De toepasselijke maximale rente bij consumentenkrediet wordt steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt twee keer per jaar herzien. Op het moment van schrijven is de maximale JKP voor een verkoop op afbetaling tot 1.250 euro bijvoorbeeld gelijk aan 18,5%. Gaat het om meer dan 5.000 euro? Dan is de maximale rente volgens de huidige wetgeving consumentenkrediet gelijk aan 10%. Dit JKP moet conform de Europese richtlijn consumentenkrediet de totale kosten van het krediet omvatten (incl. belastingen, vergoedingen, commissielonen…).

Jouw rol als kredietbemiddelaar

Als kredietbemiddelaar vervul je zowel een rol ten aanzien van de kredietnemer als ten aanzien van de kredietgever. Ten aanzien van de consument heb je grotendeels dezelfde verplichtingen als de kredietgever. Zo rust er op jou een advies- en informatieplicht en gelden ook de regels op vlak van kredietpromotie. Het verschaffen van informatie dient te gebeuren conform het document SECCI (Europese Standaardinformatie inzake Consumentenkrediet).

Ten aanzien van de kredietgever moet je dan weer alle informatie verschaffen opdat de kredietgever de solvabiliteit kan nagaan, moet je de voorgelegde documenten bestuderen op vlak van echtheid (daar de kredietgever enkel de kopieën ontvangt) en moet je ook helder communiceren over eerdere aangevraagde kredieten voor dezelfde consument in een periode van twee maanden voorafgaand aan de nieuwe aanvraag. Voor de beoordeling van de solvabiliteit kan je overigens net zoals de kredietgever beroep doen op deze consumentenkrediet richtlijn (pdf).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here