DELEN

De milieuwetgeving wordt steeds strenger en dat mag niet verbazen. De impact van milieuschade is immers immens, zowel op lokaal als op groter niveau. Ook voor de onderneming zijn de gevolgen niet min. Saneringskosten lopen immers al snel op. En bovendien loop je ook nog eens het risico op torenhoge boetes, terwijl omwonenden graag met schadeclaims zwaaien. De milieuaansprakelijkheidsverzekering vormt een oplossing. Maar is het ook interessant voor de transportsector en wat mag het kosten? Dat lees je in dit blogbericht.

Wat is de milieuaansprakelijkheidsverzekering?

De milieuaansprakelijkheidsverzekering komt tussenbeide indien schade wordt toegebracht aan het milieu of aan derden. Het gaat met andere woorden om een aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt zowel de milieuschade op de eigen site als de aangebrachte schade op de site van externe partners. Hiernaast vergoedt het ook een aantal verdedigingskosten.

In de praktijk biedt de milieuaansprakelijkheidsverzekering volgende dekkingen:

 • Schattingskosten ter bepaling van de toegebrachte biodiversiteitsschade;
 • Schadebeperkingskosten om verdere milieuschade te voorkomen;
 • Het verhelpen en herstellen van biodiversiteitsschade aangebracht aan de eigendommen van derden (incl. saneringskosten);
 • Saneringskosten op het eigen terrein;
 • Herstel- en heropbouwkosten van roerende en onroerende goederen die beschadigingen oplopen tijdens de sanering;
 • Milieu aansprakelijkheid bij lichamelijk of stoffelijk letsel aangebracht aan derden ten gevolge van de verontreiniging;
 • De milieu aansprakelijkheid veroorzaakt door (onder)aannemers;
 • De opgelopen bedrijfsschade ten gevolge van de milieuschade;
 • Milieuschade ten gevolge van het vervoer van goederen.

Milieu aansprakelijkheidsverzekering transport

Ik hoef vast niet te zeggen dat de laatst aangehaalde dekkingsgrond natuurlijk uiterst interessant is. Vooral indien goederen worden vervoerd die ernstige milieuschade kunnen veroorzaken, is het afsluiten van een zogenoemde milieu aansprakelijkheidsverzekering transport aangeraden. Natuurlijk beschikt een transportbedrijf al over een uitgebreide set verzekeringen, toch kennen zij een aantal beperkingen:

 • De brandverzekering dekt de verwijdering van verontreinigende grond niet;
 • De klassieke BA-verzekeringen hebben vaak een beperkte dekking die bij milieuschade niet altijd zal volstaan;
 • Bij de klassieke BA-verzekeringen is het milieurisico soms expliciet uitgesloten;
 • Klassieke aansprakelijkheidsverzekeringen dekken enkel de foutaansprakelijkheid (bv. milieuschade ten gevolge van een ongeval) maar niet de graduele milieuschade of de schade ten gevolge van het niet naleven van milieuvoorschriften.

Hoeveel kost de milieu aansprakelijkheidsverzekering transport?

Dat valt niet vooraf te zeggen. Elke verzekeraar hanteert immers eigen tarieven die bovendien afhankelijk zijn van uiteenlopende factoren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De uitgevoerde activiteiten en de goederen die worden getransporteerd;
 • Het aantal transporten per jaar;
 • Het aantal sites en de terreinen waar goederen worden opgeslagen;
 • De ligging en de locatie van de terreinen;
 • Eventuele reeds aanwezige contaminaties;
 • De omzet van het bedrijf;
 • Het personeelsbestand;

Daarbovenop zullen ook de vrijstellingen, de eigen risico’s en de dekkingslimieten de kostprijs van de milieu aansprakelijkheidsverzekering transport meebepalen. Omdat lang niet alle dekkingen even interessant zijn en zo het totale kostenplaatje onnodig de hoogte opstuwen, is het belangrijk om de milieu aansprakelijkheidsverzekering transport samen te laten stellen door een gespecialiseerde verzekeraar. Over het algemeen kan een nicheverzekeraar immers de beste dekking verlenen en daar het scherpste prijskaartje aan vasthangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here