DELEN

Voor wie graag op de weg vertoeft en houdt van het logistiek wereldje is een eigen transportbedrijf beginnen inderdaad een goed idee. Toch kan je niet zomaar een eigen transportbedrijf beginnen. Wil je een eigen transportbedrijf beginnen dan zijn er namelijk een aantal oprichtingsvereisten waar je rekening mee moet houden, maar dit is lang niet het enige aandachtspunt. Wil jij een eigen transportbedrijf beginnen? Ontdek wat daarvoor nodig is en waar je zoal op moet letten.

Een transportbedrijf beginnen en de algemene vestigingsvereisten

Een transportbedrijf beginnen doe je natuurlijk eerst door een eigen zaak te starten. Dit wil zeggen dat je aan de algemene vestigingsvereisten moet voldoen. Een eigen transportbedrijf beginnen kan dus enkel wanneer je minstens 18 jaar oud bent. Daarnaast kan je pas een eigen transportbedrijf beginnen nadat je de bekende startersformaliteiten hebt doorlopen:

  • Een zichtrekening openen
  • Inschrijven bij het Ondernemingsloket
  • Een btw-nummer activeren
  • Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
  • Statuutwijziging melden bij het ziekenfonds

Wil je een eigen transportbedrijf beginnen in de vorm van een vennootschap, dan komen er nog extra formaliteiten bij kijken. Zo moet je mogelijk startkapitaal hebben of moet je langs bij de notaris, hoewel dit per vennootschapsvorm verschilt. Ook wanneer je met personeel werkt, zijn er heel wat zaken om aan te denken. Het is te veel om het allemaal op te sommen, maar onthoud dat je boekhouder je beste vriend is. De boekhouder loodst je doorheen het opstartproces en helpt je een groot of klein transportbedrijf starten. Als je nog geen boekhouder hebt, kan je hier de juiste boekhouder vinden.

Een eigen transportbedrijf beginnen kan enkel met een vervoersvergunning

Een eigen transportbedrijf beginnen kan enkel met een vervoersvergunning. Ook aan zo’n vervoersvergunning kleven er allerlei voorwaarden. Zo is het bijvoorbeeld vereist dat je een vestiging hebt in België.

Bovendien kan je enkel een vergunning verkrijgen en dus een transportbedrijf beginnen als je over een getuigschrift van vakbekwaamheid beschikt. Een vergunning verkrijg je eveneens indien een ander persoon, die de vervoerswerkzaamheden permanent en daadwerkelijk leidt, over zo’n getuigschrift beschikt. Wil je een eigen transportbedrijf beginnen, dan moet je slagen voor een examen dat door het ITLB (Instituut Wegtransport en Logistiek België) wordt georganiseerd. Het getuigschrift wordt vervolgens door de FOD Mobiliteit en Vervoer afgegeven. Als je niet slaagt bij de eerste deelneming, ben je verplicht om eerst de cursussen te volgen vooraleer je je opnieuw kan inschrijven.

Het examen goederenvervoer bestaat uit een schriftelijke proef met de onderdelen sociaal recht, arbeidsreglementering, kostprijsberekening, betalings- en financieringstechnieken, boekhouding en financiële analyse. Daarnaast volgt er ook een mondelinge proef. Reken op 790 euro voor de handboeken en een inschrijvingsrecht van 375 euro. Als je ook de opleiding volgt, moet je op 930 euro inschrijvingsgeld rekenen. Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Ten derde kan je enkel een transportbedrijf beginnen als je aan de betrouwbaarheidsvereiste voldoet. Dit wil zeggen dat de onderneming, de vervoersmanager en de persoon die het dagelijks bestuur uitoefent geen ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving mag hebben gepleegd, geen beroepsverbod mag hebben gekregen en geen ernstige strafrechtelijke veroordelingen mag hebben opgelopen. Dit is te bewijzen met een uittreksel uit het strafregister en een uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoersondernemingen.

Ten slotte moet de vervoerder ook financieel voldoende daadkrachtig zijn. In de praktijk wil dit zeggen dat een eigen transportbedrijf beginnen pas kan nadat je een borgtocht hebt gesteld. Dit is te bewijzen met een attest van de verzekeringsonderneming of kredietinstelling. De borgtocht bedraagt minimaal 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig en 5.000 euro voor elk bijkomend motorvoertuig.

Eventuele extra vergunningen transportbedrijf

In principe volstaat bovenstaande om een eigen transportbedrijf te beginnen. Er kunnen echter soms nog bijkomstige eisen gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er gevaarlijke producten worden vervoerd. Bij een zogenaamd ADR-vervoer moet de chauffeur namelijk over een ADR-certificaat beschikken dat verkregen wordt na een schriftelijk openboekexamen bij de ITLB. Ook voor het vervoeren van levende dieren is een vergunning nodig van het type 1 (kort transport) of type 2 (kort + lang transport). Deze vergunning is gratis aan te vragen bij het FAVV (voor landbouwhuisdieren en niet-landbouwhuisdieren), de provinciale controle-eenheid van het FAVV (voor landbouwhuisdieren, zoals runderen en kippen die bedrijfsmatig worden gehouden) of de dienst Dierenwelzijn (voor niet-landbouwhuisdieren, zoals honden of paarden).

Vergeet de verzekeringen niet

Weet dat bij een transportbedrijf beginnen ook risico’s horen. Je vervoert namelijk goederen van derden die toch een grote waarde vertegenwoordigen. Een enkel ongeval kan in gigantische schadeclaims resulteren. Daarom doe je er goed aan om je goed te verzekeren. Een voorbeeld daarvan is de verzekering transportaansprakelijkheid die onder meer schade, verlies en laattijdige levering dekt. Denk echter ook aan rechtsbijstandverzekeringen, de verzekering voor arbeidsongevallen of pechhulpverzekeringen. Bespreek ten slotte de situatie met de verzekeraar, want vaak zijn er allerlei beperkingen waarmee je rekening moet houden. Zo zijn ADR-transporten standaard vaak uitgesloten. Neem dit alles mee in je financieel plan, want dat is toch onontbeerlijk als je een eigen transportbedrijf beginnen op je agenda hebt staan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here