DELEN

Het nieuwe jaar brengt altijd wel nieuwe regels. Ook werkgevers ontspringen de dans niet en worden geconfronteerd met een aantal nieuwe wetten of regels die worden verlengd. Dat eerste is bijvoorbeeld het geval voor de nieuwe Klokkenluidersrichtlijn, terwijl de coronasteunmaatregelen in 2022 zijn verlengd. Hieronder zijn de belangrijkste nieuwigheden en verlengingen terug te vinden.

Coronamaatregelen en coronasteunmaatregelen in 2022

Omwille van de nieuwste coronaperikelen heeft de regering beslist om de coronasteunmaatregelen in 2022 te verlengen. De verlenging van de coronasteunmaatregelen in 2022 heeft onder andere betrekking op de regeling omtrent de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De verlenging van deze coronasteunmaatregelen in 2022 geldt op dit moment tot 31 maart.

De regeling omtrent de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht staat werkgevers toe om werknemers eenvoudiger in het stelsel van tijdelijke werkloosheid te plaatsen, waarbij het loon niet langer is verschuldigd en de sociale zekerheid werkloosheidsuitkeringen toekent. Nog minstens tot en met 31 maart 2022 kan deze regeling worden ingeroepen bij onvoldoende werk ten gevolge van de coronapandemie, bij de quarantaine van een medewerker die niet kan telewerken en wanneer een medewerker een kind moet opvangen dat nergens heen kan omwille van een quarantaine.

Een van de andere coronasteunmaatregelen die tot 2022 is verlengd, is de cao nr. 149 betreffende coronatelewerk. Deze cao schept een wettelijk kader voor het verplicht of aanbevolen telewerk ten gevolge van de coronacrisis in ons land. Een nieuwe coronamaatregel is dan weer de verplichte vaccinatie in de zorg. Tegen 1 april 2022 moeten alle gezondheidszorgbeoefenaars over een coronavaccinatie beschikken en de voorgeschreven herhalingsdosissen hebben gekregen.

Klokkenluidersrichtlijn

Ten tweede is er de EU Klokkenluidersrichtlijn, een richtlijn die eind 2019 al werd gepubliceerd. De Klokkenluidersrichtlijn biedt een betere bescherming aan werknemers-klokkenluiders en doet dat aan de hand van allerlei minimumvoorwaarden. De Klokkenluidersrichtlijn verplicht bedrijven met minstens vijftig werknemers om een intern meldingssysteem op te zetten en om een register bij te houden van ontvangen meldingen. De Klokkenluidersrichtlijn biedt verder bescherming tegen allerlei represailles ten opzichte van klokkenluiders. Er is onder andere in een ontslagbescherming voorzien.

Wijziging aan de flexijobs-wetgeving

Voor werkgevers die werken met flexijobs is het goed om te weten dat een achterpoortje in de flexijobs-wetgeving wordt gesloten. Het is al langer zo dat men niet als flexijobber aan de slag kan zijn bij de werkgever waarmee men ook al een arbeidsovereenkomst heeft, maar in het verleden werd dit omzeild door te kiezen voor een andere formele werkgever. De werknemer werd dan bijvoorbeeld via een uitzendkantoor tewerkgesteld. De flexijobs-wetgeving is op dit punt aangepast en verbiedt flexijobbers om tewerkgesteld te worden bij een werkgever waar men al minstens 4/5 werkt.

Verruiming van het mobiliteitsbudget in 2022

Werkgevers die het mobiliteitsbudget in hun onderneming invoeren, geven werknemers de optie om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget dat de werknemers op verschillende manieren kunnen besteden. In de praktijk bestaat het mobiliteitsbudget uit drie pijlers. In de eerste pijler van het mobiliteitsbudget kan de werknemer kiezen voor een elektrische wagen of voor een wagen die aan bepaalde normen voldoet. Vanaf 2026 geldt dat de wagens in de eerste pijler van het mobiliteitsbudget altijd emissievrij moeten zijn, momenteel is dat nog niet het geval. In de tweede pijler van het mobiliteitsbudget zitten verschillende duurzame vervoermiddelen, zoals een fiets, het openbaar vervoer en een deelauto. Wanneer er na de besteding in de eerste en/of de tweede pijler nog geld overblijft, kan de werknemer dit geld ontvangen. Hierop wordt wel eerst een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07% toegepast. Dit geldbedrag is de derde pijler van het mobiliteitsbudget.

Niet alleen blijft het systeem van het mobiliteitsbudget in 2022 behouden, bovendien worden de bestedingsmogelijkheden in de tweede pijler van het mobiliteitsbudget uitgebreid. Hierdoor kunnen werknemers het mobiliteitsbudget in 2022 bijvoorbeeld ook gebruiken voor de parkeerkosten als ze hun auto aan het station willen parkeren om het openbaar vervoer te gebruiken. Ook wordt de wachttijd voor het aanvragen van het mobiliteitsbudget in 2022 afgeschaft.

Houd er verder rekening mee dat het bedrag van het mobiliteitsbudget in 2022 begrensd is, zowel met een minimum als met een maximum. Het minimum bedraagt 3000 euro. Het maximum is een vijfde van het totale brutoloon of 16.000 euro per jaar, afhankelijk van welk van de twee het laagste is.

Nieuwe regels omtrent verenigingswerk in 2022

Op 31 december 2021 liep een tijdelijke regeling omtrent het verenigingswerk af, waardoor een nieuwe regeling omtrent verenigingswerk in 2022 in werking is getreden. Het houdt in dat verenigingswerkers in de socioculturele sector en de amateurkunsten tot 300 uur per jaar kunnen bijverdienen aan verenigingswerk in 2022. De vereniging dient daarbij geen solidariteitsbijdrage te betalen en de verenigingswerkers betalen slechts 10% personenbelasting. In de sportsector wordt het aantal uren zelfs naar 450 uur per jaar opgetrokken, waardoor ze nog meer kunnen bijverdienen aan verenigingswerk in 2022. Amateurvoetbalploegen kunnen de regeling bijvoorbeeld gebruiken om op een fiscaal vriendelijke manier stewards in te schakelen en hen voor hun inzet te vergoeden.

Verlenging van de innovatiepremie

De innovatiepremie is een premie die de werkgever kan toekennen aan creatieve werknemers die een nieuw idee uitvoeren binnen de onderneming. Het staat werkgevers toe om op een fiscaal vriendelijke manier medewerkers die vernieuwende ideeën aanbrengen te belonen. De verlenging van de innovatiepremie geldt tot het einde van 2022. Aan de innovatiepremie zijn verschillende voorwaarden gekoppeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here