DELEN

De feestdagen zijn een ideaal moment voor een kerstcadeau voor werknemers. Een leuk kerstkado voor werknemers kan zowel fiscaal als sociaal interessant zijn, maar je mag niet elk kerstpakket belastingvrij geven. We leggen de regels voor je uit.

Geschenken personeel fiscaal onbelast geven

Het is in principe niet mogelijk om het hele jaar door belastingvrij geschenkjes aan personeel te geven. Anders zou je je personeel in waardebonnen kunnen uitbetalen. Daarom neemt de fiscus aan dat het altijd gewoon om loon gaat. Of dat is toch de regel waar dan weer uitzonderingen op bestaan.

Zo is het wel mogelijk om op bepaalde momenten geschenken aan personeel fiscaal voordelig te geven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij eervolle onderscheidingen, bij een huwelijk, bij een pensionering, op hun verjaardag, op Kerstmis et cetera. In deze gevallen kan het geschenkje gegeven worden terwijl het voor de werkgever 100% fiscaal aftrekbaar is, zonder dat het voor de werknemer belastbaar is en zonder dat er RSZ-bijdragen op te betalen zijn. Het maakt daarbij niet uit of het een echt kerstpakket is of om een cadeaubon gaat.

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Dat staat te lezen in de circulaire van 5 december 2018 (circ. 2018/C/125). Het gaat om een beperking van 40 euro per jaar per werknemer en dit voor al deze gebeurtenissen samen. Wanneer de werknemer kinderen heeft, wordt dit wel verhoogd met 40 euro per kind ten laste. Dit moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld op Sinterklaas een cadeau te geven voor de kinderen. In sommige gevallen wordt de grens zelfs verder opgetrokken tot:

  • 120 euro per jaar en per werknemer bij een geschenk voor een eervolle onderscheiding
  • 40 euro per jaar van volledige tewerkstelling, met een minimum van 120 euro voor pensionering. Voor de sociale zekerheid geldt er dan wel een maximum van 1.000 euro
  • 245 euro bij een huwelijk of wettelijk samenwonen

Kerstpakket belastingvrij geven: bijzondere regels en aandachtspunten

Wanneer bovenstaande grenzen overschreden worden, zijn er verschillende fiscale gevolgen die onder andere afhankelijk zijn van de mate van de overschrijding.

Bij de meest geringe overschrijding wordt het volledige bedrag in hoofde van de werkgever verworpen. Bij een cadeau van 41 euro, wordt de volledige 41 euro uit de kosten gehaald en niet enkel die ene euro.

Bij de werknemer is de situatie anders. Voor een werknemer kan zo’n overschrijding in principe nog steeds belastingvrij zijn, op voorwaarde dat het niet gaat om een sociaal voordeel. Dit is een feitenkwestie en ongeacht het bedrag van het cadeau. Daarnaast mag het kerstpakket voor de belastingen niet meer dan 50 euro bedragen. Wanneer die grens overschreden wordt en er geen sprake is van een sociaal voordeel, zal het bedrag toch als een voordeel van alle aard aan de bijdragen voor de sociale zekerheid worden onderworpen. Voor de werkgever is dit dan weer wel aftrekbaar.

Een kerstcadeau voor het personeel kan zeker interessant zijn, maar er zijn veel fiscale en sociale regeltjes om rekening mee te houden. Bovendien moet er steeds worden nagegaan in welke mate andere cadeautjes al aan het budget hebben geknaagd. Dankzij een goede HR policy worden er vooraf keuzes gemaakt en halen zowel jij als de werknemer maximaal fiscaal voordeel uit de cadeaumogelijkheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here