DELEN

Gelukkig zijn de meeste klanten stipte betalers. Toch blijft een enkele klant weigeren om te betalen. Ook na heel wat telefoontjes, brieven en zelfs aangetekende brieven. Intussen zijn we al een jaar verder en eigenlijk lijkt het er nu echt wel op dat je die betaling nooit zal mogen ontvangen. Een advocaat inschakelen? Zo groot was die factuur nu ook weer niet… Maar wat vindt de fiscus daarvan?

Principe: aangeven in de belastingen

Een onbetwiste factuur impliceert dat jij een zekere en vaststaande vordering hebt ten aanzien van de tegenpartij. Of je die betaling nu ontvangt of niet: de fiscus spreekt van winsten. Het feit dat jij de inning van de factuur niet gerechtelijk wil afdwingen, staat immers los van de fiscus. In principe moet je de factuur dus gewoon opnemen in de inkomsten van 2017. Ook voor de btw geldt dit principe: de door te storten btw moet je gewoon opnemen in de btw-aangifte van het kwartaal waarin de factuur opgemaakt werd. Als alles goed is, deed je dat dus gewoon vorig jaar al.

Wat kan je doen om inkomstenbelasting te voorkomen?

Als het verlies zeker is, mag je van de fiscus de onbetaalde factuur afboeken. Weet wel dat de fiscus niet zomaar spreekt van een “zeker verlies”. Dat is bijvoorbeeld wel het geval indien:

  • De klant failliet gegaan is en het faillissement uitgesproken is zonder verdere uitkering aan de schuldeisers;
  • De curator jou een attest bezorgde waaruit moet blijken dat je geen (gedeeltelijke) betaling van de factuur zal ontvangen;
  • Je alles in het werk gesteld hebt om de vordering te innen, maar dat zonder resultaat verliep.

In bovenstaande situatie zal vooral dat derde puntje belangrijk zijn. Als ondernemer zal je moeten aantonen dat je écht alles gedaan hebt. Je houdt dus maar beter een uitgebreid overzicht bij van alle telefoontjes, brieven en aangetekende zendingen. Gelet op het feit dat je de fiscus ook zal moeten overtuigen, stap je dus ook maar beter naar een incassobureau of naar jouw advocaat.

In de aangehaalde situatie zal er geen sprake zijn van een ‘zeker verlies’. Toch kan hier gesproken worden over een ‘waarschijnlijk verlies’. In dat geval zal je een waardevermindering aanleggen die eventueel na betaling teruggenomen dient te worden. Definitief afboeken kan dus niet zomaar. Onder andere indien de klant in een WCO-procedure zit en de rechtbank een minnelijk akkoord heeft vastgesteld, mag je aannemen dat het gaat om een ‘waarschijnlijk verlies’.

Wat kan je doen om de btw terug te vragen?

De betaling van de btw zal in principe vorig jaar al verricht zijn. Hier zijn de regels duidelijker: indien het gaat om een ‘zeker verlies’ kan je de btw terugvragen via de zogenoemde ‘regularisaties in het voordeel van de belastingplichtige’. In principe moet je concreet aantonen waarom het ook hier gaat om een zeker verlies. Wel is het zo dat je bij een faillissement of een WCO-procedure de concrete staving niet zal moeten verrichten.

Het terugvorderen van de btw kan overigens vanaf het moment van het faillissementsvonnis. Je hoeft met andere woorden niet te wachten tot het moment waarop je het attest van de curator ontvangt.

Tot slot: lees zeker onze tips om klanten sneller te laten betalen. Betalende klanten kunnen immers heel wat boekhoudkundige problemen helpen te voorkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here