DELEN

In economisch moeilijke tijden zoals vandaag krijgen ondernemingen te maken met talloze bekommernissen. Een schuldenberg helpt daarbij allesbehalve. Bij het herschikken van schulden zijn er gelukkig verschillende mogelijkheden. Een schuldeiser kan er bijvoorbeeld mee instemmen om een schuld kwijt te schelden. De onderneming hoeft de schuld dan niet terug te betalen. Een andere optie is de omzetting van schuld in kapitaal. Dat is bijvoorbeeld wat hoofdaandeelhouder Marc Coucke recent deed bij de voetbalclub RSC Anderlecht: hij koos voor de omzetting van schuld in kapitaal. Het ging om zo’n 18 miljoen euro. We leggen uit hoe het omzetten van schuld in kapitaal werkt en wat de gevolgen hiervan zijn.

Mechanisme van de omzetting van schuld in kapitaal

Bij een omzetting van schuld in kapitaal wordt de schuld in principe niet kwijtgescholden, maar definitief in de onderneming ondergebracht. Het is te vergelijken met een kapitaalsverhoging, waarbij bijvoorbeeld Marc Coucke 18 miljoen euro zou inbrengen in RSC Anderlecht. Die 18 miljoen euro wordt dan meteen gebruikt om de schuld aan hemzelf te betalen. In de praktijk kunnen de twee bedragen dus gewoon tegenover elkaar worden weggestreept en spreekt men van een omzetting van schuld in kapitaal. De schuld verdwijnt en het kapitaal van de onderneming stijgt, waardoor er meer aandelen worden uitgegeven. De vroegere schuldeiser krijgt deze aandelen.

Aan de omzetting van schuld gaan er heel wat formaliteiten vooraf. Zo moet er een bijzonder bestuursverslag worden opgesteld en is er ook een verslag van de commissaris of een bedrijfsrevisor nodig. Onder het oude vennootschapsrecht had men steeds 3/4 van de stemmen nodig om tot een kapitaalsverhoging over te gaan, maar onder het nieuwe vennootschapsrecht kan dit in een bv ook met een gewone meerderheid. Voor een nv zijn de oude regels behouden gebleven.

Gevolgen van de omzetting van schuld in kapitaal

Op het eerste gezicht gaat het om een vestzak-broekzakoperatie, in de praktijk heeft een omzetting van schuld wel degelijk een aantal gevolgen. Dat is met name het geval als er ook andere aandeelhouders zijn.

In de eerste plaats zorgt de omzetting van schuld ervoor dat het nettoactief van de vennootschap stijgt, omdat de schuld geen opeisbare schuld meer is. Ten tweede betekent de omzetting van schuld in kapitaal dat de schuldeiser (meer) aandelen vergaart, wat ervoor zorgt dat de andere aandeelhouders verwateren. De omzetting van schuld zorgt er met andere woorden voor dat de positie van de (voormalige) schuldeiser zich versterkt. In de praktijk zullen andere aandeelhouders dan ook niet zomaar akkoord gaan met een omzetting van schuld in kapitaal en zal het steeds deel uitmaken van onderhandelingen en een breder gedragen akkoord.

Dat laatste was bijvoorbeeld ook het geval voor de voetbalclub RSC Anderlecht. Enerzijds was er sprake van de omzetting van schuld in kapitaal door Marc Coucke (18 miljoen euro) in combinatie met een uitstel van terugbetaling voor 33 miljoen euro. Daardoor zou de positie van Marc Coucke versterkt worden en de positie van de andere aandeelhouders verwateren. De positie van Marc Coucke werd echter op zijn beurt beperkt doordat er ook vers geld werd ingebracht door de vennootschap Mauvavie van Wouter Vandenhaute en Geert Duyck, Joris Ide, Steven Buyse en Michaël Lavrysen. De overige aandeelhouders uit het ancien régime, zoals de dochters van de familie Van den Stock, investeerden niet mee en verwaterden wel. Procentueel genomen bezitten zij dus steeds minder aandelen en hierdoor verdwijnen ze naar de achtergrond.

Hulp bij de omzetting van schuld in kapitaal

Het omzetten van schuld in kapitaal is slechts een manier om de schuldenberg van een onderneming aan te pakken. Het is aan te raden om een schuldenberg steeds op verschillende manieren aan te pakken, ook wat de persoonlijke financiën betreft. Een kwijtschelding van schuld kan bijvoorbeeld ook interessant zijn, omdat dit voor de kwijtschelder in principe een fiscaal aftrekbare beroepskost is. Als je meer wil weten over deze mogelijkheden raden we aan om erover te spreken met een boekhouder. Als je nog geen boekhouder hebt, kan je via deze website eenvoudig een boekhouder vinden. Laat je gegevens achter, geef aan waarvoor je de hulp van een boekhouder nodig hebt en wij helpen jou vervolgens helemaal gratis een goede boekhouder te vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here