DELEN

Als bedrijfsleider klop je lange dagen en krijg je er heel wat stress bovenop. Toch kent het ook een aantal voordelen. Het feit dat je zelf jouw bezoldiging mag bepalen, is daar een voorbeeld van. Hoewel je in principe volledig vrij bent om jouw bezoldiging als bedrijfsleider te bepalen, leef je maar beter een aantal basisregels na. Helemaal vrij jouw eigen salaris bepalen, doe je dus ook niet echt. Toch toont onderstaand stappenplan aan dat je heel wat bewegingsruimte hebt.

# 1. Bepaal een ondergrens

Ken jouw uitgaven en je kent jouw ondergrens. Als bedrijfsleider moet je natuurlijk een salaris bepalen dat past bij jouw levensstandaard. Zorg ervoor dat je al jouw facturen tijdig kan betalen en dat er nog ruimte is om te sparen. Blijkt dit volgens jouw financieel plan onmogelijk? Dan zal je privé moeten besparen of misschien toch maar eens jouw financieel plan onder de loep moeten nemen.

# 2. Bepaal een bovengrens

De bovengrens is uiteraard de grens zoals het aangegeven wordt door jouw financieel plan. Hieronder hebben we het over het belang van een bezoldiging van 45.000 EUR bruto per jaar. Blijkt dit volgens jouw financieel plan onhaalbaar te zijn? Dan is het nog steeds een beter idee om een loon te bepalen dat wel haalbaar blijkt te zijn.

# 3. De magie van de grens van 45.000 EUR

Het is een cijfer om heel goed te onthouden. Indien je jezelf een bezoldiging toekent van 45.000 EUR, wordt jouw vennootschap immers aan een lagere vennootschapsbelasting onderworpen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor allerhande extra’s die je jezelf kan toekennen.

Uiteraard kan je jezelf nog steeds een hoger loon toekennen. Weet wel dat dat naast het loon ook de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen zullen stijgen. Raadpleeg daarom steeds een boekhouder of fiscalist: soms is het verder verhogen van de bezoldiging niet de interessantste piste.

# 4. Zoek manieren om het loon te optimaliseren

Er zijn uiteraard ook andere manieren om het loon aan te vullen zonder al te veel boven de grens van 45.000 EUR te bewegen. In de eerste plaats moet je denken aan de voordelen in natura. De bedrijfswagen is het meest bekende voorbeeld, maar ook een telefoon van het werk, een tankkaart, internet van de zaak etc. behoren tot de mogelijkheden.

In de tweede plaats is er de groep uitgestelde inkomsten. Het gaat onder andere om groepsverzekeringen en het vrij aanvullend pensioen.

Tot slot zijn er nog een aantal andere manieren om fiscaal voordelig gelden uit te keren. Zo is het in bepaalde gevallen interessanter om dividenden uit te keren dan loon. Hier zal jouw boekhouder jou over informeren. Kan je pakweg beroep doen op een vergoeding voor auteursrechten? Dan hoef je zelfs maar 7,5% roerende voorheffing te betalen. Het toont aan dat fiscale optimalisatie ook afhankelijk is van de bijzondere situatie. Raadpleeg jouw boekhouder voor meer informatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here