DELEN

In twee eerdere artikelen behandelde ik de voornaamste regels en termijnen bij de controle van de vennootschapsbelasting enerzijds en de controle van de personenbelasting anderzijds. Echter kunnen ook de btw-administratiekantoren controles uitvoeren, waarvoor dan weer eigen regels en sancties gelden. Hieronder zijn de voornaamste regels en termijnen van de btw-controle weergegeven.

De btw-controle en de controletermijn

In principe heeft de administratie een controletermijn van drie jaar. Die termijn begint te lopen op de laatste dag van het jaar waarin de btw opeisbaar is geworden. Indien er sprake is van bedrieglijk opzet, loopt de controletermijn voor de btw-administratie wel op tot zeven jaar. Dit is ook het geval indien een rechtsvordering, informatie van een andere lidstaat of andere bewijskrachtige gegevens zouden aantonen dat er onrechtmatige belastingaftrekken toegepast werden, handelingen ten onrechte werden vrijgesteld of bepaalde handelingen niet in België werden aangegeven. Hier mag de fiscus dus niet vissen: hij moet vooraf signalen opvangen die de termijnverlenging moeten verantwoorden.

Waar en wanneer mag de btw-controleur langskomen?

In principe kan de btw-controleur op elk tijdstip en zonder voorafgaande verwittiging zijn bezoekrecht uitoefenen op de locaties waar men de economische activiteit uitoefent, ongeacht of dit nu jouw garage of kantoor is. Je mag de controleur er dan ook niet weigeren. Wel mag je de controleur om zijn of haar aanstellingsbewijs vragen.

Ook indien je jouw economische activiteit in jouw woning uitvoert, is dit het geval. Echter mag de btw-controleur jouw woning dan enkel betreden met de machtiging van een politierechter en dit tussen 05:00 en 21:00 uur. Heeft de controleur geen machtiging van de politierechter? Dan mag je dus wél de toegang weigeren.

Wat mag de controleur inzien en meenemen?

De btw-controleur heeft het recht om de boekhouding en de andere nuttige documenten in te kijken en mee te nemen naar het btw-kantoor. Bij elektronische documenten mag hij ze downloaden en er kopieën van te vragen onder de door hem gewenste vorm, aldus digitaal of fysiek. Het recht om stukken mee te nemen, geldt enkel voor de afgesloten boeken. Bovendien moet de btw-controleur steeds een ontvangstbewijs afleveren.

Wat de uittreksels van een financiële rekening betreft, heeft de btw-controleur eveneens een inzagerecht. Indien hij zich echter rechtstreeks tot de financiële instelling wil wenden, heeft hij wel een bijzondere machtiging nodig van de ambtenaar van de Minister van Financiën.

Wat mag de controleur opvragen?

Om de heffing van de btw te controleren mag de btw-controleur alle nuttige inlichtingen vragen, zelfs indien ze over een derde persoon gaan. Iedereen heeft de verplichting om die gevraagde inlichtingen te verschaffen en dit mondeling of schriftelijk.

In principe moet de btw-controleur die inlichtingen opvragen op de zetel van de onderneming. In de praktijk zal je meestal een uitnodiging ontvangen om langs te komen op het kantoor van de btw-controleur, maar je hoeft daar niet op in te gaan: je mag erop aandringen dat de controleur op jouw zetel langskomt.

Laat je bijstaan door je boekhouder

Tijdens een btw-controle kan je je laten helpen door een boekhouder. Een boekhouder helpt je te verweren tegen een controleur die zijn boekje te buiten gaat en onderbouwt je dossier. Hierdoor kan je boetes en naheffingen voorkomen. Als je nog geen boekhouder hebt, raden we aan om er een te zoeken. Via dit aanmeldformulier ontvang je binnen 48 uur een offerte van minstens drie boekhouders. Geef het zeker aan als je reeds bent uitgenodigd voor een gesprek met de btw-controleur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here