DELEN

Naast de gewone socialezekerheidsbijdragen is er ook de zogenaamde Wijninckxbijdrage. Dit is een jaarlijkse bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor werknemers en zelfstandigen die een hoog aanvullend pensioen hebben opgebouwd. De Wijninckx bijdrage berekening wordt automatisch gemaakt, maar de vennootschap draagt steeds de eindverantwoordelijkheid.

Wat is de Wijninckxbijdrage?

De zogenaamde Wijninckx-bijdrage werd in 2012 ingevoerd, maar aanvankelijk golden er een aantal overgangsmaatregelen. De definitieve regeling is sinds 2019 van toepassing. De Wijninckx-bijdrage is een bijzondere socialezekerheidsbijdrage die van toepassing is voor zelfstandigen en werknemers met een hoge aanvullende pensioenopbouw. Het is de vennootschap of de werkgever die de Wijninckx-bijdrage moet betalen en niet de bedrijfsleider of de werknemer. Het is de DB2P (Databank Aanvullende Pensioenen) die de Wijninckx bijdrage berekening maakt. Voor zelfstandigen staat het RSVZ in voor de inning van de Wijninckx-bijdrage.

Automatische Wijninckx bijdrage berekening

Als de vennootschap de Wijninckx-bijdrage moet betalen, ontvang je daarvan een bericht. Via de online toepassing van de DB2P kunnen ze vervolgens het bedrag van de Wijninckx-bijdrage raadplegen, net zoals de betalingsmodaliteiten en de Wijninckx bijdrage berekening. Hoewel de Wijninckx-bijdrage automatisch wordt berekend, draagt de vennootschap altijd de eindverantwoordelijkheid voor een correcte Wijninckx bijdrage berekening. Het is dus belangrijk om de Wijninckx bijdrage berekening te controleren. Als je een fout in de Wijninckx bijdrage berekening vaststelt, dien je contact op te nemen met de pensioeninstelling die de aangifte kan aanpassen.

Hoe gaat de Wijninckx bijdrage berekening?

Omdat je de Wijninckx bijdrage berekening zelf moet controleren, is enig inzicht in deze Wijninckx bijdrage berekening op zijn plaats.

In eerste instantie dien je na te gaan of er überhaupt een Wijninckx-bijdrage moet worden betaald. Dit wil zeggen dat je moet controleren of de wettelijke pensioendoelstelling is overschreden. Het gaat om een drempel die gelijk is aan het maximaal wettelijk pensioen van de openbare sector op 1 januari van het jaar voordien. Bij de Wijninckx bijdrage berekening van 2021 kijk je dus naar 1 januari 2020 en voor de berekening van de Wijninckx-bijdrage van 2020 keek men naar 1 januari 2019. Hiervoor worden de pensioenreserves van het aanvullend pensioen van de tweede pijler als een rente uitgedrukt en schat men het wettelijk pensioen forfaitair en vermenigvuldigt men dit met een loopbaanbreuk.

Als de drempel is overschreden, vindt de daadwerkelijke Wijninckx bijdrage berekening plaats. Voor de Wijninckx bijdrage berekening past men 3% toe op het aandeel in de verhoging van de pensioenreserves van dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Voor de Wijninckx bijdrage berekening in 2021 past men dus volgende formule toe:

Wijninckx bijdrage 2021 = 3% x (Pensioenreserve op 1 januari 2021 – pensioenreserve op 1 januari 2020)

Betalen van de Wijninckxbijdrage

Als er een Wijninckxbijdrage moet worden betaald, moet de Wijninckxbijdrage uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar gestort zijn. Gebruik daarbij steeds de betaalgegevens en de gestructureerde mededeling die in de DB2P-toepassing zijn meegedeeld.

Bij een laattijdige betaling van de Wijninckxbijdrage zal het RSVZ een herinneringsbrief verzenden en zo nodig de deurwaarder inschakelen. Bovendien rekent het RSVZ per maand vertraging een verhoging van 1% op het onbetaalde deel en dit tot en met de maand van de betaling. In sommige behartigenswaardige gevallen schendt het RSVZ de verhogingen – maar niet de Wijninckxbijdrage – geheel of gedeeltelijk kwijt. Hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag tot verzaking in te dienen. De voorwaarde is wel dat de Wijninckxbijdrage, net zoals de herinneringskosten, dan wel al betaald is.

Wijninckx bijdrage: boekhouding

Als je meer wil weten over de Wijninckxbijdrage of de Wijninckx bijdrage berekening is je boekhouder je eerste aanspreekpunt. De boekhouder kan je ook helpen met het optimaliseren van de pensioenopbouw en het voorkomen van nare verrassingen. Heb je nog geen boekhouder? Via deze website kan je eenvoudig de juiste boekhouder vinden. Laat je gegevens achter en je ontvangt drie offertes van goede boekhouders die je kunnen helpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here