DELEN

De titel van hofleverancier – eigenlijk de Gebrevetteerde Hofleveranciers van België – is een titel die je niet zomaar krijgt. De titel van hofleverancier wordt toegekend door het paleis. Men wordt enkel bij koninklijke beschikking hofleverancier. Het predicaat hofleverancier is beschermd en mag niet zomaar worden aangenomen. Wat betekent hofleverancier? Wanneer ben je hofleverancier? Het zijn slechts enkele van de vragen die hieronder worden beantwoord.

Wat is een hofleverancier?

De titel van hofleverancier is een titel die bedrijven die de titel krijgen toegekend, mogen voeren. Al in 1833, slechts drie jaar na de onafhankelijkheid van ons land, werd de titel van hofleverancier ingevoerd. Het duurde echter tot 1935 voordat er duidelijke en objectieve toekenningsvoorwaarden werden vastgelegd. In 2000 werden deze toekenningsvoorwaarden nog vernieuwd. Tot op heden zijn het deze vernieuwde toekenningsvoorwaarden die de toegang tot de titel van hofleverancier regelen.

De titel levert in principe geen wettelijke voordelen op, behalve dan dat het toekennen van het predicaat hofleverancier wat media-aandacht krijgt en dat het bedrijven helpt om zich van de concurrentie te onderscheiden. In het buitenland wordt er vaak heel wat waarde aan de titel van hofleverancier gehecht, omdat het natuurlijk wel een teken is dat het om een betrouwbaar bedrijf gaat. Verder biedt het predicaat hofleverancier geen recht op een monopolie om aan het hof te leveren en wil het niet zeggen dat het paleis op jouw diensten zal blijven rekenen. Het is louter symbolisch en het heeft enkel waarde omdat mensen waarde willen hechten aan dergelijke symbolen.

Wil je hofleverancier worden, dan moet je in ieder geval aan een aantal eisen voldoen. De koning mag niet zomaar eender welk bedrijf uitroepen tot koninklijke hofleverancier. Hieronder lees je er meer over.

Hofleveranciers zijn thuis in de meest uiteenlopende sectoren

In alle sectoren zijn er hofleveranciers te vinden, op dit punt zijn er dan ook geen beperkingen. Het kan daarbij ook gaan om grote of kleine bedrijven, gaande van eenmanszaken tot nv’s. Noch de vennootschapsvorm, noch de grootte van het bedrijf zijn een eis om de titel van hofleverancier te verkrijgen. Op de lijst met koninklijke hofleveranciers van België staan dan ook niet alleen grote multinationale ondernemingen als Sony (Belgium), maar bijvoorbeeld ook Piano’s Maene nv en Kurve Lichttechniek Waasland bvba.

Hoe word je hofleverancier?

Om koninklijke hofleverancier te worden, moet je in de eerste plaats regelmatig leveren aan het Koninklijk Paleis. Daarnaast dien je zelf een aanvraag in te dienen om het predicaat hofleverancier te krijgen. Deze aanvraag wordt beoordeeld op basis van diverse objectieve toekenningsvoorwaarden.

Het onderzoek naar deze voorwaarden wordt niet uitgevoerd door de koning zelf, Zijne Majesteit heeft wel andere dingen te doen, maar door de Heer Intendant van de Civiele Lijst van Zijne Majesteit de Koning. Van hieruit zal men de koning adviseren om de titel van hofleverancier al dan niet toe te kennen. Zowel bij het toekennen als bij het afwijzen van de aanvraag wordt er nooit een rechtvaardiging gegeven. Je weet dus niet waarom je de titel van hofleverancier al dan niet krijgt.

Toekenningsvoorwaarden om koninklijke hofleverancier te worden

De Intendant van de Koning baseert zich bij het beoordelen van de aanvraag op de achtbaarheid van de aanvrager. Daarnaast moet de aanvrager ingeschreven zijn in het Handelsregister en een maatschappelijke zetel hebben in België. Alsook moet de aanvrager al minstens vijf jaar leveringen en/of prestaties hebben uitgevoerd voor het paleis, waarbij deze leveringen zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit aan de eisen voldeden.

Voorrechten van de titel van hofleverancier

De titel van hofleverancier geeft zoals eerder aangehaald geen recht op een monopolie. Ook biedt het geen garantie op het mogen leveren in de toekomst. Het geeft enkel het recht om de titel “Gebrevetteerd Hofleverancier van België” te voeren en een wapenschild te mogen afbeelden. Men mag een Koninklijk Wapen hanteren en daarmee aangeven dat men de titel van hofleverancier mag voeren, maar daar stopt het zowat. Daarbij dient men bovendien heel wat regels te respecteren.

Waar mag men de titel van hofleverancier voeren?

Wie de titel heeft gekregen, mag het Koninklijk Wapen weergeven op producten, verpakkingen en op commerciële en administratieve documenten. Hieraan zijn verschillende regels verbonden. Het mag wel worden weergegeven op reclamedocumenten, maar daarop mag slechts één enkele afbeelding van het Wapen zijn opgenomen. Ook op gebouwen, voertuigen die worden gebruikt voor de leveringen en standen op handelsbeurzen mag het Koninklijk Wapen worden gehanteerd. Telkens gelden er diverse voorwaarden. Op een transportmiddel mogen bijvoorbeeld slechts twee afbeeldingen van het Koninklijk Wapen zichtbaar zijn, terwijl ze niet alle twee tegelijkertijd zichtbaar mogen zijn.

Voorwaarden voor het gebruik van de titel van hofleverancier

Wie de titel van hofleverancier en het Koninklijk Wapen wil hanteren, moet zich aan allerlei regels houden. Naast de bijzondere voorwaarden die hierboven reeds zijn aangehaald, gelden er allerlei algemene voorwaarden die steeds in acht moeten worden genomen. Zo moet het gebruik van het Koninklijk Wapen steeds getuigen van goede smaak en discretie, moet de afbeelding in verhouding staan met de context en dergelijke meer.

Deontologische regels bij het voeren van de titel van hofleverancier

Verder gelden er diverse deontologische regels die de koninklijke hofleverancier bij de bedrijfsvoering moet hanteren. De basisregel is daarbij dat de houder van de titel van hofleverancier een absolute discretie moet aannemen met betrekking tot de relaties met het Hof en de Koninklijke Familie. Hij mag zich niet associëren met persberichten over de Koninklijke Familie en hij mag niet zonder de toestemming van de Koninklijke Familie foto’s van de familie gebruiken of naar het privéleven van de Koninklijke Familie verwijzen.

Vragen die door de media worden gesteld over het brevet, zijn niet te beantwoorden en zijn door te sturen naar de vzw De Gebrevetteerde Hofleveranciers van België. Ten slotte geldt dat de houder van de titel van hofleverancier niet enkel het Paleis toe, maar ook naar al zijn andere klanten toe, de goede kwaliteit van zijn diensten garandeert.

Wanneer hofleverancier af?

De titel van koninklijke hofleverancier wordt niet voor eeuwig en altijd toegekend. Het eindigt automatisch als het bedrijf wordt stopgezet of geliquideerd en wanneer het bedrijf overgaat op een nieuwe eigenaar. Ook bij een naamswijziging van het bedrijf, een faillissement en zelfs bij een wijziging van het maatschappelijke doel gaat de titel van hofleverancier verloren. Verder wordt de titel van hofleverancier automatisch ingetrokken bij de troonoverdracht. De titel van hofleverancier is namelijk verbonden aan de vorst die de titel toekent. Bij de troonswisseling kent de nieuwe koning in principe wel meteen nieuwe titels toe aan de bedrijven die reeds op de vorige lijst stonden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here