DELEN

Lange tijd was de Britse limited ook voor Belgen een interessante manier om een vennootschap op te richten. Onder het Europees recht kon dat vrij eenvoudig en kreeg je dan een dubbele structuur, met een Britse ltd in het Verenigd-Koninkrijk en een “bijhuis” van de Britse limited in België. De exacte gevolgen van de Brexit blijven afhankelijk van de vraag of het een harde of een zachte Brexit wordt, maar in het slechtste geval brengt het vooral een aantal extra formaliteiten met zich mee. Een Engelse limited oprichten blijft ook na de Brexit mogelijk.

Voordelen ltd boven bv

Een Britse limited vertoont een aantal gelijkenissen met de Belgische bv. Een Britse ltd oprichten vereist bijvoorbeeld ook dat je geen minimumkapitaal nodig hebt. Toch is een Engelse limited oprichten nog eenvoudiger dan een Belgische bv oprichten. Een Engelse limited oprichten doe je bijvoorbeeld zonder een notariële akte of zonder dat je een financieel plan moet maken. Dat kan best wel wat schelen op het vlak van de te maken kosten.

Daarnaast kan een Engelse limited oprichten heel snel, vaak al binnen enkele uren. Omwille van het formalisme zijn dergelijke snelheden in België gewoon niet mogelijk. Een Britse ltd oprichten kan ook al door één persoon. Dit voordeel hebben we niet alleen wanneer we een limited starten, maar bijvoorbeeld ook als je aandelen gaat verkopen of overdragen. Ook dan is de tussenkomst van de notaris niet nodig. Zowel de ontbinding als de vereffening van de Britse limited verloopt volgens Engels recht en dat heeft toch wel een aantal voordelen.

Verder spelen bij een Britse limited dezelfde voordelen als bij een bv, zoals het ontbreken van oprichtersaansprakelijkheid.

Ten slotte kan een Britse limited ook gewoon een betere uitstraling met zich meebrengen. Bij internationale transacties is men vaak beter vertrouwd met een Britse limited dan met bijvoorbeeld een Belgische bv.

Nadelen ltd ten opzichte van een bv

Sinds de hervorming van het vennootschapsrecht, waardoor je ook in België geen startkapitaal nodig hebt om een bv op te richten, zijn de belangrijkste voordelen van de ltd boven de bv komen te vervallen. De nadelen van een ltd blijven echter bestaan.

Daarnaast is het voor Belgen vaak moeilijk om zelf aan alle fiscale verplichtingen in het Verenigd-Koninkrijk te voldoen. Daarvoor moeten ze vaak lokale kennis in huis halen. Omdat je bovendien werkt met een Britse ltd én een Belgisch bijkantoor, maak je deze kosten twee keer.

Vervolgens moet je er rekening mee houden dat de fiscus vaak sneller overgaat tot gerichte controles bij buitenlandse vennootschappen, ook wanneer het om een Britse limited gaat. Het risico dat er sprake is van fiscale fraude is per slot van rekening groter. Dat is natuurlijk geen ramp als je je netjes aan alle regeltjes houdt, maar brengt vaak wel extra kosten met zich mee.

Werk je ten slotte vooral met Belgische bedrijven? Dan kunnen zij zich natuurlijk vragen stellen bij de keuze voor een Britse limited. Het werpt voor hen ook drempels op, omdat ze bijvoorbeeld niet zomaar een Belgisch incassobureau achter hun centen aan kunnen sturen. Een ltd starten heeft dus niet altijd een imagovoordeel.

Goed om te weten: de Belgische regels blijven in veel gevallen gewoon gelden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de bestuurdersaansprakelijkheid of de aansprakelijkheid bij niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing. Daaraan kan de Britse limited niks veranderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here