DELEN

Het lijkt erop dat het voor het landbouwrampenfonds 2019 het laatste levensjaar wordt, gezien de weersverzekering eind 2019 zijn intrede doet. Het voortbestaan van het landbouwrampenfonds stond al langer ter discussie. De klimaatverandering heeft het aantal landbouwrampen fors opgedreven waardoor het landbouwrampenfonds in zijn huidige vorm niet langer kon voortbestaan. Daarom wordt het landbouwrampenfonds vervangen door een brede weersverzekering die de landbouwer op de particuliere verzekeringsmarkt moet afsluiten. Deze brede weersverzekering zal wel worden gesubsidieerd.

Wat is de brede weersverzekering?

Een brede weersverzekering wordt afgesloten bij een klassieke verzekeringsmaatschappij. De brede weersverzekering zal ondernemers die een open teelt hebben, denk bijvoorbeeld aan akkerbouw of fruitteelt, beschermen tegen de schade door weersomstandigheden. In de praktijk dekt de brede weersverzekering droogte, regenval, storm, hagel, ijs en vorst en hun gevolgen. Elke verzekeraar is vrij om een eigen polis op te stellen en dus kunnen de polisvoorwaarden ook van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Er is met andere woorden geen eenduidige regeling meer voor het vergoeden van ­landbouwschade, zoals dat bij het landbouwrampenfonds wel het geval was.

Vlaamse subisidie weersverzekering vanaf 2020

De Vlaamse overheid heeft alvast beslist om de weersverzekering vanaf 2020 te subsidiëren. Uiteraard gaat het dan enkel om de weersverzekering voor percelen die ook in het Vlaams Gewest gelegen zijn. In eerste instantie zal de subsidie 65% van de jaarlijkse premie voor de weersverzekering, excl. de verzekeringstaks, vergoeden. De ruime compensatie moet de gevolgen van de afschaffing van het landbouwrampenfonds enigszins verzachten. Vanaf 2023 wordt de subsidie voor de weersverzekering wel teruggeschroefd.

Vanaf 2023 kunnen ondernemers de subsidie van 65% enkel nog ontvangen voor de grootste verzekerde oppervlakte en dit in de eerste drie jaar. Voor bijkomende verzekerde oppervlakken wordt een subsidie voorzien tussen 0 en 65 %, afhankelijk van het beschikbare budget.

De voorwaarde voor subsidiëring is bovendien dat het gaat om een door de Vlaamse Overheid erkende brede weersverzekering. Voor wat 2020 betreft zijn er vijf erkende brede weersverzekeringen:

  • Het verzekeringsproduct ‘KBC Weerpolis Brede Weersverzekering’ van KBC verzekeringen
  • Het verzekeringsproduct ‘Brede Weersverzekering exclusief aangeboden door Nuytten Verzekeringen N.V.’ van MS AMLIN INSURANCE SE
  • Het verzekeringsproduct ‘Brede Weersverzekering / Brede weersverzekering Vlaams Gewest’ van Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. en BFAO U.A.
  • Het verzekeringsproduct ‘SECUFARM® 6’ van Vereinigte Hagel

Uitdoving landbouwrampenfonds na 2019

Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 kan het landbouwrampenfonds nog wel tegemoetkomingen toekennen. Het gaat om een gedeeltelijke vergoeding voor onverzekerde schade aan teelten die in principe konden worden verzekerd door de brede weersverzekering. Om te voorkomen dat er sprake zou zijn van onrechtmatige staatssteun, wat door Europa gegarandeerd zou worden teruggefloten, moet er wel minstens een deel van het areaal privaat verzekerd zijn.

Hoe groot de gedeeltelijke tegemoetkoming door het vroegere landbouwrampenfonds nog zal zijn, is afhankelijk van het deel van het landbouwareaal dat wel privaat verzekerd is. Hierbij maakt men een onderscheid tussen een privaat verzekerd areaal van 25% tot minder dan 50% enerzijds en 50% of meer anderzijds. Vanaf 2025 zullen er vanuit het landbouwrampenfonds geen vergoedingen meer worden toegekend.

Jaar Gedeeltelijke tegemoetkoming bij 25% tot < 50% areaal privaat verzekerd Gedeeltelijke tegemoetkoming bij ≥ 50% areaal privaat verzekerd
2020 40% 80%
2021 32% 64%
2022 24% 48%
2023 16% 32%
2024 8% 16%

Waarop letten bij vergelijken brede weersverzekering?

Verzekeraars krijgen de vrijheid om zelf een polis op te stellen en hierin talloze clausules op te nemen. Hierdoor moet je niet alleen de premie vergelijken maar ook rekening houden met andere factoren, zoals:

  • Wanneer komt de weersverzekering tussen? Verzekeraars kunnen bepaalde normen opleggen, zoals bijvoorbeeld een aantal graden vorst of een minimale hoeveelheid neerslag.
  • Is er een eigen risico en wat is het eigen risico?
  • Is er een beperking tot het maximaal uitbetaald bedrag (per schadegeval en/of per jaar)?
  • Welke uitsluitingen worden in de polis opgenomen? Bij de meeste verzekeraars is de schade ten gevolge van een door de overheid opgelegd beregeningsverbod bijvoorbeeld uitgesloten, maar ook andere uitsluitingen zijn mogelijk.
  • Wat is de verzekerde waarde? Sommige verzekeraars verzekeren enkel de kwantiteit terwijl anderen ook rekening houden met de kwaliteitswaarde van de teelt. En voor fruittelers is het van belang om na te gaan of enkel de oogst wordt verzekerd of ook de schade aan de bomen.
  • Vanaf welke schadedrempel (minimaal 20% voor erkende verzekeringsproducten) komt het schadegeval in aanmerking en hoe berekent men het schadepercentage?

Er zijn bovendien nog een aantal zaken die van belang kunnen zijn bij het vergelijken van de weersverzekering. Het aantal erkende verzekeringsproducten is vrij beperkt, dus mijn advies luidt ook: vraag overal een offerte op en vergelijk ze detaillistisch. Leg het vooral even naast de praktische situatie en confronteer het ook even met de weerkundige gegevens van de afgelopen jaren. Enkel zo vind je een passende weersverzekering na 2019.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here