DELEN

Wanneer je bedrijf groeit, groeit de werklast met je mee. Hierdoor kan een eerste werknemer aannemen langzaamaan interessant worden. Een eerste werknemer aannemen, blijft echter een grote drempel. Niet alleen omdat een werkgever veel verplichtingen na te leven heeft, maar ook omdat een eerste werknemer aannemen vaak een kost betekent die men maar moeilijk kan inschatten. Wij leggen je uit hoe je kan weten wat een eerste werknemer aannemen kost en wat er zoal bij komt kijken.

Berekenen wat een eerste werknemer kost

Het is moeilijk om te zeggen wat een eerste werknemer kost. Dit komt omdat de kost van een eerste werknemer aannemen afhankelijk is van talloze factoren, gaande van het loonpakket tot het gepresteerd aantal uren. Bovendien moet je mogelijk ook rekening houden met eventuele voorzieningen, beschermende kledij en dergelijke meer. Ook dergelijke zaken beïnvloeden namelijk wat een eerste werknemer kost.

Brutoloon beïnvloedt wat een eerste werknemer kost

De kostprijs van een eerste werknemer aannemen, is natuurlijk grotendeels afhankelijk van het loon dat je de werknemer toekent. We spreken daarbij van het brutoloon. Dit is het nettoloon met daarbovenop belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Het nettoloon is grotendeels afhankelijk van de persoonlijke situatie. Zo zal iemand met drie kinderen ten laste een hoger nettoloon krijgen dan iemand die nog geen kinderen heeft. Houd er rekening mee dat je bovenop het brutoloon ook nog eens patronale bijdragen moet betalen en dat er ook minimumlonen zijn vastgelegd. Ook cao’s kunnen loonbepalingen bevatten.

Gewerkt aantal uren per week

Een fulltime is in ons land een dienstbetrekking van 38 uur per week. Je kan een werknemer ook 40 uur per week laten werken, maar dit moet je dan compenseren met twaalf extra dagen vakantie. Buiten de mogelijkheid om overuren te presteren, is 40 uur per week het wekelijkse maximum. Daarnaast kan een werknemer ook parttime aan de slag of zijn er andere formules mogelijk. Er is wel een minimumgrens van drie uur per dag waarop je de werknemer inschakelt. Hoeveel uren een werknemer presteert, beïnvloedt natuurlijk wat een eerste werknemer kost.

Extralegale voordelen

Naast het loon kan je de werknemer ook extralegale voordelen toekennen. Dergelijke extralegale voordelen kennen vaak een gunstigere fiscale behandeling. Voorbeelden hiervan zijn een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en ecocheques. Vaak is het interessanter om het loon een tikkeltje te matigen en meer in te zetten op dergelijke extralegale voordelen. Meer extralegale voordelen hoeft er met andere woorden niet automatisch voor te zorgen dat de eerste werknemer meer kost.

Federale doelgroepvermindering beperkt wat een eerste werknemer kost

Een eerste werknemer aannemen, heeft een groot voordeel: mogelijk kom je in aanmerking voor de federale doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’. Deze doelgroepvermindering is er voor startende en kleine werkgevers uit de privésector. Als werkgever heb je voor je eerste werknemer recht op een volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor de volledige tewerkstellingsperiode. Ook voor de tweede tot en met zesde werknemer gelden er forfaitaire vrijstellingen.

Tevens heeft een nieuwe werkgever die zich bij een erkend sociaal secretariaat aansluit, recht op een tussenkomst in de administratieve kost voor de kwartalen dat hij deze doelgroepvermindering aanvraagt. Het gaat om een tussenkomst van 36,45 euro per kwartaal. Men zegt wel eens dat een werkgever het dubbele betaalt van wat een werknemer krijgt, maar bij een eerste werknemer ligt dit met andere woorden flink lager.

Geval per geval berekenen wat een eerste werknemer kost

Het is moeilijk om te zeggen wat een eerste werknemer aannemen kost. Het is nu eenmaal afhankelijk van verschillende factoren en de samenstelling van het loonpakket. Wel is het zo dat je bij de meeste sociale secretariaten terechtkan voor een gratis kostensimulatie eerste werknemer. Zo ontdek je al snel wat een eerste werknemer aannemen kost.

Uiteraard moet je de kostprijs van een eerste werknemer vergelijken met de meerwaarde die een eerste werknemer oplevert. In een ideaal geval resulteert een eerste werknemer aannemen in een omzetstijging en blijft er op het einde van de rit extra winst over. In de praktijk zal een nieuwe werknemer nog niet vanaf dag één een productief wonder zijn. Je moet dan ook rekenen met een inwerkperiode. Hoe dit alles de omzet en de winst beïnvloedt, zal uit het financieel plan moeten blijken.

De boekhouder is je eerste aanspreekpunt om je hierbij te helpen. Als je nog geen boekhouder hebt, helpen wij je graag in contact te brengen met een goede boekhouder uit je buurt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is je gegevens achterlaten. Maak gebruik van onze gratis en vrijblijvende dienst en laat ons voor jou een goede boekhouder zoeken.

Alternatieven voor definitief een eerste werknemer aannemen

Als blijkt dat definitief een eerste personeelslid in dienst nemen voor een te grote kost zorgt, zijn er gelukkig nog goede alternatieven voor definitief een eerste werknemer aannemen. Je kan in plaats van definitief een eerste werknemer aannemen bijvoorbeeld kiezen voor een tijdelijke tewerkstelling, zoals een contract van bepaalde duur of een interimcontract. Dan kan je op piekmomenten personeel inzetten. Ook interessant is bijvoorbeeld een IBO via de VDAB. Dan schakel je tijdelijk iemand in die de kans krijgt om ervaring of competenties te verwerven. Hierdoor kan je de inwerkperiode voordeliger overbruggen om uiteindelijk alsnog het eerste personeelslid in dienst te nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here