DELEN

Het begin van het nieuwe jaar nadert met rasse schreden. Voor velen is dit het begin van de wintersolden. Die wintersolden gaan zoals vanouds van start op 3 januari en lopen door tot 31 januari. Toch zijn de wintersolden niet zo vrijblijvend. Zowel de solden- als de sperperiode, die intussen al van start is gegaan, zijn strikt gereglementeerd. Om ervoor te zorgen dat je dit jaar geen inbreuken begaat, zijn de regels hieronder nog even allemaal weergegeven. Afronden doe ik met de gevolgen van zo’n inbreuk. Voorkomen is beter dan genezen, zoveel is duidelijk.

Welke goederen mag je in de solden verkopen?

In de solden mag je enkel goederen die voor de start van de soldenperiode al minimaal dertig dagen te koop werden aangeboden, met een (sterk) verlaagde prijs verkopen. Bovendien moeten die goederen nog in jouw bezit zijn aan het begin van de soldenperiode zelf.

Lees ook: Wetgeving verkoop in en uit de winkel

Hoe zit het met de sperperiode?

De sperperiode is reeds op 3 december ingegaan en loopt tot 2 januari. Om te garanderen dat er ook effectief sprake is van een prijsdaling tijdens de soldenperiode, is ook de sperperiode strikt gereglementeerd. Onder andere voor de kledingsector is dit nadrukkelijk het geval. Hier mag mijn tijdens de sperperiode geen prijsverminderingen aankondigingen of waardebonnen verspreiden die korting bieden tijdens die sperperiode. De solden zelf, mag men dus wel gewoon aankondigen. De aankondiging moet dan wel concreet de begindatum van de soldenperiode aangeven.

Anderzijds mogen er in sommige gevallen toch gewoon prijsverminderingen worden aangeboden tijdens de sperperiode. Een eerste uitzondering vinden we bij braderijen. Deze uitzondering is beperkt tot maximaal vier dagen per sperperiode en geldt enkel voor braderijen die worden georganiseerd door plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking worden georganiseerd. Ook gezamenlijke aanbiedingen en uitverkopen zijn tijdens de sperperiode wel nog steeds gewoon toegestaan.

Lees ook: Lanceringsprijzen of toch maar solden toepassen?

Weet overigens dat er geen probleem is met het verlagen van de prijs tijdens de sperperiode. Enkel het aankondigen van die prijsvermindering is met andere woorden verboden.

Solden en de prijsvermindering

Wanneer je goederen in de solden wil verkopen, moet er ook effectief sprake zijn van verlaagde prijzen. De prijs moet dan ook lager zijn dan de referentieprijs en mag niet misleidend zijn. Verkoop met verlies is niet verplicht, maar is tijdens de soldenperiode wel toegestaan.

Lees ook: Verkoopprijs producten berekenen

Controle en sanctionering inbreuken op wetgeving solden- en sperperiode

Het is de Algemene Directie Economische Inspectie die de naleving van de regels met betrekking tot de solden- en sperperiode uitoefent. Echter kan men ook inbreuken signaleren via de website meldpunt.belgie.be.

Stelt men een inbreuk vast? Dan zal men er een proces-verbaal van opmaken en een minnelijke schikking voorstellen of het dossier doorverwijzen naar het parket. De correctionele geldboetes variëren van 1.375 tot 55.000 euro. Bij herhaaldelijke vaststelling van inbreuken kan men bovendien een vordering tot staking instellen en een dwangsom opleggen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here