DELEN

Bouw- en renovatieprojecten zijn een zichtbaar teken van groei en ontwikkeling, maar ze kunnen ook een uitdaging vormen voor lokale bedrijven. Wegopbrekingen, beperkte parkeergelegenheid en voortdurend lawaai zijn maar enkele van de moeilijkheden die kleine ondernemingen kunnen ondervinden als er openbare werken in hun buurt worden uitgevoerd. In zo’n situatie kan de omzet aanzienlijk verminderen, wat de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten in gevaar brengt. Om deze ondernemers te compenseren, is er de hinderpremie.

Wat is de hinderpremie bij wegenwerken?

De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming die is ingevoerd om kleine bedrijven wat financiële ademruimte te geven tijdens openbare werken voor hun deur. Het is een bedrag van € 2.000, waarmee bedrijven hun klanten kunnen blijven bedienen en eventuele verliezen enigszins worden gecompenseerd. De hinderpremie, die de voormalige Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding vervangt, is niet van toepassing op werken die zijn gestart vóór 1 juli 2017. Zowel de hinderpremie voor wegenwerken als de sluitingspremie, vanaf 1 januari 2018 toegekend, worden vrijgesteld van belasting.

Opgelet: de sluitingspremie kan slechts een keer per jaar en een keer per hinderperiode worden aangevraagd. Als de openbare werken dus meer dan een jaar duren, kan de hinderpremie toch slechts een keer worden aangevraagd.

Voorwaarden voor de hinderpremie bij openbare werken

Er zijn specifieke criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de hinderpremie. Hieronder vind je de eisen waaraan het bedrijf moet voldoen.

  1. Maximaal negen werknemers in dienst hebben (uitzendkrachten niet meegerekend).
  2. Ernstige hinder ondervinden van openbare werken. Dit betekent dat de rijbaan geheel of gedeeltelijk is afgesloten, de werken een oppervlakte van meer dan 50 m² beslaan en de werken minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen duren.
  3. Activiteiten uitvoeren of diensten verlenen waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Denk aan de detailhandel, de horeca en bepaalde diensten. Er is een lijst met NACE-codes die in aanmerking komen voor de hinderpremie bij openbare werken.
  4. Vaste openingstijden hebben.
  5. Gelegen zijn binnen de hinderzone, bepaald door de GIPOD-databank van wegenwerken.

Ondernemers die niet in aanmerking komen voor de hinderpremie bij openbare werken kunnen in sommige gevallen wel recht hebben op een afzonderlijke sluitingspremie. Met de afzonderlijke sluitingspremie wil men onder meer tegemoetkomen aan de hinder die vrije beroepen als de huisarts, de tandarts en de dierenarts ondervinden.

Bijkomende sluitingspremie

Naast de hinderpremie kunnen ondernemingen die hun activiteiten volledig moeten stopzetten als gevolg van de openbare werken, in aanmerking komen voor een aanvullende sluitingspremie. Deze premie is bedoeld om ondernemingen te ondersteunen die vanwege de ernst van de hinder genoodzaakt zijn hun deuren tijdelijk te sluiten. De sluitingspremie bedraagt € 80 per dag, beginnend vanaf de 22ste kalenderdag van verplichte sluiting. Deze aanvulling op de hinderpremie biedt extra financiële hulp aan bedrijven die te maken krijgen met langdurige sluitingen als gevolg van openbare werken en helpt deze ondernemingen om de financiële impact van een dergelijke sluiting te verzachten.

VLAIO hinderpremie aanvragen

Als je in aanmerking komt voor de hinderpremie zal je hiervan automatisch en tijdig op de hoogte worden gebracht. Dit gebeurt door middel van een brief. Deze brief zal je informeren over de aanstaande werken en hoe je de hinderpremie kan aanvragen. Om de premie aan te vragen, moet je je eerst registreren en aanmelden via een webapplicatie. Je moet de aanvraag binnen 60 dagen na de datum van de brief indienen én in elk geval voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. Na de aanvraag wordt het bedrag zo snel mogelijk op je rekening gestort. Het aanvragen van de bijkomende sluitingspremie verloopt via dezelfde applicatie.

Wat als je geen brief ontvangen hebt? In dit geval, kan je eerst zelf de voorwaarden controleren om te zien of je al dan niet in aanmerking komt. Als je denkt dat je voldoet aan de voorwaarden, controleer dan of je gegevens correct zijn opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Als er eventuele fouten worden gecorrigeerd vóór het einde van de werken, kan je alsnog worden geselecteerd en een kennisgevingsbrief ontvangen. Indien je niets ontvangt, neem je zelf contact op met de VLAIO om de hinderpremie aan te vragen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here